måndag, februari 28, 2022

MÅNDAGENS INVASIONSRAPPORT

 


 

Även idag: Wilderängs utmärkta lägesrapport nedan.

Se hans täta uppdateringar under dagen HÄR

 

Den ryska cyberkrigföringen slår hårt mot alla pro-ukrainska sidor. Men dessa var i varje fall operativa idag kl 07

Radio Free Europe  EuroMaidan Press  UKRINFORM 

Kyiv Independent  Kyiv Post  LIGA.net 

***********

UPPDATERAS: Fortsatt mycket hårda strider – runt 70 ryska bataljonsstridsgrupper ur stridbart skick eller utplånade sedan anfallets start

De extremt hårda striderna i Ukraina fortsätter, men det verkar inte som att Ryska federationens har gjort några större framgångar under natten. Kyjiv, Charkiv och Mariupol håller fortfarande ut, men det har varit klent med information denna natt. En analys ger vid handen att av de cirka 120 – 130 bataljonsstridsgrupper som Ryssland samlade ihop vid gränsen har runt 70 satts ur stridbart skick eller helt utplånats på skytte- och pansarförband, utifrån förlusterna av ryska pansarfordon. Detta utan söndagens förluster.

Pansarskott 86, även känt som AT-4, som Sverige nu levererar 5 000 till Ukraina som militärt stöd

Analysen att runt 50 bataljonsstridsgrupper (BTG) satts ur spel baserar sig på att en BTG har 40 pansarfordon på sina manöverkompanier, dvs de som strider direkt med fienden. Det kan handla om tre kompanier med stridsfordon av t ex typen BMP, BMD fl eller pansarterrängbilar av t ex typen BTR, samt ett kompani med tio stridsvagnar.

Till och med lördag (se igår 12:23) var förlusterna av ryska stridsvagnar och andra pansarfordon en summa av 852 stycken. Om samtliga dessa vore förluster från samma bataljonsstridsgrupper har 21 bataljonsstridsgrupper utplånats helt. Om förlusterna per bataljonsstridsgrupp i snitt varit 30% vilket bör knäcka BTG:ns stridsförmåga totalt har runt 70 bataljonsstridsgrupper av de ursprunliga cirka 120 – 130 nu satts ur stridsbart skick.

En stridande enhet kan inte fortsätta slåss när den tagit tillräckligt med förluster. Befälsstrukturen bryter samman, motivationen går i botten och den psykologiska chocken av att se var tredje kamrat dödad slår ut stridsviljan. Man brukar iofs tala om att detta sker redan vid 10%.

Räknar vi med 125 BTG från början hade Ryssland 5 000 stridsvagnar och pansarfordon på manöverkompanierna . av en slump lika många pansarskott som Sverige nu ger Ukraina. Av dessa 5 000 fordon har nu 17% gått förlorade. Funktionsförbanden som t ex artilleri är här fortfarande oskadade och kanske fortfarande kan användas om befälsstrukturen klarar av det.

Alla BTG har inte satts in i strid, och om man räknar med att hälften har gjort det och fått trettioprocentiga förluster landar man också i samma härad, t ex 50% av 130 eller 65 bataljonsstridsgrupper.

Att Putin börjar vifta med kärnvapen är alltså inte så överraskande – hans armé har malts ner till skrot. Skrotpriset är tydligen runt 2:50 SEK per kilo. Här finns en film på en ukrainsk bonde som bogserar bort krigsbyte i form av en MTLB-pansarbandvagn. Den väger 12 ton, och betingar alltså som skrot ett värde på 30 000:- SEK vilket är en ENORM summa pengar för en ukrainare. Förenklat kan du tänka på det som en faktor 10x i inkomst kontra Sverige. Sedan kanske priset på skrot faller framöver när dammet lagt sig, då det finns rätt gott om det för Ukraina att exportera.

Det är inte heller så förvånande ur detta perspektiv att Ryssland fortsätter anfalla in i Kyjiv och Charkiv med lätta förband. Där striderna varit hårdast finns det nog inte mycket pansar kvar att anfalla med.

Siffrorna ovan gör inget anspråk på att vara exakt korrekta, utan ska ses som en approximation för att få förståelse för hur allvarlig metalltuggen och köttkvarnen varit för de ryska styrkorna. Vill du läsa på om hur BTG ser ut finns en artikel hos Popular Mechanics eller lite mer avancerat en rapport från amerikanska försvarets Fort Benning om hur de ska nedkämpas.


Lägeskarta. Källa: Wikipedia Licens: CC-BY-SA

Kyjiv är alltså inte omringat och Charkiv håller fortfarande, liksom Sumy och Mariupol. Däremot rycker Putins trupper fram österifrån i riktning mot Kyjiv, men är långt ifrån framme. En nackdel på frontlinjen från Sumy är att detta sker parallellt med de stora floderna, till skillnad mot i norr där Chernihiv fortfarande håller och floderna hindrar fri framryckning. Inga ytterligare genombrott eller framsteg har skett i sydöstra Ukraina längs den gamla stilleståndslinjen och de mycket hårt befästa ukrainska stridslinjerna.

Däremot rycker Ryssland fram mot ryggen av Mariupol. Det finns obekräftade uppgifter om att det även skett landstigningar med marininfanteriet väster om Mariupol, men jag inväntar filmer på det innan det är bekräftat.

Även Kherson och Mykolaiv håller ut, fast Kherson verkar inringat.

När Karl XII karoliner ryckte fram genom Ryssland för att till slut slå läger och belägra Poltava tillsammans med ukrainarna, så försvann många karoliner om natten eller när de gick ut i skogen för att ta hand om sitt avträde. Detta kom att kallas att de blev tagna av Pelle i träsket. Ryska partisaner lurpassade hela tiden på svenskarna och plockade dem så fort en svensk var ensam. Taktiken lever kvar meddelas via ukrainska specialförband (jag har tappat bort länken) som skriver i en publik postning riktad till de fortfarande överlevande ryska soldaterna att ukrainsa specialförband älskar natten och kommer plocka dig när du går ut i skogen för att skita.

Samma plats, annan nationalitet, samma taktik, och nu är det ryssarnas tur att få träffa Pelle i träsket.

Nu följer löpande uppdateringar. Slava Ukraini! Heroiam slava!

08:07 Nya ryska förlustsiffror rapporteras av Ukrainska försvaret. 5 300 soldater och officerare dödade, 29 flygplan, 29 helikoptrar, 191 stridsvagnar, 816 övriga pansarfordon, 74 haubitsar, 291 lastbilar. Exakt antal dödade återkommer man med, och siffran är alltså avrundad. Förmodligen kommer den totala sammanräkningen lämnas till Röda korset, inklusive namn på de man kunnat identifiera. Notera att alla kroppar inte hamnar i ukrainska händer, så siffrorna kan vara högre, särskilt hos de bakre linjerna.

Det betyder att siffran om 70 utslagna bataljonsstridsgrupper redan är inaktuell. Om det vore hela stridsgrupper är 25 ny helt utplånade på sina manöverkompanier och om det är trettioprocentiga förluster har 83 stridsgrupper slagits ut.

Takten i de ryska förlusterna minskar, vilket kanske kan förklara att det verkar varit lite lugnare i natt – det finns helt enkelt inte så mycket rysk trupp kvar att anfalla med. Igår var antalet dödade 4 300, eller nästan 1 500 om dagen. Nu maldes 1 000 ryska soldater och officerare ner till solrosgödsel senaste dygnet. Kraften i den ryska offensiven börjar mattas av.

08:40 Ukrainska anhöriga tar farväl till de som går ut i krig som krigsfrivilliga. Sverige har också begreppet krigsfrivilliga och man kan i Sverige anmäla sig till Försvarsmakten i händelse av krig för att frivilligt mönstras in i försvaret. Försvarsmakten ska sedan tidigare dragit igång ett projekt för att planera för detta – som man ser i Ukraina gäller det att ha vapen och ammunition på lager och en struktur för att bilda lokalförsvarsförband, med en skyttegrupp i varenda vägkorsning, som kan konsekvensutsätta ryska Spetsnaz.

08:54 EU ser ut att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet som sätter Dublinförordningen om flyktingmottagning åt sidan. Det betyder att alla EU-medlemsländer åläggs att ta emot flyktingarna från Ukraina, och inte att de ska tas om hand i första ankomstland. Än så länge ska 300 000 människor flytt från Ukraina till EU sedan Putins förnyade anfall började i torsdags.

Själva direktivtexten finns att läsa här.

09:08 Ukrainska civila konfronterar framryckande rysk stridsvagn genom att gå man ur huse och blockera vägen med sina kroppar. Uppe till höger står molotovcocktails redo. Storkukslugn. Man kan bara beundra modet och försvarsviljan.

09:11 KOMMENTAR OM KÄRNVAPEN

Det är tydligt att Putins kärnvapenhot var ett mycket lyckat psykologiskt vapen för Kreml – det finns nu horder av okunniga nyttiga idioter som går Putins ärenden och sprider desinformation och överdrifter om kärnvapen. Dessa går inte att resonera med, det går inte att förklara de faktiska och riktiga effekterna av kärnvapen. Vad de gör är att de aktivt sprider panik bland andra okunniga utan kunskaper eller utbildning.

Kort sagt ett genidrag av Putin. Kärnvapen är också framför allt ett psykologiskt vapen, vilket detta visar. Och det fungerar.

Kärnvapen är hemska, men dess förmågor, antal, styrkor och effekter ska inte överdrivas. Detta visar också hur viktigt det är med kunskaper och att kunskap minskar oro. Om Myndigheten för psykologiskt försvar ska göra något aktivt just nu, så är det att sprida kunskaper om kärnvapen.

09:28 Någon har gjort en översättning av VDV-sången med undertexter. Tragiskt förstås, men när man inte längre kan skratta åt något är det riktigt illa.

09:31 Så här såg det ut när Putin höll sitt tevetal igår. Han vågar fortfarande inte komma inom knivavstånd från sina närmaste makthavare – här försvarsministern och chefen för generalstaben.

