måndag, januari 05, 2009

Rektor varnar judar: Välj en annan skola !

Rektorn för Humlehaveskolan i Odense
varnar judiska elever och föräldrar:
Välj en annan skola. Humlehaveskolan
har idag en majoritet araber, varav 30 %
s k "palestinier". Den är direkt farlig för
judiska elever.
Överrabbin Bent Lexner instämmer i
varningen och tillägger att situationen i
Odense inte är unik. Han avråder judiska
föräldrar från att placera sina barn i skolor
med många araber.
***
Odense plågas idag av starka islamistiska
och antisemitiska strömningar. I slum-
området Vollsmose har dansk lag i praktiken
upphört att gälla. Istället är det imam Abu
Bashars shariadomstol som utmäter straffen.
året för bombtillverkning och terrorplanering.
Två av dem fick 12 års fängelse.
***