fredag, januari 28, 2011

Göran Persson i Malmö Synagoga

Förre statsministern Göran Persson gjorde

ett av sina numera sällsynta framträdanden

i går. Det märktes att det var i ett samman-

hang som ligger honom varmt om hjärtat:

Förintelsens Minnesdag i Malmö Synagoga.

(Se det utmärkta bildspelet i Sydsvenskan)

**

Utan tvekan känner han berättigad stolthet

över skriften ”Om detta må ni berätta”, en av

världens mest spridda böcker på ett otal språk,

liksom över stiftelsen Levande Historia och

de internationella konferenser om Förintelsen

han arrangerat.

**

Persson berömde också Stefan Zablocki, en

av de överlevande från Förintelsen som nu

gör ett viktigt arbete i skolorna och som talat

före honom.

Han betonade också den viktiga och självklara

kopplingen mellan förintelsen och Israels upp-

rättande.

**

Det var också med sann värme han talade om

Israel. Persson slog fast att om staten Israel

tillåtits bildas tio år tidigare kunde säkert miljoner

av Förintelsens offer överlevt. Han berättade också

om sina starka känslor när han besökte Yad Vashem

för första gången. Särskilt hallen som högtidlighåller

minnet av de 1½ miljon mördade barnen grep honom

djupt.

Med glädje talade han om det viktiga FN-beslutet

1948 som ledde till staten Israels upprättande.

- Israel grundades som ett resultat av folkrättens

triumf över Förintelsens ondska.

**

Om Israels fiender idag sa han i klartext:

”dessa satans förnekare”. Det var väl av

pietetsskäl han inte nämnde dem vid namn.

Många frodas ju tyvärr i hans eget parti…

-Vi får aldrig bli bystanders, sådana som bara

står vid sidan om när ondskan agerar.

- Vi har en plikt att reagera och agera mot

dem som sprider antisemitism och annan

rasism.

**

Göran Persson markerade ett klart och tydligt

stöd för staten Israel och en förhoppning om

att Europas stater knyter ännu närmare

förbindelser med Israel.

- Jag är övertygad om att demokratin Israel, som

under hela sin existens levt under konstant

krigshot, till slut kommer att få verklig fred.

**

Enligt församlingens ordförande var denna

minneskväll det hittills största publik-

arrangemanget i synagogans 108-åriga

historia.

Det var med rätta...

*****

(Samliga bilder: Hussein El-Alawi, Sydsvenskan)