måndag, januari 12, 2009

Farväl till "moderat islam" ?


Västerländska politiker har länge närt en
förhoppning att islamismen är något udda
och att världen istället är full av goda och
vällvilliga "moderata muslimer", som nog-
samt skiljer på religion och politik.....
De som inte dragit någon slutsats av den
pågående islamistiska intifadan mot Europa
bör studera nedanstående ordentligt:
Utmärkta bloggen Islam- och Islamist-
övervakaren kommenterar Mohamed
Omars, det "moderata islams" flaggskepp i
Sverige, avhopp från det moderata. Nu är
han liksom de andra grabbarna "en radikal
muslim":
om att han hädanefter skall inräknas i de radikala
muslimernas skara (läs islamisternas/salafisternas),
och att det är kriget i Gaza som har fått honom att
fatta beslutet. Han skriver "Jag bestämde mig för
att stödja Hamas och Hizbollah – de islamiska
motståndsrörelserna.". Uppriktigt sagt har jag aldrig
riktigt trott på denne mans modesthet och vurmande
för sufismen som ett slags motpol till ortodox och
salafistisk islam, och att ett krig (hur orättfärdigt
han än upplever det) ensamt skulle motivera en
radikalisering i tron, i tolkningen och synen på islam
betvivlar jag å de starkaste. Man bekänner sig inte
utan vidare till Irans Khomeini och de djupt anti-
semistiska rörelserna Hamas och Hizbollah så där
utan vidare över natten. Skälen till radikaliseringen
måste ligga på ett djupare plan, såvida han inte i
det fördolda alltid har hyst sådana sympatier,
vilket det ligger nära hand att misstänka.

**
"Mitt svar är tvärtom att bli mer muslim,
det vill säga en politisk muslim. Jag
vägrar att låta mig demoraliseras.
Jag väljer i stället att radikaliseras".
**

Innebär det att herr Omar, redaktör av Minaret,
numera skall betraktas som en fullblodssalafist
med upprättande av en islamsk gudsstat, ett
kalifat, baserat på sharialagstiftning högst upp
på sin önskelista. Innebär det att han i likhet
med sina salafistiska bröder ser det som en
plikt att följa Allahs bud om upprättande av
ett islamskt världsherravälde;
-"Han är den, som har sänt sin apostel med
vägledning och sanningens religion för att
giva den seger över varje annan religion,
om ock avgudadyrkarna (icke-muslimerna)
skulle harmas." (sura 9:33).
**
För det är ju ytterst det som Hamas siktar
på efter att de och Hizbollah har kastat
juden i sjön;
of the world. This is not a figment of the
imagination, but a fact. Tomorrow we will lead
the world, Allah willing. Apologize today,
before remorse will do you no good. Our
nation is moving forwards, and it is in your
interest to respect a victorious nation."
(Hamas Leader Khaled Mash'al at a
Damascus Mosque). "
****

***