måndag, januari 31, 2011

Islamister plundrar och förstör Egyptens kulturarv

faraoniska mumier, den ena drottning
Tuya, Ramses II:s mor, totalförstördes.
Ett par värdefulla objekt från Tutankhamuns
grav förstördes. Även om några mindre guld-
föremål stals så var det viktigaste för "plund-
rarna" uppenbarligen förstörelsen....
Den tidigare museidirektören Wafaa el-Saddik
berättar att tretton montrar demolerats och
att några av plundrarna kan ha varit vakter
på EM.

Bloggen Egyptology News har försökt pussla
ihop spridda nyheter om tillståndet för Egyptens
fornminnen.
**
Uppgifterna stämmer överens med andra
vittnesuppgifter om att det handlar om
islamistiska ligor, som framförallt vill utplåna
landets kulturarv.
Blotta tanken att det fanns en rik kultur flera
tusen år före den muhamedanska invandringen
ser de som en förolämpning mot den onde profeten.
**
Det värsta illdådet tycks ha begåtts i Egyptens
forna huvudstad Memphis strax söder om Kairo.
Hela skulpturparken och det arkeologiska muséet
har förstörts.
I det äldsta pyramidområdet Saqqara har bl a
ovärderliga reliefer hackats loss i Pepy I och
Djedkare's gravar.
**
Egyptens riksantikvarie Dr Zahi Hawass ger en
Eftersom han bevittnade vad som hände i Kairo
är han mest upptagen av plundringarna där.
Samtidigt kan han vittna om omfattande angrepp
på kulturarvet. Gravar, muséer och magasin i
Saqqara, Abusir, Port Said, Coptic Museum,
Royal Jewellery Museum, National Museum
of Alexandria och El Manial Museum har
angripits, i vissa fall med vapen och
transportfordon.
*****
UPDATE:

“The Coptic Museum is left without security,

as well as the areas of Memphite Necropolis

south of the Pyramids. One can only imagine

what is happening at the sites in more

remote areas in Lower Egypt,” Hanna told

Discovery News.

Reports also are circulating about looters at

the Supreme Council of Antiquities’ storage

magazine in Qantara Sharq, as well as some

other magazines in South Saqqara.

Indeed, Abusir and Saqqara are reported

to have suffered great damage.

“All the sealed tombs were entered last night.

Only the Imhotep Museum and the adjacent

central magazines are currently protected by

the military. Large gangs are digging day and

night everywhere,” Hanna said.

El Baradeis allians med Muslimska Brödraskapet

Den tidigare IAEA-chefen Mohamed
El Baradei är just nu det västerländska
etablissemangets favorit i Egypten.
En timid liberal som inte deltagit i
den egyptiska poltiken på tjugofem
makt. Han har snabbt hittat en
allierad, islamistiska Muslimska
Brödraskapet....
Hur ska Clinton, EU och gammel-
pressen reagera på det ?
**
Nu är det inte så överraskande.
"Liberalen" El Baradei har den senaste
tiden ofta försvarat MB:s bakåtsträvare,
liksom han tidigare försvarade Tehrans
mullor....
“We should stop demonizing the Muslim
Brotherhood. ...[T]hey have not committed
any acts of violence in five decades. They
too want change. If we want democracy
and freedom, we have to include them
instead of marginalizing them.”
**
realistisk analys av läget i Egypten.
Alla bedömare tycks vara överens om
att den 82-årige Mubaraks dagar är
räknade.
Många är också överens om att
Egyptens bästa hopp just nu är
En "stark man" med god för-
ankring i armé och polis är
förhoppningsvis den som kan
dämpa de våldsamma kravallerna
och genomföra ett någorlunda
hederligt val.

**
Mohamed El Baradei har genom sin
omdömeslöshet själv spärrat ut sig
ur egyptisk politik. Den som med berått
mod allierar med bakåtsträvande diktatur-
anhängare tillhör inte framtiden utan det
förflutna....

söndag, januari 30, 2011

Turisterna i Egypten borde evakuerats - igår !

