fredag, september 28, 2018

Prominent (s)-politiker sovjetisk inflytandeagent


exploderar en gammal skandal på
nytt i det svårt härjade partiet:
Det bekräftas nu att Labourledaren
Michael Foot (ordf 1980-83) var
mångårig sovjetisk inflytandeagent.
Säkerhetstjänsten varnade t o m
Drottning Elisabeth för att ens
överväga att utnämna honom till
premiärminister....

Tilläggas bör att överste Oleg Gordievskij,
som avslöjade Foot, var en av de kalla
krigets okända hjältar.
KGB-rezident i Köpenhamn 1965-82
rekryterades han av MI6 via danska
säkerhetstjänsten och gjorde den
fria världen oskattbara tjänster under
en lång period. Efter sitt avhopp 1985
har han varit en flitig författare. 
Han adlades också i Storbritannien
för sina stora insatser 2007.

Personer som Georg Branting, Sverker
Åström och Pierre Schori har alltför
länge tillåtits operera i det tysta
i Sverige....

Välinformerade Intellnews skriver om Foot:

"Foot, a staunch and vocal representative of the postwar
British left, was a member of parliament for over 40 years,
eventually serving as leader of the House of Commons.
rose to the post of deputy leader of the Labour Party
and in 1980 succeeded Jim Callahan as head of the
Party. But he stepped down in 1983 in the aftermath
of Labour’s largest electoral defeat in over
half a century.

Two years later, in 1985, Oleg Gordievsky, a colonel
in the Soviet KGB, defected to Britain and disclosed that
he had been a double spy for the British from 1974
until his defection.

In 1995, Gordievsky chronicled his years as a KGB officer
and his espionage for Britain in a memoir, entitled Next
Stop Execution. The book was abridged and serialized
in the London-based Times newspaper. In it, Gordievsky
claimed that Foot had been a Soviet “agent of influence”
and was codenamed “Agent BOOT” by the KGB. Foot
proceeded to sue The Times for libel, after the paper
published a leading article headlined “KGB: Michael Foot
was our agent”. The Labour Party politician won the lawsuit
and was awarded financial restitution from the paper.

This past week, however, the allegations about Foot’s
connections with Soviet intelligence resurfaced with the
publication of The Spy and the Traitor, a new book
chronicling the life and exploits of Gordievsky. In the
book, Times columnist and author Ben Macintyre alleges
that Gordievsky’s 1995 allegations about Foot were
accurate and that Gordievsky passed them on to British
intelligence before openly defecting to Britain.
According to Macintyre, Gordievsky briefed Baron
Armstrong of Ilminster, a senior civil servant and
cabinet secretary to British Prime Minister Margaret
Thatcher.

Lord Armstrong, a well-connected veteran of British
politics, in turn communicated the information to the
Secret Intelligence Service (MI6) in the summer of
1982, says Macintyre. The Times columnist alleges
that MI6 received specific information from Lord Armstrong,
according to which Foot had been in contact with the KGB
for years and that he had been paid the equivalent of
£37,000 ($49,000) in today’s money for his services.
The spy agency eventually determined that Foot may
not himself have been conscious that the Soviets were
using him as an agent of influence.

But MI6 officials viewed Gordievsky’s allegations
significant enough to justify a warning given to Queen
Elizabeth II, in case the Labour Party won the 1983
general election and Foot became Britain’s prime
minister."


Polen skämmer ut sig - igen
Ett utmärkt och angeläget inlägg på gamle vännen

Polen skämmer ut sig igen: sportfält anläggs på
judisk begravningsplats
    

Skolbarn inviger ett sportfält i polska Klimontów som anlagts på en
judisk begravningsplats.
Den 6 september invigdes i den lilla polska staden Klimontów, belägen cirka
30 kilometer nordväst om Kraków, ett sportkomplex. Det anmärkningsvärda är
att anläggningen uppfördes på vad som tidigare var en judisk begravningsplats
med placering i direkt anslutning till den år 1860 byggda synagogan..

https://www.jta.org/2018/09/21/default/polish-town-accused-turning-jewish-cemetery-soccer-field

”Detta är djupt kränkande mot det judiska folket”, kommenterade Avraham Kriger
vid Shem Olam Holocaust Museum nära Hadera i Israel. Kriger påpekar att de
anläggningsarbeten som utfördes innan byggandet av sportkomplexet inleddes
måste ha uppdagat att platsen varit en begravningsplats.