09:59 Foton från igår på övergivna oskadade fullt fungerande ryska stridsvagnar av typen T-80. Detta är intressant, då det tyder på att stridsvagnsbesättningarna helt enkelt lämnat fordonen och flytt. Vi pratar om deserteringar. Enligt uppgifter ska fordonen sedan tagits i bruk av ukraina istället – Ukraina har också T-80 om än få, fordonet har rent av också tillverkats specifikt i Charkiv.Totalt handlar det om hela fyra stridsvagnar på fotona.

Då det handlar om den ryska första gardespansararmén talar detta för att det är på nordvästra fronten, Charkiv och upp mot Sumy, där den armégrupperingen var utgångsgrupperad inför angreppet. Det är Rysslands tyngsta chockförband och just T-80 är ett av fordonen som utmärker dem.

10:06 Ukrainas delegation har nu anlänt till vitryska gränsen för de förutsättningslösa förhandlingarna med Ryssland. Det uppges dock att Putin bara skickat smådjur till förhandlingarna och att detta bara är ett spel för galleriet. Att Kreml dock inte ställt några krav innan förhandlingarna är dock intressant och kan ses som att det inte går något vidare för Putin. Han behöver en reträttväg, en dörr han kan gå ut genom utan att förlora i prestige.

10:22 KOMMENTAR OM KÄRNVAPEN

Skrev följande på Twitter. Återger det här.

Folk frågar om bra referenser för artiklar om kärnvapen. Mitt svar är vet inte. Jag har typ åtta års research från dussintals källor, men det finns få populärvetenskapliga som inte är skrivna av den så kallade fredsrörelsen vars mål är att sprida fruktan och således väljer de värsta tolkningarna av allt. T ex drar de fram Tsar Bomba – som aldrig blev ett vapensystem – och implicerar att alla kärnvapen idag är sådana.
Vad jag har är många års bakgrund, men det är svårt att förmedla enkelt. Komplexa frågor har inga enkla oneliners.
Jag är utbildad CBRN-expert på kompaninivå i Försvarsmakten. Jag har indikerat och sanerat skarpa C-stridsmedel – bla sarin, lewistit (snabbverkande senapsgas) och VX. Jag har indikerat riktiga radioaktiva isotoper av kärnvapenklass.
Jag har under 2011 – 2018 läst på massor om kärnvapen då jag hade med dem i minst fem av mina böcker (Midsommargryning, Stjärndamm, Höstsol, Höstregn, Redovisningsavdelning Marviken), men det är alltså gjort som en del av min profession författare.
Jag kan inte med enkla oneliners förmedla några svar på dessa komplexa frågor.
Men det går alltid att med en oneliner gå Putins ärenden och sprida panik.
Tack för ordet.

10:52 Beskjutning av bostadsområden i Charkiv med ryskt raketartilleri. Ett artillerisystem som man lite raljant sätter in mot en ruta på kartan och som saknar större precision. Detta är vad ukrainarna har att oroa sig över, i verkligeheten idag, inte kärnvapen.

 

Uppdateras löpande under dagen !  

Se länk överst !


söndag, februari 27, 2022

INVASIONSRAPPORT SÖNDAG

 Även idag: Wilderängs utmärkta lägesrapport nedan.

Se hans täta uppdateringar under dagen HÄR

 Läs mera:

Wikipedias nystartade artikel  2022 Russian invasion of Ukraine som växer hela tiden !.

Den ryska cyberkrigföringen slår hårt mot alla pro-ukrainska sidor. Men dessa är i varje fall operativa idag kl 10

Radio Free Europe  EuroMaidan Press  UKRINFORM 

Kyiv Independent  

 Kyiv Post tycks permanent utslagen...

Och en liten notis att glädjas åt:

Putin har sänt ett islamistiskt mördarband från Tjetjenien till Ukraina. Huvuddelen av gruppen, inklusive general Magomed Tushayev, utplånades av ukrainskt artilleri vid det stora slaget om flygbasen Hostomel. Uppgiften bekräftad av presidentens kansli.

*******

UPPDATERAS: Ukrainska städer håller emot – fortsatt mycket hårda strider

Putins krig mot Ukraina fortsätter och det rasar mycket hårda strider längs alla fronter. De ryska städerna håller fortfarande emot, inklusive Kharkiv, Mariupol, Sumy, Kherson, och huvudstaden Kyjiv. Vissa städer kringås istället. Ryssland ska ha gjort de första genombrotten längs den gamla stilleståndslinjen, men informationen är osäker. Det finns uppgifter om ryska myterier, deserteringar och passivt motstånd mot offensiven genom att t ex tömma bränslet på de egna fordonen.

Början på minnesväggen för Ukrainas döda militärer och poliser i kriget som pågått sedan 2014

Bland annat ska ett genombrott av lätta fordon rapporterats i Kharkiv, men dessa ska senare dykt upp förstörda på bild. Det kan handlat om trupp som råkade köra fel och åkte in i Kharkiv av misstag. De körde väldigt fort så upplevde uppenbarligen visst stresspåslag, men det hjälpte inte i slutändan.