Så sent som i morse kom flygplanslaster med
nya svenska charterturister till Egypten.
De bör ha mött flygkaravanen med eva-
kuerade amerikanska, turkiska och israeliska
medborgare, som flygs ut av sina ambassader.
Svenska UD lyckades först vid 13-tiden idag
ta sig samman och utfärda en allmän rese-
varning för Egypten.....
**
Det hela bekräftade väl vad man anade:

Charterturister är illa rustade att klara sig i
nödsituationer. Okunniga om länderna de
vistas i, kanske utan ordentliga handböcker
och kartor, med dåliga språkkunskaper och
numera ofta utan kontanter.....
Ja, då följer man reseledaren som en fårskock.
Ansvaret faller tungt på resebolagen. Att då
som Apollo fortsätta sända svenskar till bad-
orterna vid Röda Havet, trots att man vet att
kravallerna startat även i Hurghada och
Sharm el Sheik, ja det är grovt ansvarslöst.
Att krypa bakom UD:s krökta rygg är dubbelt
ansvarslöst. Diplomaterna är alltid flera dygn
efter verkligheten....
**
Istället borde man redan för några dagar sedan
stoppat inflödet av nya turister och börjat sända
hem de som är på plats.
Låt oss hoppas att resebolagen har en reservplan
klar för evakuering med bussar till Aqaba i
Jordanien och Eilat i Israel. Det är bara 25 mil på
bra motorväger...
**
Telegrammen igår om att det fantastiska och unika
Egyptiska Muséet i Cairo angripits av en plundrande
mobb, som bl a förstört två faraoniska mumier, är
mycket oroväckande. Brittiska arkeologer har utifrån


Det ger också en klar indikation på att det är islamister
i farten. För dem är muséer som visar att Egypten hade
en rik och livskraftig civilisation innan mörkret kom från
Arabiska halvön på 600-talet naturligtvis en styggelse...

fredag, januari 28, 2011

Göran Persson i Malmö Synagoga

Förre statsministern Göran Persson gjorde

ett av sina numera sällsynta framträdanden

i går. Det märktes att det var i ett samman-

hang som ligger honom varmt om hjärtat:

Förintelsens Minnesdag i Malmö Synagoga.

(Se det utmärkta bildspelet i Sydsvenskan)

**

Utan tvekan känner han berättigad stolthet

över skriften ”Om detta må ni berätta”, en av

världens mest spridda böcker på ett otal språk,

liksom över stiftelsen Levande Historia och

de internationella konferenser om Förintelsen

han arrangerat.

**

Persson berömde också Stefan Zablocki, en

av de överlevande från Förintelsen som nu

gör ett viktigt arbete i skolorna och som talat

före honom.

Han betonade också den viktiga och självklara

kopplingen mellan förintelsen och Israels upp-

rättande.

**

Det var också med sann värme han talade om

Israel. Persson slog fast att om staten Israel

tillåtits bildas tio år tidigare kunde säkert miljoner

av Förintelsens offer överlevt. Han berättade också

om sina starka känslor när han besökte Yad Vashem

för första gången. Särskilt hallen som högtidlighåller

minnet av de 1½ miljon mördade barnen grep honom

djupt.

Med glädje talade han om det viktiga FN-beslutet

1948 som ledde till staten Israels upprättande.

- Israel grundades som ett resultat av folkrättens

triumf över Förintelsens ondska.

**

Om Israels fiender idag sa han i klartext:

”dessa satans förnekare”. Det var väl av

pietetsskäl han inte nämnde dem vid namn.

Många frodas ju tyvärr i hans eget parti…

-Vi får aldrig bli bystanders, sådana som bara

står vid sidan om när ondskan agerar.

- Vi har en plikt att reagera och agera mot

dem som sprider antisemitism och annan

rasism.

**

Göran Persson markerade ett klart och tydligt

stöd för staten Israel och en förhoppning om

att Europas stater knyter ännu närmare

förbindelser med Israel.

- Jag är övertygad om att demokratin Israel, som

under hela sin existens levt under konstant

krigshot, till slut kommer att få verklig fred.

**

Enligt församlingens ordförande var denna

minneskväll det hittills största publik-

arrangemanget i synagogans 108-åriga

historia.

Det var med rätta...

