fredag, november 30, 2012

Heder åt Tjeckien !

Tjeckien var den enda EU-staten,
som stod på Israels sida vid FN-
omröstningen i natt.
Majoriteten av EU (Frankrike, Sverige,
Danmark, Finland m fl) stödde den
internationella terrorismen, medan
Tyskland och Storbritannien valde
den feges utväg och avstod.
Totalt röstade 138 stater för PLO,
nio mot medan 41 avstod.
De nio som visade moralisk resning
var Israel, Tjeckien, USA, Kanada,
Heder åt dem och evig skam åt resten !
**
En viktig roll i Tjeckiens solidaritet med
Israel spelar utrikesministern furste Karel
***
*
*