lördag, november 24, 2012

Massiv Israel-manifestation i Oslo

 
Drygt 800 norrmän höll på eftermiddagen
en manifestation till stöd åt Israel.
kallat till detta stödarrangemang utanför
Israels ambassad. Stortingsledamöter från
Fremskrittspartiet och Kristelig Folke-
parti talade. MIFF:s viceordförande konsta-
terade att de norska medierna denna
gången varit mindre ensidiga i sin
bevakning i jämförelse med tidigare krig.
Ändå har MIFF under kriget med sina
blygsamma resurser lyckats göra en
viktig insats och nått en kvarts miljon 
norrmän via hemsidan och sociala medier.
"I en vond og kaotisk verden med krig og
terror, er Israel et fyrlys som sender sine
lysglimt av håp og rettferdighet utover
verden.
Det er bra i en tid da vi er vitne til blodige
konflikter mange steder i verden hvor ti-
tusener blir regelrett bombet i stykker."
**
En kommunistisk och islamistisk mot-
demonstration samlade några dussin
personer...
Polisen höll dem avskärmade bakom