måndag, november 26, 2012

Sjuttioårsminnet av deportationen av de norska judarna

Idag minns man i Norge att det
är exakt 70 år sedan S/S Donau
lämnade kajen i Oslo med 532
302 män, 188 kvinnor och 42 barn.
Nio personer överlevde från den
transporten.
Totalt deporterades 768 judar från
Norska motståndsmän från Kompani
Linge sänkte S/S Donau med tids-
inställda minor i januari 1945.
**
Document.no föreslår att offren
symboliskt ska hedras med att
ett litet torg uppkallas efter
ett av "de okända" offren,
Ruth Maier.
Redan tidigare har man även i
Oslo börjat sätta ut gyllene s k
utanför offrens sista bostäder.
**
Med tanke på att det islamiserade
Oslo plågas av samma antisemitism
som Malmö är den typen av minnes-
märken viktiga och välmotiverade.
"De tomma stolarna"
Minnesmärket över de deporterade
*