Kyijivborna bygger stridsvagnshinder och molotovcocktails.

Det är alltså inte något fel på försvarsviljan. Hur en rysk ockupation är tänkt att fungera lämnas som en övning åt despoten och krigsbrottslingen Putin. Efter att ha beordrat det förnyade anfallet så ligger alla brott mot folkrätten och Genevekonventionen på hans händer.

Nedan får civila obeväpnade ukrainare ryska pansarfordon att vända om genom att gå ut på gatorna.

En rysk attackhelikopter mår inte bra. Det är inte meningen att de ska ha efterbrännkammare. Sannolikt har den träffats i bränsletanken och bränslet sprutar ut bakom och har även antänts.

Det hävdas att 5 000 ryska trupper stationerade i Belgorod ska ha genomfört ett myteri och vägrar åka till Ukraina.

Andra uppgifter talar om att en anledning till att ryska fordon fått slut på bränsle är att besättningarna diskret tömt ut bränslet när de upptäckt att deras fredsbevarande operation handlade om att döda det ukrainska broderfolket. Det förklarar också den stora mängden övergivna men oskadade ryska fordon. Det kan handla om smygdeserteringar. En annan förklaring kan förstås vara de innan anfallet rapporterade försäljningarna av bränsle som de ryska soldaterna gjorde i Vitryssland för att få pengar till sprit och mat.

Lägesbild enligt Wikipedia nedan.


 

Källa: Wikipedia Licens: CC-BY-SA

Vad vi kan se här är två utbrott från den gamla stilleståndslinjen och att rysk trupp nått fram till den befästa staden Mariupol. Det ser även ut att ha skett ett genombrott längre upp längs fronten söder om Donetsk.

Ryssland har fortsatt ta stora terrängavsnitt i söder och försöker ringa in Mariupol. Dock ska om man ser på kartan fortfarande städerna hålla ut, generell. Melitopol verkar fallit. Kherson passeras och har inte fallit men är när rysk trupp nått Mykolaiv i princip inringat.

Trovärdiga uppgifter till bloggen bekräftar bloggens tes genom åren att nya ryska vapenssystem inte duger i krig utan främst är ett sätt att dränera den ryska försvarsbudgeten på pengar att skicka till Putins oligarkers fickor. Därav ser man primärt fordon baserade på gammla sovjetiska plattformar, med några få undantag. Därtill så byggdes T-80-plattformen i ukrainska Kharkiv och Ryssland har sedan 2014 saknat reservdelar till den familjen av fordon.

Rapporter till bloggen från striderna uppger att Ryssland trycker in allt de har och att striderna blir allt hårdare.

Men ändå har Ukraina hållit emot i natt.

Slava Ukraini! Heroiam slava!

Nedan följer löpande uppdateringar.

08:03 Först lite administrativa meddelanden.

Jag har 57 väntande kommentarer på bloggen att gå igenom för godkännadne av publicering så skribenterna kan kommentera fritt. Antalet olästa mail till bloggen är 359, antalet olästa direktmeddelanden på Signal 30, Facebookuppdateringar 47, direktmeddelanden på Messenger 3 och Instagram 4. Jag har således en viss backlog då jag prioriterat produktion av innehåll och omvärldsbevakning.

Tack för alla snälla tillrop och uppmuntran.

Läget just nu

Jag kan därmed inte svara på allt. Det kommer ta några timmars av icke-produktivt arbete att bara arbeta av ovanstående.

Samtidigt är trafiken på bloggen extrem. Systemen hänger generellt med, men någon gång om dagen utsätts jag för en DDOS-attack, vilka brukar vara 30 – 60 minuter och det kan vara svårare att komma fram.

Jag prioriterar att läsa meddelanden och mail från källor.

08:09 De tämligen värdelösa svenska Public Service hävdar att rysk militär är på väg in i Charkiv. Detta enligt Ekot som de senaste åren ofta spridit Kremls propaganda helt okritiskt. Fast rysk militär är inte på väg in i Charkiv – det handlade om ovan nämnda lätta fordon, som sedermera nedkämpats och förstörts. Ekot ligger efter. De lätta fordonen och spetsnaz-förbanden kan här ses retirera.

Oavsett handlar det inte om några tunga förband som kan fälla några avgöranden. Spetsnaz kan agera diversionsförband och få lokalförsvarsförbanden inne i staden att agera.

Här finns en film på vad som hände med ryska Spetsnaz i Kharkiv. Här är en annan. Spetsnaz fungerar likadant som alla andra när man konsekvensutsätter dem och att skicka in lätta förband utan tungt understöd i en försvarad stad är kanske inte den bästa formen av militärt omdöme. Vilket kanske iofs kännetecknar hela det ryska anfallet.

