torsdag, januari 27, 2011

Antisemiterna slår nya rekord till Förintelsens Minnesdag

Inför Förintelsens Minnesdag får vi
som vanligt se nya påhitt från förintelse-
förnekarna. Även i år är de iranska
mullorna värst.
I Tehran har man startat Adolf Hitler
Research Society, som ska sprida
islamisternas "sanning" om Förintelsen.
**
Den salafistiske imamen Sheikh Hussein
bin Mahmud utvecklar varför Hitler (enligt
islamisterna) sa:" Jag kunde ha dödat alla
judar i världen, men lät några leva så att
världen ser VARFÖR jag dödade dem...."
**
Samtidigt offentliggjorde en israelisk arbets-
bredning 2010. Glädjande nog visade förra
året en svag tillbakagång i antalet incidenter
jämfört med rekordåret 2009, då vi fick se flest
antisemitiska dåd sedan kriget. Färska under-
sökningar tyder dock på att antalet antisemiter
ständigt ökar i Europa. Bakgrunden till det är
den växande antisemitismen bland muslimerna.
Malmö är ju som vanligt ett varnande
exempel för resten av Europa:

The report also shows that the danger to

Jewish communities posed by Muslim

communities around the world is palpable.

Physical attacks against Jews and Jewish

facilities are carried out on a daily basis,

mainly in Western Europe. A few of the

incidents in 2010 which stand out:

attacks thwarted in U.S., India and Turkey,

bomb attacks against Jewish institutions

in Kyrgyzstan, Egypt, France, Germany

and Belgium. Anti-Semitic incidents were

also seen in Sweden, the synagogue in

Malmo becoming a target for attack.

**

The major strategic threat against the

State of Israel and Jewish communities

in 2010 is the campaign of delegitimization,

denying Israel’s right to exist as a Jewish

state. The blurring of lines between

legitimate criticism of Israel and

demonizing the State of Israel has

turned into a threat not only to the

State of Israel but also to the Jewish

communities around the world.

****

Läs mera om rapporten

*****

Läs också

"...och ordet var Folkmord"

**

Den lilla stationen Treblinka