Yaakov Haguel, som är vice ordförande i World Zionist Organization,
håller den polska staten – som sponsrat idrottsplatsbygget – ansvarig
för att ha utdelat ”en spark mot den polska judenheten”.

En judisk begravningsplats.

Haguel påpekade att i januari Polen gjorde det straffbart att antyda att den
polska nationen hade någon som helst skuld avseende den nazistyrda Förintelsen
av judarna under Andra världskriget. Han citerades: ”Den polska
regeringen måste respektera judar på samma sätt som den respekterar
varje annan medborgare. Sådana här händelser får inte tillåtas återkomma i Polen och andra länder.”
Jag har tidigare skrivit om den ovan nämnda polska lagen och konstaterat att
Polen genom denna eftertryckligt skämt ut sig:
https://tommyhansson.wordpress.com/2018/02/06/ny-lag-om-polsk-delaktighet-i-forintelsen-polen-skammer-ut-sig/

Liksom i så många andra polska städer och byar utsattes den judiska befolkningen
i Klimontów för obarmhärtig behandling av den tyska armén Wehrmacht och SS,
ofta med benägen assistans av den polska befolkningen. Följande video producerad
av Alan Heath ger en uppfattning om vad som hände de drygt 3000 judarna i
staden, som utgjorde gott och väl hälften av det totala befolkningsunderlaget:
1942 samlade de ockuperade tyskarna ihop alla kvarvarande judar på orten
– några av dessa hade tidigare skickats iväg för olika typer av slavarbete –
 och satte dem på ett tåg med utrotningslägret Treblinka som slutdestination.
De få som kom tillbaka till hemorten efter kriget mördades av polska antisemiter.

Polen räknas historiskt som ett av Europas mest antisemitiska länder.
De flesta av landets judar har tvingats fly undan förföljelse i flera omgångar.
Omkring 3 miljoner judar mördades under kriget och idag återstår kanske 10 000,
vilket är väsentligt färre än antalet judar i Sverige.
https://www.etc.se/ledare/ludwik-ar-jude-han-orkar-inte-mer-men-han-maste

Sportfältet på den judiska begravningsplatsen
i Klimóntow visar hur litet den polska nationen
lärt av historien.


torsdag, september 20, 2018

"Huvudlös politik bär ansvaret för terrordådet"Det mest kända offret för Akilovs terrordåd på
Drottninggatan i Stockholm var en elvaårig flicka,
Ebba.

Nu har Ebbas pappa "talat ut" i Expressen och
pekat ut de ansvariga för dådet...

Vi citerar ur Samnytt:


”Ebbas mördare kom till Sverige på grund av en
huvudlös asyl- och migrationspolitik som saknar
motstycke i Europa, ja faktiskt i hela världen”,
skriver Ebbas pappa Stefan i en debattartikel
i Expressen idag. Ytterligare en faktor han pekar
ut är dysfunktionella myndigheter som inte ser
till att lagar och regler efterlevs samt de tradi-
tionella politiska blocken.