*****

(Samliga bilder: Hussein El-Alawi, Sydsvenskan)

torsdag, januari 27, 2011

Antisemiterna slår nya rekord till Förintelsens Minnesdag

Inför Förintelsens Minnesdag får vi
som vanligt se nya påhitt från förintelse-
förnekarna. Även i år är de iranska
mullorna värst.
I Tehran har man startat Adolf Hitler
Research Society, som ska sprida
islamisternas "sanning" om Förintelsen.
**
Den salafistiske imamen Sheikh Hussein
bin Mahmud utvecklar varför Hitler (enligt
islamisterna) sa:" Jag kunde ha dödat alla
judar i världen, men lät några leva så att
världen ser VARFÖR jag dödade dem...."
**
Samtidigt offentliggjorde en israelisk arbets-
bredning 2010. Glädjande nog visade förra
året en svag tillbakagång i antalet incidenter
jämfört med rekordåret 2009, då vi fick se flest
antisemitiska dåd sedan kriget. Färska under-
sökningar tyder dock på att antalet antisemiter
ständigt ökar i Europa. Bakgrunden till det är
den växande antisemitismen bland muslimerna.
Malmö är ju som vanligt ett varnande
exempel för resten av Europa:

The report also shows that the danger to

Jewish communities posed by Muslim

communities around the world is palpable.

Physical attacks against Jews and Jewish

facilities are carried out on a daily basis,

mainly in Western Europe. A few of the

incidents in 2010 which stand out:

attacks thwarted in U.S., India and Turkey,

bomb attacks against Jewish institutions

in Kyrgyzstan, Egypt, France, Germany

and Belgium. Anti-Semitic incidents were

also seen in Sweden, the synagogue in

Malmo becoming a target for attack.

**

The major strategic threat against the

State of Israel and Jewish communities

in 2010 is the campaign of delegitimization,

denying Israel’s right to exist as a Jewish

state. The blurring of lines between

legitimate criticism of Israel and

demonizing the State of Israel has

turned into a threat not only to the

State of Israel but also to the Jewish

communities around the world.

****

Läs mera om rapporten

*****

Läs också

"...och ordet var Folkmord"

**

Den lilla stationen Treblinka

onsdag, januari 26, 2011

Sveriges Shariadomstol nästa...?


Fortsättning på
***
Vad betyder egentligen det nya fatwarådet
i Malmö med tretton extrema imamer ?
I Skånskan framställer man det som ett hjälp-
medel för de troende:
Fatwan kan vara ett svar på de mest alldagliga
frågor för den som vill leva i enlighet med islam.
Låt oss formulera det så här istället:
Fatwarådet ska ge direktiv om hur man
lever på 2000-talet enligt 600-talets regler....
**
visar vägen....
Hur ska man hantera den svåra frågan att allt-
flera unga muslimer vänder ryggen till medeltiden:
"Den som avfaller från islam ska straffas. Domarna
har olika uppfattning om HUR. De flesta går in för
döden, vilket betyder att avfällingen ska dömas till
dödsstraff".
**
Det illustrerar fatwarådets huvudsyfte....
Men när någon uttolkar lagen så behöver man ju
också ett exekutivt organ. Antalet shariadomstolar
OIC har inrättat en internationell shariadomstol....
I Sverige har vi sedan länge bara haft imam
Den har i stort sett försörjt sig på skilsmässor, men har
varit illa sedd av majoriteten av imamer (salafister och
wahabister).
Domarens anseende har ju knappast förbättrats av
från islam....
Därför vågar man väl gissa att rådet snart kommer att
ta initiativet till en salafistisk shariadomstol, som
ska genomföra fatworna. Det finns väl inget som tyder
på att den skulle begränsa sig till familjerätt.
Både i Danmark och Storbritannien ser vi hur de
islamistiska domstolarna alltoftare dömer i brottmål...
**
Utvecklingen i Storbritannien är tänkvärd.
Där har regeringen gett efter för starka på-
D v s brittiska myndigheter är numera
skyldiga att effektuera dessa domstolars
domar...

tisdag, januari 25, 2011

Fatwaråd i Malmö ska styra Sveriges muslimer

I måndags avslöjade Skånska Dagbladet att
det bildats ett Svenska Fatwarådet i Malmö.
Det är en lokal variant av Muslimska Brödra-
skapets mäktiga European Council for
Fatwa and Research baserat på Irland.
Det svenska rådet leds av den extreme
imamen Saeed Azam från den salafistiska
De flesta av de övriga tolv imamerna i rådet
har antingen nära relationer med Muslimska
Dessa ingår i rådet:

Saeed Azam, imam, islamiska Kulturföreningen

Ali Ibrahim, imam, Islamiska Kulturföreningen

Hassan Moussa, Stockholm, imam, Stora Moskén,

Mohammad Laallam, Haninge, imam/begravningsentrepenör

Karim Laallam, Haninge, kontorschef Islamiska Konsultbyrån

Cabir Yildiz, Malmö, företagare

Omar Scheikh

Said Nour

Sheikh Gibrin

Mohammad Farag

Imad Faur

Mohammad Yonsi

Abdulmajid Abu Hiba

Myten om islamofobi och det verkliga hotet...

