torsdag, november 08, 2012

Påve manar till kamp mot islamismen

Den nyvalde koptiske påven Tawadros II
manar i sitt första uttalande Egyptens kopter
och sekulära krafter till gemensam kamp mot
en islamistisk författning.
Tawadros upplevde som patriark i Alexandria
salafisternas härjningar på nära håll.
Nu ser han fortsatt islamisering av det
tidigare relativt demokratiska och sekulära
Egypten som ett stort hot mot de kristna.
President Morsi har uttalat att den kom-
mande grundlagen måste baseras på
sharia, något påven ser som både farligt
och destruktivt för landet.
Istället skisserar han en utveckling där landets
sannolikt 20 % kopter engagerar sig aktivt i
politiken.
- Det är slut med kopternas marginalisering i
det egyptiska samhället, säger påven.
Istället ska vi aktivt delta i det politiska
livet.
- Men det kräver att demokratin bevaras och
stärks. Religiösa lagar (= sharia) som
konstitution är inte acceptabelt för
egyptierna.
***