onsdag, januari 26, 2011

Sveriges Shariadomstol nästa...?


Fortsättning på
***
Vad betyder egentligen det nya fatwarådet
i Malmö med tretton extrema imamer ?
I Skånskan framställer man det som ett hjälp-
medel för de troende:
Fatwan kan vara ett svar på de mest alldagliga
frågor för den som vill leva i enlighet med islam.
Låt oss formulera det så här istället:
Fatwarådet ska ge direktiv om hur man
lever på 2000-talet enligt 600-talets regler....
**
visar vägen....
Hur ska man hantera den svåra frågan att allt-
flera unga muslimer vänder ryggen till medeltiden:
"Den som avfaller från islam ska straffas. Domarna
har olika uppfattning om HUR. De flesta går in för
döden, vilket betyder att avfällingen ska dömas till
dödsstraff".
**
Det illustrerar fatwarådets huvudsyfte....
Men när någon uttolkar lagen så behöver man ju
också ett exekutivt organ. Antalet shariadomstolar
OIC har inrättat en internationell shariadomstol....
I Sverige har vi sedan länge bara haft imam
Den har i stort sett försörjt sig på skilsmässor, men har
varit illa sedd av majoriteten av imamer (salafister och
wahabister).
Domarens anseende har ju knappast förbättrats av
från islam....
Därför vågar man väl gissa att rådet snart kommer att
ta initiativet till en salafistisk shariadomstol, som
ska genomföra fatworna. Det finns väl inget som tyder
på att den skulle begränsa sig till familjerätt.
Både i Danmark och Storbritannien ser vi hur de
islamistiska domstolarna alltoftare dömer i brottmål...
**
Utvecklingen i Storbritannien är tänkvärd.
Där har regeringen gett efter för starka på-
D v s brittiska myndigheter är numera
skyldiga att effektuera dessa domstolars
domar...