torsdag, januari 20, 2011

Jahawer dödad på sjukhus i Ramallah

Den arabiska kvinnan Jahawer Abu
Rahma i den ökända kravallbyn Bil´in
dödades av "palestinsk" sjukvård,
inte av israelisk tårgas....
Kvinnan som dog efter de sedvanliga fredags-
kravallerna på nyårsafton påstods ha dödats
av den israeliska tårgasen. Gränspolisen
sprutade som vanligt tårgas när demon-
straterna började demolera skydds-
stängslet vid byn.
Nu visar det sig att kvinnan fördes till sjuk-
huset i Ramallah, injicerades med en dödlig
dos atropin (ett motgift mot nervgas,
som är helt verkningslöst vid reaktioner på
tårgas) och avlider....
**
Enligt FOI använder man CS (den idag
vanligaste tårgasen) just för att "Den akuta
giftigheten hos tårgaser är mycket låg, d.v.s.
marginalen mellan den koncentration som
upplevs som outhärdlig och den som kan
ge bestående skada är stor."
Atropin används som motgift mot ett
antal nervgaser (t ex sarin, soman, VX),
medan det är fullständigt okänt i litte-
raturen att använda det mot tårgas.....
Medicinsk felbehandling är rätt namn
på vad man sysslade med i Ramallah.
Enligt hennes släktingar var hon fullt frisk
och led t ex inte av astma. Dessutom befann
hon sig på långt avstånd från själva kravallerna.
Jahawer kan möjligen ha drabbats av irritation
i ögon och andningsvägarna, men inget värre.
Sjukhusets behandling borde varit syrgas,
ögondroppar och vatten för att tvätta
bort gasrester...
***
Läs mer i Israel Matzav:
An IDF investigation has concluded that 36-year old
Jawaher Abu Rahma died of medical malpractice
at a Ramallah hospital, and not of inhaling teargas
during a December 31, 2010 demonstration against
the 'security fence' at Bil'in.
Abu Rahma, IDF sources said on Saturday, did not
actively participate in the demonstration but was
inside a house about 500 meters away from the
site of the demonstration. She was however evacuated
to a hospital in Ramallah sometime later in the day and
after the demonstration where she was treated for an
unclear ailment.
**
“According to our findings Abu Rahma died as a result
of the medical treatment,” an source in the Central
Command said on Wednesday.
Medical documents obtained by the IDF show that
Abu Rahma received unusually high doses of Atropine,
a medicine that is commonly used as an antidote to
nerve agents such as nerve gas. Israeli gas mask kits
used to be distributed to the public with shots of
atropine inside.