tisdag, januari 13, 2009

Bra initiativ: Läkaruppropet mot Hamas !

Ett sextiotal svenska läkare har undertecknat
ett upprop till stöd för Israels kamp mot den
islamistiska terrorismen. Det konstaterar bl a
"Hamas använder uttryckligen sin egen civil-
befolkning som gisslan för att attackera Israel.
Därmed bär Hamas ansvaret för såväl döda,
skadade och lidande både i Gaza och i Israel."
Och avslutas med:
"En varaktig fred i området är avgörande för
samtliga. Ett omedelbart vapenstillestånd kan
uppnås om Hamas upphör med raketbeskjutning
av civila israeliska mål och tillåter internationell
bevakning av Gazas gränser för att förhindra
vapensmuggling. Vi välkomnar alla allvarliga freds-
initiativ som kan leda till fred för både israeler och
palestinier."
***
Ett utomordentligt initiativ av läkarna !!
Uppropet finns i Västerbottens-Kuriren
(tyvärr inte i webbupplagan....)
Ni kan försöka tyda det nedan:

SvD, SvD DN DN Bar, Smp, HD, HD, Dagen; Dagen, Dagen

SDS, SDS, SDS, SDS , SDS, SDS , SDS , SDS , SDS, TV2

VG, VG, VG, VG , VG VG, VG Dagbl , Dagbl Dagbl, Dagbl, Dagbl,