fredag, januari 14, 2011

Asylbedrägeri finansierar terrorism

Säkerhetstjänsterna har redan tidigare
konstaterat att många terroristgrupper
finansierar sin verksamhet med olika
typer av "vanlig" kriminalitet. Det
handlar om allt från kreditkortssvindel
till s k falska märkesvaror. Men framför-
allt handlar det om smuggling av falska
asylsökare. Som en bonus för ligorna
kan de ju ibland värva terroristrekryter
samtidigt...
***
Den senaste härvan:

Ett kriminellt nätverk som smugglat

tusentals asylsökare, mestadels

afghaner, till Europa har sprängts.

De viktigaste slutmålen var Sverige

och Norge, där nätverket hade med-

hjälpare.

Efter att ha utrett nätverket i nästan två år

har den europeiska polisorganisationen

Europol gripit 26 personer, huvudsakligen

i Italien men även i Frankrike och Tyskland.

Enligt Europol smugglade nätverket sannolikt

in cirka 200 personer per månad från augusti

2008 fram till i dag. Ungefär var femte asyl-

sökare tros ha varit minderårig.

Bara denna liga har alltså producerat över

1.200 s k ”ensamkommande flyktingbarn”
till den nordiska asylindustrin…..
**
Smuggelrutten gick från Afghanistan via Pakistan,
Iran och Turkiet till Grekland och därifrån till Rom.
De favoriserade slutdestinationerna var Norge,
Sverige och Storbritannien.
Nätverket höll sig med medhjälpargrupper i många
länder bland annat i Sverige, uppger Europol.
Nätverket använde falska EU-legitimationer och
utnyttjade Hawalasystemet för att överföra pengar
mellan olika länder utan att gå via det formella
banksystemet.
Några av de som utreds är misstänkta för
inblandning i internationell terrorism, sade
den italienske åklagaren Piero Saviotti i Rom
enligt nyhetsbyrån AFP.
Antalet asylsökande från Afghanistan var i fjol 2 393,
en ökning med ungefär 700 jämfört med föregående år,
enligt Migrationsverket. Drygt 90.000 personer beviljades
uppehållstillstånd, bl a som anhöriga till de asylsökande.....
****
Läs också: