onsdag, november 14, 2012

Antisemitisk konvertit medaljeras i Norge

Läkaren Trond Ali Linstad är en
ökänd figur bland Norges konvertiter.
Linstad var en av landets ledande
marxist-leninister på 60- och 70-
talet. Han var bl a aktiv i AKP(m-l)
och ordförande i Palestinakommittén.
Efter en vistelse i Libanon konverterade
han till shiaislam enligt Khomeinis modell.
**
Som islamist har han gjort sig känd som
Han startade den första muslimska friskolan
i Norge, som dock stängdes av myndigheterna
p g a sin extrema och rasistiska undervisning.
Han publicerar webbsidan Koranen.no där han
ständigt varnar för judar och hetsar till nya
angrepp mot Israel.
«Vær kritisk til jøder i verden, når
det gjelder den innflytelsen de har,
 innen  aviser og andre medier
 i mange politiske organer, og ved
kontakter og nettverk som finnes til
der hvor beslutninger fattes.»
Linstad stöder öppet såväl mullorna i
Tehran som Hamas terror.
**
Nu har han tilldelats Kongens Fortjenstmedalj
i silver för sitt arbete som läkare. Oslos borg-
mästare har dock vägrat att överlämna den
p g a Linstads rasistiska aktiviteter. 
Istället överlämnades den av hans islamistiska
kumpaner vid en ceremoni på friskolan Urtehagen.