08:36 KOMMENTAR Att skicka in Spetsnazbrigader i lätta fordon för att ta Kharkiv är kanske ett försök till taktikbyte för Ukraina. Fordonen rör sig snabbt och kan lättare ta sig igenom luckor i försvarslinjerna. Men hur tar man en stad? Enda sättet är att rensa ut alla försvararna, och att köra runt på gatorna med lätta fordon rensar inte ut några försvarare. Det finns inte några magiska byggnader som likt i dataspel gör att alla ger sig om man sätter flaggan på dem. Enda sättet är att rensa bort motståndet kvarter för kvarter, hus för hus, rum för rum. Kanske hoppas man på att den riktiga försvarslinjen ska kollapsa och dras tillbaka för att jaga Spetsnaz inne i Kharkiv?

Oavsett visar det på att i ett modernt krig så finns det inte nödvändigtvis en tydlig frontlinje.

08:41 Pågående DDOS mot bloggen.

09:15 Franska främlingslegionen – som bara har utländska soldater som sedan får franskt medborgarskap – uppges gett tillåtelse för sina ukrainska soldater att återvända till Ukraina med sin fulla stridsutrustning. Främlingslegionen anses vara ett av världens bästa elitförband (ej specialförband).

09:25 Detaljerad film från de hela fem utslagna TIGR-pansarbilar tillhörande ryska Spetsnaz. Inga detaljerade bilder på döda, men det ligger två kroppar på gatan vid fordonet längst bort. Till svenska Försvarsmaktens skräck finns det stora inslag av egeninköpt personlig utrustning hos de ukrainska soldaterna. Att de har ukrainska uniformer visar dock att det inte är ett lokalförsvarsförband. Kort filmsekvens där man efterbekämpar det femte fordonet längst bort. I detta fall är det gubbstarka lokalförsvarssoldater närmast kameran utifrån civil klädsel.

09:35 Skarp strid. En utifrån lugnet och att de övriga låter honom göra grovjobbet veteran från de åtta åren av krig i Ukraina beskjuter den femte TIGR:n med hela tre RPG-granater, som står uppställda på rad och langas fram till honom. Det finns ingen silvermedalj i strid, utan man fortsätter slå tills man är säker på att motståndaren är besegrad.

När han är färdig tar han upp mobiltelefonen och knappar in något.

Det finns film på tillfångatagen Spetsnaz inne i Charkiv. Kille i 20-årsåldern. Lägger inte ut pga krigsfånge.

09:38 De ryska “fredsbevararna” (Putins ord) plundrar en matbutik. Uppenbarligen fungerar inte rysk logistik. Platsen uppges av en del vara Sumy, andra Kyjiv.

09:49 Ryska civila stoppar stridsvagnar utanför Chernikiv. Detta är otroligt starkt och sker med risk för livet. Även om man bara lyckas fördröja några minuter kan man paja en rysk stridsplan eller göra att ukrainskt försvar hinner t ex gruppera om eller vidta motåtgärder. Dessutom lär man ju rapporterat in stridsvagnars position till försvaret. Det ser för övrigt ut att finnas poliser i folksamlingen som säger “filma inte”. Om det är ukrainska poliser eller ryska inrikestrupper som ska agera ockupationsstyrkor låtar jag vara osagt. De är beväpnade med pistoler.

Filmer från invasionen av Ukraina

 


Läs mera:

Wikipedias nystartade artikel  2022 Russian invasion of Ukraine som växer hela tiden !

Den ryska cyberkrigföringen slår hårt mot alla pro-ukrainska sidor. Men dessa är i varje fall operativa idag kl 07

Radio Free Europe  EuroMaidan Press  UKRINFORM 

Kyiv Independent  Wilderängs rapporter

 

 

lördag, februari 26, 2022

INVASIONSRAPPORT LÖRDAG

Nedan ser du Wilderängs lägesrapport lördag morgon.

OBS ! Vill du se Wilderängs ständiga uppdateringar efter ca 08.30: KLICKA HÄR ! 

Amerikanska ISW, Institute for the Study of War, har börjat publicera Ukraine Conflict Update. De är kända för sina utmärkta kartor....

Se också Wikipedias nystartade artikel  2022 Russian invasion of Ukraine som växer hela tiden !

Den ryska cyberkrigföringen slår hårt mot alla pro-ukrainska sidor. Men dessa var i varje fall operativa idag kl 16:

Radio Free Europe  EuroMaidan Press  UKRINFORM 

Kyiv Post   Kyiv Independent

****** 

UPPDATERAS: Ryskt nattanfall mot Kyjiv stoppat i gatustrider – två ryska luftlandsättningsflygplan nedskjutna – ryska plundringar efter mat och bränsle

De mycket hårda striderna i Ukraina fortsätter. Ett ryskt nattanfall mot Kyjiv ska stoppats i gatustrider under natten och staden ska vara tyst i skrivande stund 06:50. Flera ryska flygplan har skjutits ner av Ukrainas luftförsvar under natten – bland annat två ryska luftlandsättningsflygplan med desanter från VDV, vilket betyder minst 200 dödade. Den ryska logistiken verkar kollapsa och ryska soldater plundrar efter mat och bränsle. Ryssland lämnar sina sårade till ukrainska sjukhus och verkar alltså sakna tillräckliga egna vårdresurser.

