fredag, november 16, 2012

Elddopet för Iron Dome

Det pågående kriget med Hamas
har även betytt ett elddop för det
nya luftvärns- och varningssystemet
IRON DOME.
**
Enligt preliminära siffror har systemet
skjutit ned mellan var tredje och
varannan raket från Gaza.
Det betyder resultat helt överlägsna
alla tidigare luftvärnssystem.
På eldrörsluftvärnets tid var någon
procent nedskjutna bombplan helt
sensationellt. När lv-raketerna kom
förbättrades träffsäkerheten med
ytterligare någon procent.
**

I samma ögonblick en raket skjuts
upp i Gaza avgör systemet dess
typ, hastighet, riktning och sannolik
nedslagsplats.
Varningssignalen Code Red utlöses i
berörda sektorer.
Om raketen är på väg mot tätbebyggda
områden avlossar systemet egna, snabbare
raketer mot den fientliga projektilen.