fredag, september 28, 2018

Polen skämmer ut sig - igen
Ett utmärkt och angeläget inlägg på gamle vännen

Polen skämmer ut sig igen: sportfält anläggs på
judisk begravningsplats
    

Skolbarn inviger ett sportfält i polska Klimontów som anlagts på en
judisk begravningsplats.
Den 6 september invigdes i den lilla polska staden Klimontów, belägen cirka
30 kilometer nordväst om Kraków, ett sportkomplex. Det anmärkningsvärda är
att anläggningen uppfördes på vad som tidigare var en judisk begravningsplats
med placering i direkt anslutning till den år 1860 byggda synagogan..

https://www.jta.org/2018/09/21/default/polish-town-accused-turning-jewish-cemetery-soccer-field

”Detta är djupt kränkande mot det judiska folket”, kommenterade Avraham Kriger
vid Shem Olam Holocaust Museum nära Hadera i Israel. Kriger påpekar att de
anläggningsarbeten som utfördes innan byggandet av sportkomplexet inleddes
måste ha uppdagat att platsen varit en begravningsplats.

Yaakov Haguel, som är vice ordförande i World Zionist Organization,
håller den polska staten – som sponsrat idrottsplatsbygget – ansvarig
för att ha utdelat ”en spark mot den polska judenheten”.

En judisk begravningsplats.

Haguel påpekade att i januari Polen gjorde det straffbart att antyda att den
polska nationen hade någon som helst skuld avseende den nazistyrda Förintelsen
av judarna under Andra världskriget. Han citerades: ”Den polska
regeringen måste respektera judar på samma sätt som den respekterar
varje annan medborgare. Sådana här händelser får inte tillåtas återkomma i Polen och andra länder.”
Jag har tidigare skrivit om den ovan nämnda polska lagen och konstaterat att
Polen genom denna eftertryckligt skämt ut sig:
https://tommyhansson.wordpress.com/2018/02/06/ny-lag-om-polsk-delaktighet-i-forintelsen-polen-skammer-ut-sig/

Liksom i så många andra polska städer och byar utsattes den judiska befolkningen
i Klimontów för obarmhärtig behandling av den tyska armén Wehrmacht och SS,
ofta med benägen assistans av den polska befolkningen. Följande video producerad
av Alan Heath ger en uppfattning om vad som hände de drygt 3000 judarna i
staden, som utgjorde gott och väl hälften av det totala befolkningsunderlaget:
1942 samlade de ockuperade tyskarna ihop alla kvarvarande judar på orten
– några av dessa hade tidigare skickats iväg för olika typer av slavarbete –
 och satte dem på ett tåg med utrotningslägret Treblinka som slutdestination.
De få som kom tillbaka till hemorten efter kriget mördades av polska antisemiter.

Polen räknas historiskt som ett av Europas mest antisemitiska länder.
De flesta av landets judar har tvingats fly undan förföljelse i flera omgångar.
Omkring 3 miljoner judar mördades under kriget och idag återstår kanske 10 000,
vilket är väsentligt färre än antalet judar i Sverige.
https://www.etc.se/ledare/ludwik-ar-jude-han-orkar-inte-mer-men-han-maste

Sportfältet på den judiska begravningsplatsen
i Klimóntow visar hur litet den polska nationen
lärt av historien.