fredag, januari 23, 2009

Rakel ingriper i Gaza

Denna berättelse kan uppfattas
som religiös.
Mina ateistiska läsare kan därvid
drabbas av oro, ångest och klåda…..
Ni är enbart att beklaga.
***
Rakel är en av de mest vördade kvinnorna
i den judiska traditionen. Därför har vittnesmål
om att hon ingripit för att rädda israeliska soldaters
liv under aktionen i Gaza väckt stor glädje och stort
intresse. Den gamle och sjuke f d chefsrabbinen
Mordechai Eliyahu lät sig inför krigsutbrottet tre
gånger föras till Rakels Grav utanför Bethlehem.
Där försjönk han i förbön för de israeliska trupperna.
**
Nu vittnar en mängd soldater från Givatibrigaden
om att deras liv räddats av Rakel.
Ett kompani ryckte fram för att rensa bebyggelse i
Gazas utkanter. När de närmade sig en byggnad
kom en gammal svartklädd kvinna ut och ropade
en varning till soldaterna. Alla tycks ha hört varningen
på sitt eget språk. Soldaterna spärrade av området
och kallade in desarmeringspersonal. När de gick vidare
till nästa byggnad kom samma kvinna ut och ropade
samma varning. Man antog att hon rört sig mellan
byggnaderna i Hamas nätverk av tunnlar. Först när hon
dök upp ur den tredje byggnaden anade soldaterna
något övernaturligt. Desarmerarna kunde konstatera
att just dessa tre hus var minerade.
**
Rabbi Eliyahus son berättade för sin far om vad som skett
i Gaza. Fadern svarade att han bett Rakel om att hon skulle
”beskydda de som offrade sig för Eretz Israel så att de inte
blev slagna, utan kunde slå fienden”.
-Sa hon inte att jag hade sänt henne till Gaza? , tillade han.
**
Soldaternas berättelse tycks ha spritt sig snabbt inom
och utanför Israel. Med hjälp av SMS, e-mail och Twitter
har legenden nått många. Först de senaste dagarna har
medierna börjat intressera sig för vad som hänt.
Se t ex YnetNews eller Arutz Sheva.
***
DB, DB, VG, VG, SDS, SDS, Dagen,