torsdag, januari 13, 2011

Jerusalems gränser - det ständiga problemet

Shepherds Hotel, med dess nazi-
minnen, fick vissa EU-politiker
att helt tappa huvudet.
Frågan om Jerusalems gränser är
svårgreppbar och blir ju ännu mera
obegriplig för vanliga människor
när Ashton och Clinton återigen
pläderar för myten om fantasistaten
"Palestina".
Men visst är frågan om Jerusalems
omfattning och gränser svår även
för den som inte är förblindad av
Israelhat....
***
Professor Yaacov Lozowick ger en
Sedan ger vår krönikör Daniel Krygier
en klarläggande sammanfattning av
hela Jerusalemproblemet och skisserar
också ett förslag till en realistisk lösning:

Problemet med debatten om Jerusalem

är att den fokuserar sig på semantiska

klyschor som "enad" respektive "delad"

utan att först tydligt definiera stadens

gränser.

Jerusalem är inte bara Israels huvudstad

utan är också den israeliska stad som har

sämst definierade gränser, vilket illustreras

av det faktum att inom Jerusalems kommuns

nuvarande artificiella gränser ryms allt ifrån

arabiska byar och städer som Bayt Hanina

och Wadi Al-Joz mfl, "flyktinglägret"/kåkstaden

Shufath och öppna betes- och skogsmarker.

Faktum är att under den brittiska mandat-

perioden inkluderade Jerusalemområdet

också städer som Bethlehem och Bayt Yallah,

områden som trots sin judiska historia

knappast associeras av flertalet israeler med

det moderna Israel.

**

Implikationen av detta är att Jerusalems

kommun som den definieras idag är ytmässigt

Israels i särklass största, långt större än Tel Aviv.

Det märks knappt när man korsar den formella

gränsen mellan exempelvis Tel Aviv och Ramat

Gan. Som en kontrast så märker besökare i

Jerusalemområdet direkt när man korsar gränsen

mellan Israels huvudstad Jerusalem och de

arabiska tredje-världen byarna som ligger bredvid.

Den israeliska vänstern och omvärlden misstar

sig om de med ett "delat Jerusalem" tror att

post-1967 israeliska förstäder till Jerusalem

byggda öster om den gröna linjen som Ramat

Shlomo, Pisgat Zeev och Gilo mfl kommer att

separeras från Jerusalem och Israel.

Samtidigt misstar sig delar av den israeliska

högern om de tror att det ligger i Israels

intresse att behålla kontrollen över 300.000

fientligt sinnade araber utan israeliskt med-

borgarskap i byarna runt Jerusalem.

Araber som ideologiskt identifierar sig med

Hamas eller Fatah (även om de också gärna

vill behålla ekonomiska och sociala förmåner

från Israel).
**

Alla som har besökt Jerusalemområdet kan

med egna ögon se att dessa arabiska gräns-

byar vid Jerusalem (ofta felaktigt kallade

"stadsdelar") har ekonomiskt, kulturellt och

politiskt lika lite gemensamt med Jerusalem

och Israel som den lusfattiga mexikanska

gränsstaden Tijuana har gemensamt med

den välmående amerikanska gränsstaden

San Diego. BNP per capita i dessa arabiska

gränsbyar är endast 4000 USD vilket skall

jämföras med 30.000 USD i Israel; så det

är knappast tal om samma stad eller samma

land.

Med dessa arabiska byar har Jerusalem en

svag judisk majoritet uppgående till cirka 65%.

Utan dessa arabiska byar har Jerusalem en

95% judisk majoritet vilket är i linje med den

ursprungliga definitionen av zionism: en judisk

nationalstat med stark judisk majoritet.

**

En pragmatiskt och zionistiskt förankrad

lösning av Jerusalems framtida gränser

är att definiera Israels huvudstad som

Jerusalem inom den gröna linjen +israeliska

förstäder (Gilo, Pisgat Zeev mfl) utanför

den gröna linjen +den gamla staden men

UTAN de 300.000 arabiska icke-israeliska

medborgare som lever i byar och städer

runt Jerusalem.

För att förhindra att gränsstaden Jerusalem,

Ben Gurion flygplatsen och Tel Avivs förorter

förvandlas till nya Sderots men samtidigt säkra

en stark judisk majoritet i Israel krävs politisk

separation men militär intervention.

Detta innebär i praktiken att dessa arabiska

gränsbyar får civilt självstyre i en eller annan

form samtidigt som Israel bibehåller en stark

militär närvaro för att förhindra att dessa

områden blir nya fientliga Hamas/Iran-baser

som hotar Israels viktigaste befolkningscentra.