I Storbritannien har baronessan Sayeeda

Hussein Warsi i Överhuset, vice ordförande

i Konservativa partiet, klagat över ”islamofobin”

i samhället. Bloggaren Sultan Knish replikerar:

Det stora problemet är inte den fiktiva ”islamofobin”,

utan att 40 % av landets muslimer önskar införa

sharia som landets lag; att 10 % stöder 7/7-bombarna

och 13 % Al Qaeda. Vidare att 40 % tror att 11

september var en judisk konspiration, att 62 % inte

vill bevara yttrandefriheten, att 68 % anser att

författare och konstnärer som ”förolämpar islam”

ska gripas och dömas samt att 36 % tycker att

muslimer som lämnar islam ska dömas till döden….

**

And that's why there'll be lots of talk of Islamophobia,

but none of Anglophobia. There is a reason why

Islamophobia goes around the dinner table like bad

curry, it's the same reason that Hinduphobia and

Sikhphobia don't.

The UK has sizable Hindu and Sikh populations, but

they don't chop off heads, plant bombs, groom little

native girls for the sex trade, curse at soldiers or

trumpet that they plan to take over the country and

implement beheadings for anyone who leaves their

mad cult.

**

The British teenager of tomorrow is named

Mohammed,and he takes his inspiration not

from the Magna Carta, but the Koran.

His hero is not Winston Churchill or Oliver

Cromwell, but that bloody butcher of men

and raper of women and little girls, the Islamic

prophet Mohammed.

When he plays video games, he imagines that

the men he's killing are the soldiers returning

home from fighting against teenagers just like

him Iraq or Afghanistan.

Sooner or later, he dreams of being to do the

same thing.

He thinks of British girls as whores, of English

culture as corrupt and worthless, and feels

he owes no obedience to its laws or its

government. The word 'Islamophobia'makes

him chuckle. He likes the idea that the natives

are afraid of him. "They should be," he thinks.

They should be indeed.

****

Läs hela artikeln

Våldsam antisemitisk kampanj i Kanada

Den kanadensiska regeringen har, till
skillnad från många europeiska regeringar,
aktivt motarbetat den ökande antisemitismen.
Därför är det lite paradoxalt när Montreal
Fem synagoger, en judisk skola och ett daghem
samt flera judiskägda affärer utsattes senaste
veckan för vandalisering och hakkorsmålning.
Församlingarna misstänker att det hela har
samband med en pågående antiisraelisk
kampanj...
Extremvänstern och islamisterna bedriver en
hatisk "avlegitimeringskampanj" mot Israel.
Affärer som säljer israeliska varor bojkottas
och får ofta sina skyltfönster krossade.
För många församlingsmedlemmar ger
kampanjen associationer till "Kauft-nicht-bei-
Juden"-kampanjer i Europa för 60-70 år sedan.
-Det mest effektiva motståndet vi kan ställa
upp med är att handla mera i affärerna,
säger en kandensisk jude....

måndag, januari 24, 2011

Nu startar Hizbollah i Tunisien....

En avläggare till den libanesiska
terrorgruppen Hizbollah startades
i helgen i Tunisien. Det meddelar de
i London PressTV. Med tanke på
att mullorna sedan länge äger terror-
gruppen, så bör de ju veta....
****

A Tunisian group, consisted of young students,

says it intends to form a Hezbollah-style political

party to defend the rights of the people against

any possible repression.

The announcement comes days after a historic

revolution ousted the country's former president

Zine El Abidine Ben Ali.
**
Jamil Ben Alavi, a prominent student leader,

says he was optimistic about the promotion

of the Islamic values among the youth in

the predominantly Muslim country.
"The progressive example of Hezbollah

in Lebanon can bring light and hope for

the Tunisian people," Fars News Agency

quoted Ben Alavi as saying.
The comments come as thousands of

Tunisians have publicly organized congregational

prayers over the past days.
**
Meanwhile, some Tunisian TV channels have

resumed broadcasting the call for prayer.
Ben Ali had pursued a strict anti-Islamic

agenda during his rule over the North

African country.
"He (Ben Ali) was against broadcasting Adhan,

holding Friday prayers in mosques during his

rule," the Arabic language Al-Mofakirat Al-Islam

website said in a report about religious freedom.
**
In an attempt to imitate Western countries, Ben

Ali imposed strict laws against the Islamic dress

code.
A vast majority of the country's population is

Muslims and committed to Islamic values.
Ben Ali's 23-year of dictatorship, which was

marred by repeated human rights violations

and torture, ended earlier this month after

weeks of street protests.