Det var i april 2017 uzbeken Rakhmat Akilov stal en lastbil
för att använda den som ett mordvapen på Drottninggatan
i Stockholm. Totalt fem människor dog och dubbelt så
många skadades.
Bland de mördade fanns en 11-årig flicka, Ebba.
Akilov var en av tusentals illegala invandrare i Sverige som
fått avslag på sin asylansökan men ändå kunde hålla sig kvar
här. Han använde sig även av flera olika identiteter. Med ett
fungerande system hade han således inte kunnat utföra brottet.
Sverigedemokraterna har exempelvis föreslagit att asylsökare
hålls i förvar tills dess att deras fall avgörs.
Det hade inte behövt ske. Om svenska staten – och i förlängningen landets politiska ledning under de senaste decennierna – hade agerat som man har rätt att kräva av ett modernt, välordnat och resursrikt samhälle, då hade Rakhmat Akilov aldrig varit i närheten av Drottninggatan den dagen. Han hade inte ens varit i Sverige.
[…]
Akilov fick sitt utvisningsbeslut ett halvår innan han genomförde sitt attentat, ett dåd som ägde rum nästan tre månader efter det att han skulle ha lämnat landet. Men ingen försökte hitta honom, ingen undersökte om han befann sig på sin hemadress. Att Migrationsverket och Polisen inte gjorde sitt jobb och avvisade en person som befann sig här illegalt, resulterade i att min dotter miste sitt liv och att mitt eget liv för alltid är förstört. Liknande förluster har andra anhöriga till de mördade gjort.
Ebbas pappa påpekar även att politiker från båda de traditionella
blocken bär ansvar för situationen och att man från båda håll
under åratal brännmärkt alla som ifrågasatt denna politik.
Vidare efterlyser han en utredning som tittar på hur detta
kunnat ske, om inte annat för att kunna förhindra att
det sker igen.
Kan orsaken vara att beslutsfattarna helt enkelt är för oroliga för att bli utpekade i en sådan utredning för att vilja tillsätta en?
Sverige så som jag vill att det ska vara, ett tryggt och fungerande samhälle och ett föredöme i omvärlden, finns uppenbarligen inte längre. Jag har dock bestämt mig för att försöka använda min sorg, min bitterhet och vrede till någonting konstruktivt, till att försöka göra Sverige lite bättre.
Stefan vill nu tillsammans med näringslivet och civilsamhället
ta initiativ till en ny ständig haverikommission som ska vara
frikopplad från staten med syfte att förbättra den svenska
statens effektivitet i upprätthållande av sitt våldsmonopol
och med målet att färre personer i Sverige ska skadas eller
dödas på grund av brister i utförandet av denna för staten
ursprungliga och centrala uppgift.fredag, september 07, 2018

Memento inför valet....Nu känner du dig fullproppad med
valkampanjernas bludder och falska löften...
Men innan du går och röstar på söndag.
Läs och begrunda detta:Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner
levande svenskars land. 
Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss
från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra.
De döda är åtskilliga millioner flera än vi.
De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem.

Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att
värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk.
Det åligger oss.
Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för
sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives
naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall
förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land.
Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och
brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod,
genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar
gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt
genom svensk strävan.

De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och
förkovra det genom att fortsätta denna strävan
– på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i.
Se på Europakartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen.

Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även
om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång
komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl
danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och
stubben när åkern bröts, har gett oss krafter
– andliga och kroppsliga.
Och starkt motstånd utvecklar starka krafter.
Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det
egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme
skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens
ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats.
Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något
dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna.

Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med
morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från
kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma
vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna.
Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i
dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid
farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn
i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll
i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på
dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster
och trycker sina näsor platta emot glaset.
Finns det inte någon där nere på vägen?

Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper
sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova,
men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen
kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som
den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen.

Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen
föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta
backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla
slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var
och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna,
det som aldrig skall låta sig utbyta mot något
främmande.

Detta är roten och blodsbandet, min andliga
arvslott som jag har att föra orörd vidare åt
mina egna barn.
Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

***

Tänk på detta när du står i valbåset...torsdag, september 06, 2018

(s)-politiker avslöjad som utländsk agent
I Norge skakas Arbeiderpartiet (s) av avslöjandet
att deras politiker Loai Deeb är underrättelseofficer
i PLO. Deeb bedrev under flera år en framgångsrik
internationell s k NGO,  Global Network for Rights
and Development (GNRD), som skulle motarbeta
västvärldens kamp mot terrorismen.

