måndag, januari 12, 2009

Nya antisemitiska dåd i Frankrike

Franska gendarmeriet rapporterar om nya
I Saint-Denis vid Paris kastades två brand-
bomber in i synagogan Beth Habad Ohr
Menahem. Elden kunde släckas omgående.
I Schiltigheim utanför Strasbourg kastades
tre brandbomber mot ett judiskt församlingshus.
I en grannstad hade judiska byggnader utsatts för
omfattande målning av antisemitiska paroller.

**

Enligt de judiska församlingarnas säkerhets-

tjänst har judiska objekt utsatts för ett

trettiotal "allvarligare incidenter" sedan Hamas
Intifada mot Europa startade 27 december.
Det allvarligaste var försöket att bränna ned
synagogan i Toulose genom att köra in en
brinnande bil i den.
**
Under de senaste veckorna har det före-
kommit brandbomber mot synagoger
i bl a Helsingborg ,London och Chicago;
grova överfall (varav ett mord) i Odense
och Paris samt en mängd trakasserier och
misshandlsfall mot judar.
Många dödshot har riktats mot judar i bl a
**
lyckas med terrorkampanjen mot Europa !
****
SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, DN, DN,