Självständighetstorget (“Maidan”) i Kyjiv 2019

Nedan följer uppdateringar som tar vid efter gårdagens omfattande artikel om utvecklingen på fredagen.

Först en lägesbild.

Inga ytterligare städer ska ha fallit under natten uppger Ukrainas försvar. Man ska rensat ut sabotörer som uppträder civilt eller i ukrainska uniformer, mot krigets lagar och i brott mot folkrätten.

Presidentens kontor uppger att läget i Kyjiv är under kontroll, även om spridda strider pågår. Man slog tillbaka ett ryskt anfall under natten.

 Lägesbild enligt Wikipedia, vilket överensstämmer med läget igår kväll. Licens: CC-BY-SA

Städer som ska hållit över natten är bland annat Krolovets. Kharkiv håller fortfarande emot Rysslands tyngsta chockförband första gardespansararmén. Längs gamla stilleståndslinjen mot de ockuperade delarna av sydöstra Ukraina har Ryssland inte nått några framgångar alls. Ukraina har grävt ner sig i sju år och ingenmansland håller på att bli bördigt för solrosor.

Kherson ska fallit igår, men lägesbilden är inte tydlig där.

Som rapporterat igår har ryska soldater fått slut på bränsle och mat, då den ryska logistiken verkar haverera för frontförbanden. Plundringar har rapporterats. Se film från Melitopol i söder. Som jag skrev igår ska även bränslet tagit slut för stridsvagnar nordväst om Kyjiv och strdisvagnsbesättningar gick runt med dunkar för att försöka ta diesel från lokalbefolkningen.

Det verkar inte heller som att Ryssland kan ta hand om sina sårade, antagligen för att förlusterna har blivit så mycket större än den promenadseger och hyllande som befriare man räknade med. Istället lämnar man in sina sårade till ukrainska sjukhus. Läkareden är stark och sjukvårdspersonal tar förstås hand om skadade oavsett nationalitet. En film på detta som inte visar några närbilder här.

Flera ryska flygplan har skjutits ner under natten.

Sent igår sköts en IL-76 med luftlandsättningsförbandet VDV:s soldater ombord ner utanför Kyjiv. Det innebär åtminstone 100 dödade. Ukrainas långräckviddiga luftvärn S-300 sköt ner ett Su-25 attackplan och en helikopter. En ukrainsk Su-27 spetsflyg sköt under natten ner ytterligare ett IL-76 transportplan klockan halv två på natten, vilket innebär ytterligare minst 100 dödade VDV-soldater.

Det är uppenbart att det ukrainska luftförsvaret fortsätter att bita ifrån runt Kyjiv.

För övrigt bekräftade Ukrainas försvar The Ghost of Kyjiv, alltså att en ensam Mig-29-pilot skjutit ner sex stycken ryska flygplan över huvudstaden. Detta står långt ner i gårdagens artikel.

Det uppstår flera memes kring kriget. Ett av dem är “go fuck yourself”, vilket var vad försvararena av Ormön sade till ryska flottan när de erbjöds att kapitulera. Samtliga 14 försvarare dödades sedan. En annan är den om solrosor efter att en ukrainsk babusjka filmats när hon gick fram och skällde ut ryska soldater på ett sedvanligt ukrainskt intellektuellt sätt. Hon sträckte fram nävar med solrosfrön och sade åt dem att lägga dem i deras fickor, så att åtminstone solrosor kommer växa där soldaterna blir liggande. Solrosen är Ukrainas landsblomma.

Andra memes handlar om pansarvärnsvapnet NLAW eller Javelin, t ex “N’LAW we trust” eller “Saint Javelin, the protector of Ukraine”.

En ukrainsk restaurang på landsbygden i östra Ukraina 2019.

Nedan följer uppdateringar. Slava Ukraini! Heroiam slava!

07:25 En film från nattens gatustrider i Kyjiv. Översättning kommer. Minst tre fordon står i brand på en av trafiklederna in till centrala Kyjiv. Angreppet slogs alltså tillbaka. Det ser ut som att Ryssland försökt sig på den enkla varianten att helt enkelt gasa på rakt in mot centrum och det från Maidan-revolutionen 2013 – 2014 så symboliskt viktiga Självständighetstorget, men det gick inte så bra. Bedömare menar att det främst är lättare förband från VDV och specialförbanden som stod för nattens anfall, men det går inte att bekräfta än så länge.

Ryskt pansar har inte längre någon fördel vid strid i bebyggelse, utan det blir en fråga om strid man mot man, hus för hus, även om pansaret kan agera stormkanoner och rörligt skydd. Kyjiv är en storstad ca 50% större än Stor-Stockholm i befolkning, om någon vill få lite proportioner. Filmen ovan kan ses som att den är tagen på motsvarande trafikleden ut mot Nynäshamn någonstans en bra bit söder om Globen.