När den stod på sin höjdpunkt 2015 hade den
kontor i sju länder och över 140 anställda. Allt
leddes från huvudkontoret i Stavanger.
Emiraten pumpade in över 100 miljoner per
år i organisationen och diverse skumma
Fatahorgan ytterligare stora pengar.

Loai Deeb var norsk medborgare, men
reste runt på ett diplomatpass från PLO.
Det har bekräftats från Fatah att han är
anställd som underrättelseofficer hos PLO.

En anonym PLO-källa säger till norsk TV:
– Vi gjorde det for å kjempe mot den israelske
okkupasjonen av Palestina. Vi trengte en stemme
og en stor organisasjon som kunne gi oss makt
i FN og på den internasjonale arenaen.
Och tydligen var de länge nöjda med GNRD:s
och Deebs insatser.

Det hela började rasa när Deeb inte kunde
hålla fingrarna i styr utan förskingrade
minst 10 miljoner ur organisationen som
han tycks ha spelat bort.
Nu har organisationen kollapsat och Deeb
är åtalad för förskingring i Norge och 
förmodligen i onåd hos Fatah....

Och norska (s) vägrar uttala sig....

***
Läs mera:
   

Stor manöver i Israel mot HizballahIsrael genomför just nu en stor manöver mot Hizballah-
terroristerna i Libanon. Fallskärmsjägarbrigaden, Golani-
brigaden, flygvapnet, attackhelikoptrar och stora
artillerienheter deltar under den veckolånga
övningen.

Man övar särskilt strid i bebyggelse och i ökenområden 
liksom snabba insatser med helikoptrar.Efterhand som Iran drar tillbaka allt större
Hizballahstyrkor från Syrien ökan spänningen
i gränsområdet Israel-Libanon.

I praktiken kontrollerar Hizballah den libanesiska
regeringen och trappar för varje månad upp retoriken
mot Israel. IDF tycks nu förbereda sig på ett angrepp
i norr.
Det blir en välbeväpnad och stridsvan motståndare
Israel har att möta.

***
Se Times of Israel


onsdag, september 05, 2018

SvD: Hur många islamister finns kvar i Miljöpartiet?
I Svenska Dagbladet ställer Ivar Arpi den
mycket berättigad frågan:

Hur många islamister finns kvar i Miljöpartiet?

Varför vill alla islamister vara med i Miljöpartiet?
Jag kan inte hindra tanken när jag läser om Milli
Görus och att de får pengar av Malmö Stad.
Idris Yildiz, ordförande i Malmö, var under flera
år aktiv miljöpartist och satt då i socialnämnden.
Kanske är det inte så konstigt eftersom landsmannen
Mehmet Kaplan hade banat väg i partiet för andra
islamister.
I Malmö är man dock frikostigare.


Från 1 januari 2016 till och med 30 augusti 2018
har Milli Görus tagit emot 72 143 kronor av S-ledda
Malmö stad. Detta trots att de är emot integration,
sprider antisemitism, vill "omvända" homosexuella
(eller värre) och anser att Väst (och/eller judar) är
orsaken till allt ont här i världen.
Målet för organisationen är att tvätta islam rent från
västerländsk förruttnelse. Typ demokrati, jämställdhet
och sånt trams, kan man väl tänka sig.

Så vad har Socialdemokraterna i Malmö att säga till sitt
försvar? Varför sponsrar man islamism med skattemedel?
"Vi har inte resurser på förvaltningen att sitta och googla
och kolla vad någon skrivit eller uttalat. Dessutom skriver
de på turkiska", säger kommunalrådet Frida Trollmyr (S),
som har ansvar över kultur och fritid.

Orka kolla liksom! Så jobbigt!

