onsdag, januari 05, 2011

Smäller den STORA bomben i Sverige på fredag ?

Mycket tyder på att den islamistiska
i Alexandria bara var början....
De kristna i Mellanöstern är ett hög-
prioriterat mål för islamisterna.
Judarna är sedan länge i stort sett
fördrivna från muslimska länder.
Nu är det tid att fördriva de kristna...
**
Den koptiska kyrkan är störst med
kanske 20 % av befolkningen och
är dessutom en ständig på-
minnelse om att islam endast
är sena invandrare till Egypten....
**
Lagom till jul offentligjorde en av Al
världens kopter och räknade upp
ett tjog namngivna kyrkor som skulle
förstöras.
Högt på listan fanns De Två Helgonens
Katedral i Alexandria, där det första
dådets begicks 1 januari.
Men med på listan är också 16 koptiska
kyrkor i Europa. Fyra i Frankrike, tre i
vardera Storbritannien och Tyskland.
Samt en i vardera Sverige, Danmark,
Holland, Österrike, Schweiz.
Därtill två kyrkor i Australien och USA.
**
Säkerhetskällor bedömer risken för
bombdåd i samband med den koptiska
julen 6-7 januari som MYCKET HÖG....
**
En bomb i exempelvis Sverige eller
Frankrike skulle visa de kristna att
de inte är säkra någonstans...
Jihadisterna finns överallt:
I Alexandria och Bagdad,
**
Överlevande efter bomben i Alexandria: