måndag, januari 10, 2011

Var Tucsonmassakern ett antisemitiskt dåd ?

Kongressledamoten Gabrielle Giffords,

som sårades livshotande vid skottlossningen

på ett politiskt möte i Tucson, Arizona, är del-

statens första judiska parlamentariker.

Hon är en av Israels vänner i kongressen och

aktiv i det judiska församlingslivet. Giffords

morfar Akiba Hornstein var son till en litauisk

rabbin även om hon inte upptäckte sina judiska

rötter förrän i vuxen ålder.

**

Nu växer misstankarna att gärningsmannen

Jared Laughners främsta motiv var förvirrad

antisemitism.

Obamas administration har genom det kraftigt

politiserade departementet för inrikes säkerhet

försökt att misstänkliggöra presidentens politiska

motståndare Tea Partyrörelsen och Sarah Palin.

Ett mystiskt PM från DHS har dykt upp hos Fox

News och hävdar att Laughner tillhör American

Renaissance, en nynazistisk grupp.

Seriösa journalister betecknar det dock som rent

nonsens och snarast inslag i demokraternas kampanj

för att smutskasta alla motståndare inför Obama-

careomröstningen....

**

Laughner är en psykiskt störd narkotika-

missbrukare med förvirrade och motstridande

idéer. Tidigare skolkamrater betecknar honom

som vänsterextremist, samtidigt som han på sin

hemsida hävdar att Hitlers Mein Kampf är hans

favoritbok.

Han har dålig verklighetskontakt och lider uppen-

barligen av förföljesemani och såg Giffords som

representant för den "onda makt" som han trodde

förföljde honom. Ska vi gissa att den onda makten

i hans förvirrade hjärna är judarna/ZOG....?