Och så denna koppling till Miljöpartiet. Orsaken till
att Mehmet Kaplan fick lämna regeringen var att
alltså att han hade starka kopplingar till Milli Görus
(och Grå vargarna). Men hur många fler islamister
finns kvar i Miljöpartiet? Det var knappast alla som
lämnade tillsammans med Mehmet Kaplan.
Olika sorters islamism ökar hela tiden sitt inflytande
i Sverige. Det är ett hot mot landet, inte bara av
säkerhetsskäl, utan även kulturellt eftersom den tar
aktivt avstånd från vårt sätt att leva.
Islamister vill inte att muslimer ska integreras i Sverige,
de vill hellre integrera svenskar i islam.

Återkommande avslöjas hur våra skattepengar går
till islamistiska organisationer som är fientligt inställda
till oss. Frågan fanns förvisso inte i någon valkompass
jag har gjort, men jag tror att flertalet skulle svara att
de inte vill sponsra islamism, om de fick chans att svara.

****
Min kommentar:
Bra att även gammelpressen
uppmärksammar (om än lite sent...)
att Miljöpartiet samlar på islamister...

Vad som saknas i artikeln är påpekandet att
Milli Görus i praktiken är Muslimska Brödraskapets
turkiska gren. MB är väl förankrade inom såväl (s)
som centerpartiet. Utan att försvara (mp), så
vill jag bara påminna om att fler partier bör stå
i skamvrån....
(s) har t ex en skriftlig överenskommelse med
Brödraskapet om som ska garantera
islamismen inflytande här i landet.
Se även skandalerna kring Hamasaktivisteerna

Många av islamistskandalerna i Malmö
avslöjades av Nima Gholam Ali Pour påmåndag, september 03, 2018

Chemnitz säger NEJ till islamism och terrorI helgen knivhöggs två amerikanska turister på
Amsterdams Centralstation. Gärningsmannen
var en påstått 19-årig afghan som fått asyl i
Tyskland som s k "ensamkommande".
Holländska polisen konstaterar att hans
motiv till dådet var jihadism.
Han är en i en stor mängd islamister som
begått terrordåd i Tyskland de senaste två
åren sedan kansler Merkel "öppnade slussportarna"
2015 för massinvandring under dubiösa "flyktingskäl".

Vi minns alla de knivhuggningar, skjutningar och våld-

Men nu har tyskarna verkligen tröttnat.
Staden Chemnitz (under kommunisttiden
"Karl-Marx-stadt"), en nedsliten industristad
i östra Tyskland med hög arbetslöshet, vars
centrum fortfarande domineras av en grotesk
jättebyst  av Karl Marx, har i Merkels Tyskland
blivit en avstjälpningsplats för asylsökare från
Mellanöstern.
Det lätt att dra paralleller med nedslitna bruks-
orter i Sverige, där den enda "industrin" är
jättelika asylförläggningar....

Efter ännu ett mord för en vecka sedan, då den
unge tysken Daniel Hillig mördades på gatan
under en folkfest av två jihadister (en syrier
och en irakier), samlades tusentals Chemnitz-
bor till en protestdemonstration.

Det passade naturligtvis inte makthavarna.
Merkels presstalesman påstod i TV att det
skulle varit en "hetsjakt" på asylanter.
Gammelpressen kopplade snabbt på och
spred lögnen över världen.

Lite pinsamt för regeringen var att
Sachsens riksåklagare offentligt
konstaterade:
Nach allem uns vorliegenden Material hat
es in Chemnitz keine Hetzjagd gegeben“
(Generalstaatsanwaltschaft Sachsen)
(d v s enligt allt material som föreligger har det INTE
förekommit någon hetsjakt i Chemnitz)

Nu framträdde också chefredaktören för
lokaltidningen Freie Presse och menade att
rikspolitikernas och rikspressens påståenden
var enbart nonsens och lögner...

Därför samlades långt över tiotusen Chemnitzbor
i lördags till en sorgemarsch över alla tyskar som
mördats av islamister. Det var ett hav av porträtt
på alla mordoffren. Här är en ung reporters
intryck av marschen:
Och några blandade bilder från den stora sorgemarschen:Tyvärr fick sorgemarschen avbrytas i förtid sedan
några hundra inbussade kommunister börjat kasta
sten på demonstranterna...