****

Ja, det var den "sekulära

revolutionen" det....

fredag, januari 21, 2011

Brandfackla mot islamiseringen i Danmark

Författaren och f d ministern Karen Jespersen
utkom förra året med den utmärkta Islams
"det muslimske parallelsamfund, radikalisering
blandt unge muslimer, kvindeundertrykkelse,
kriminalitet, angreb på ytringsfriheden, islamisme,
terrorisme og multikulturel opløsning".
Sverige används flitigt som varnande exempel
vad som kan hända om man inte stoppar
islamiseringen i tid.
**
Nu kommer Jespersen med en ny brandfackla
Danmark sover i islamdebatten i torsdagens

Islamdebatten kører nu i højeste gear

i lande som Tyskland og Frankrig.

Danmark, som engang viste modet til

at gå i spidsen, er nærmest faldet i søvn.

**

I dag holder den islamistiske organisation

Hizb ut-Tahrir møde om Afghanistan på Det

Kongelige Bibliotek i København.

Kulturministeren har vurderet, at mødet er

en opfordring til at slå danske soldater ihjel.

Oven i det kommer, at mødet er kønsopdelt.

Sådan var det også, da Hizb ut-Tahrir for nylig

holdt stormøde i Bella Center. Det burde ikke

være muligt i offentlige bygninger.

**

Hvorfor har vi på trods af dette accepteret en

udvikling, hvor folk, der måske er født i

Danmark eller er danske statsborgere, kan

holde et møde, hvor de opildner til kamp

mod danske soldater?

Det hænger sammen med, at mange, især

politikere og myndigheder, er alt for naive.

De ser ikke og vil ikke se den udvikling, Hizb

ut-Tahrirs møde er en del af.

Men udviklingen er der, og den kan gå stærkt.

(....)

Den dansk-somalier, der i disse dage er stillet

for retten tiltalt for terror ved at have angrebet

tegneren Kurt Westergaard, er et klart eksempel

på, at radikaliseringen i de muslimske lande

påvirker muslimer i Europa.

Den slags terror hører ganske vist til sjælden-

hederne.

Men problemet med radikalisering er langtfra

begrænset til dem, der vil bruge terror i kampen

mod Vesten for en islamisk stat. I de senere

årtier er der sket en bredere radikalisering både

i den muslimske verden og blandt muslimer i

Europa.

**

Den indebærer, at man søger tilbage til den

oprindelige islam, som ikke bare er en tro i kristen-

dommens forstand. Den er en politisk filosofi, der

vil have magt i samfundet. En del muslimer vælger

en mindre politisk udgave af islam. Men de unge

generationer, der kræver et islamiseret Pakistan,

et islamiseret Somalia og i sidste ende et islamiseret

Europa, dyrker islam som magt.

(.....)

I Danmark fik vi for alvor bandeopgør, skyderier,

brande og angreb på politi og brandfolk i februar

2008. Siden har det bredt sig. I denne uge var

flere indvandrerbander i indbyrdes kampe med

skyderier flere steder omkring København.

Desuden var der også i denne uge opgør

mellem indvandrerbander i Aalborg.

Disse bandeopgør kan i høj grad have med

islam at gøre. Vi ved fra undersøgelser, at unge

muslimer ofte føler sig som muslimer frem for som

danske, tyske eller franske. De holder med andre

muslimer mod ikke-muslimer.

Muslimernes fællesskab betragtes som en stamme.

Deres ære kræver, at de kæmper for denne stamme.

****

Läs hela artikeln


******

UPDATE:

Kvällens demonstration utanför National-

biblioteket mot Hizb ut-Tahrirs hatmöte

blev en massiv manifestation mot

islamismen, för Danmark och demokratin.

Över 500 personer hade mött upp, många

folketingsledamöter och åtta regerings-

ledamöter, bl a både utrikes- och försvars-

ministrarna. Hårt trängd av intervjuare

erkände HuT:s talesman att man stöder

talibanernas mord på danska soldater.

Han vägrade dock att svara på om

Hizb ut-Tahrir tänker stödja terror-

handlingar i Danmark....

**

Bland demonstranterna: Karen Jespersen

Se Snaphanens text och bilder.