07:27 En rysk parlamentariker, professor Mikhail Matveev, skriver att han vill att kriget stoppas omedelbart. När han röstade för att erkänna de ockuperade områdena i sydöstra Ukraina som egna stater röstade han för fred, för att Ryska federationen skulle bli en sköld så att de ockuperade områdena inte skulle bli angripna och inte för att Kyjiuv skulle bombas. Starkt uttalande givet vad konsekvenserna av ett sådant yttrande sannolikt blir.

07:30 En rysk soldat skriver i ett SMS att han inte kommer skjuta ett skott när han skickas till fronten. Han kallar Putin för gammal och senil och att de smarta i hans unga generation är redo för förändringar, men ingen kan ta det första steget för man är rädda att inte bli följda. Om man misslyckas så blir man i bästa fall dödad av regimen. De unga vill inte ha “the fucking soviet future”, men är alltså livrädda på grund av förtrycket som diktaturen utövar.

Unga moderna ryssar i Moskva. Detta är det nya Ryssland, de som väntar på förändring och frihet, och Rysslands hopp. Idag dör de unga männen i generationen i drivor i Ukraina.

07:38 KOMMENTAR OM FILMER Det finns en överlevnadsbias i filmer från Ukraina. Därav kommer man t ex bara se dödade ryska soldater – de överlevande och framför allt de sårade kommer ha flytt eller evakuerats när filmerna på utslagna fordon visas. De döda är också fler än de som syns på film – när striderna inte varit akut hotande har man sannolikt tagit hand om sina döda och skickat dem bakåt. Men när kroppar ligger där de faller har striderna varit intensiva och man har antingen fortsatt anfallet eller flytt. Annars är minsta anständighetsnivå att man t ex släpar fram kropparna till vägen, radar upp dem och täcker över dem, så att de kan hämtas senare. Ligger de där de faller har striderna varit intensiva och sannolikt har de ryska trupperna förlorat den striden.

07:42 Ett höghus i Kyjiv har träffats under nattens strider och bombmningar och små bränder pågår fortfarande. Utifrån balkongerna så är detta ett bostadshus och minst tyra lägenheter ser totalförstörda ut. Räddningstjänsten är på plats syns på en brandsoldat på gatan. I den moderna storstaden Kyjiv är det mycket vanligt med höghus av punktform som på bilden, och det byggs hela tiden nya väldigt fina lägenhetshus av denna typ en bit utanför statskärnan. Utifrån vad jag såg när jag var i Kyjiv så betyder detta att platsen antagligen är några kilometer från centrum, där det är äldre och lägre bebyggelse.

Tillägg. Korrekt. Detta är geolokaliserat hit nu, och handlar om relativt nybyggda lägenheter. Avståndet till Självständighetstorget Maidan vägen förlupna kulor flyger är fem kilometer. TRäffen på byggnaden ser ut att komma från nordväst, dvs från det håll de ryska förtrupperna anföll Kyjiv och den flygplats, som Ryssland nu återigen erövrat fast från marken denna gång efter att 200 VDV-soldater förintades där av det ukrainska motanfallet torsdags,och använt som bas för gårdagens anfall.

Det kan således röra sig om artillerield eller t ex ett skott med en spränggranat från en stridsvagn, som missat målet och flugit åtta kilometer från flygplatsen.

Rivandet av Kyjiv har alltså påbörjats av Ryska federationen. Kom ihåg hur stenhögarna som var kvar efter att ryssarna var färdiga med Grozny efter andra tjetjenienkriget.

Ett skarpare foto på det skadade huset finns här. Jag föredrar att referera till filmer, då de är svårare att förfalska och lättare att identifiera i tiden.

08:00 Ukrainska försvaret har nu lämnat en lägesrapport. Som alltid fokuserar man på vad motståndaren gör för att inte läcka något om egen trupp.

De ryska förlusterna är fjorton stridsflygplan, åtta helikoptrar, 102 stridsvagnar eller fler, 536 övriga pansarfordon eller fler, 15 haubitsar och minst en BUK-1 luftvärnsrobotvagn.

Utifrån tidigare siffror är detta ackumulerat sedan starten på kriget. För lite proportioner så är antalet förlorade stridsvagnar och pansarfordon ungefär lika många som svenska armén har stridsvagnar (120 stycken)och stridsfordon 90 (exakt siffra ska ofta vara sekretessbelagd, men det är över 400). Ryssland har på två dygn förlorat lika mycket pansar som hela svenska försvaret har mekförband (stridsvagnar + stridsfordon). Sverige har även pansarterrängbilar och pansarbandvagnar.

Det ukrainska försvaret uppger att Ryska federationen nu för fram sina reservenheter till gränsen mot Ukraina. Som skrevs igår uppgav USA att Ryssland än så länge satt in cirka två tredjedelar av sina offensiva förband. Ryssland använder echelonger, där förbanden i fronten hoppar om vartannat, så om man för fram nästa echelong kan det betyda att det är dags att byta trupp vid fronten och låta de hårt sargade förbanden slicka såren, medan ny trupp förs fram. Högre stridsvärde, men grön trupp de möter en nu stridserfaren ukrainsk motståndare i full stridsberedskap och med etablerade försvarspositioner. De kommer på vägen fram köra förbi dussintals med förstörda och utbrända egna fordon, vilket kommer påverka moralen. Sedan är frågan vad de sönderbultade förbanden i första echelongen tycker när de beordras fram igen till köttkvarnen.

08:09 Ukrainas försvar uppger nu uttryckligen att 3 500 ryska soldater och officerare dödats och 200 har tagits till fånga. Det handlar alltså inte om det luddiga förluster (som inkluderar sårade och saknade) utan det handlar om dödade.

Utifrån 190 000 man är det alltså tvåprocentiga förluster, eller var femtionde rysk soldat. Då bara två tredjedelar satts in i strid så är det drygt var trettionde som satts in.

Detta är en köttkvarn för unga ryska män.

08:14 Bloggen har utsatts för ännu en DDOS-attack ca 07:30 – 08:00 och det kan varit tillfälligt svårt att ladda in sidan. Den är dock över nu igen. Dessa sker stötvis någon gång om dagen. Jag har köpt till serverkapacitet. Tyvärr verkar försöken bli allt hårdare varje gång, så förr eller senare lyckas de. Det finns fortfarande fler motåtgärder att vidta dock.

Uppenbarligen är någon inte intresserad av att den här websidan ska finnas tillgänglig.

08:20 Här är en liten film inspelad av en leende ukrainsk soldat, riktad till de ryska soldaterna medan han monterar en ljuddämpare på hans automatkarbin. Bayraktar refererar till de turkiska drönarna som användes mycket framgångsrikt mot Armeniens ryska fordon under kriget i Nagorno-Karabach 2020.

08:25 Film på raketen som träffar höghuset. Ser ut att handla om raketartilleri.

Film på när räddningstjänsten bär ut en skadad kvinna från byggnaden. Ukrainska försvaret påtalar att det är ett krigsbrott att skjuta mot civilbefolkning.

08:30 Som en äkta ledare, som inte gömmer sig i en bunker framträdde Ukrainas president Zelensky utomhus i centrala Kyjiv nu i morse och talade till folket. “Vi är här. Vi kommer inte lägga ner vapnen. Vi kommer försvara vår stat.”

Var fegisen Putin är vet ingen. Vore intressant att se honom framträda några kilometer från fronten.

08:32 Storbritanniens försvarsminister uppger att Melitopol inte alls fallit. Flygspaningen över Svarta Havet bör kunna bekräfta detta.

 

fredag, februari 25, 2022

INVASIONSRAPPORT FREDAG

 

OBS ! Vill du se Wilderängs uppdateringar under dagen: KLICKA HÄR ! 

Se också Wikipedias nystartade artikel  2022 Russian invasion of Ukraine som växer hela tiden !

Den ryska cyberkrigföringen slår hårt mot alla pro-ukrainska sidor. Men dessa var i varje fall operativa för en stund sedan:

Radio Free Europe  EuroMaidan Press  UKRINFORM

****** 

UPPDATERAS: Mycket hårda strider – nattbombningar av Kyjiv – ryska förluster 800 man varav 200 VDV när Hostomelflygbasen fritogs – flygaresset Kyjivs Spöke uppges skjutit ner sex ryska plan
 

Artikeln kommer uppdateras löpande under dagen. De mycket hårda striderna mot angriparen Ryssland fortsätter i Ukraina. I natt genomfördes bombningar av huvudstaden Kyjiv och Ukrainas luftförsvar och flygvapen sköt ner minst ett rysk flygplan till. Ett ukrainskt flygaress i en Mig-29 uppges ha skjutit ner sex ryska flygplan i så kallad kurvstrid (eng dogfight) och tituleras Kyjivs Spöke. Den ukrainska försvarsmakten uppger att de ryska förlusterna under gårdagen – dvs inte inklusive i natt – var mer än 30 stridsvagnar, 130 stridsfordon, sex helikoptrar och sju flygplan. I manskap bedöms ryssarna tagit 800 man i förluster. 200 av dessa ska varit från de ryska desanterna i VDV när det ukrainska nationalgardets rörliga reserv, understött av Su-25 attackflyg och Mig-29 spetsflyget, tillsammans med ukrainska Spetsnaz återtog flygbasen Hostomel utanför Kyjiv.

Slava Ukraini! Heroiam slava!

Ukrainsk Su-27 Foto: Erik Gustavsson

ANALYS: De ryska väpnade styrkorna är ingalunda obesegerbara i taktisk duellstrid mot en likvärdig, motiverad, tränad, utbildad och erfaren motståndare, med lite olika förutsättningar. Ukraina har låtit Kreml betala med unga ryska mäns blod för de små landvinningar angriparen gjorde under gårdagen. Försvararna har i sju år varit nedgrävda i stilleståndslinjen och en grov skattning är att man har 1.5 miljoner man som är veteraner från de senaste åtta årens krig – veteraner som inte är skotträdda, vet när man ska ta skydd och när man ska skjuta. Landet har också sedan 2014 byggt upp och moderniserat sitt försvar, som inte alls är på den nivå som gällde för åtta år sedan och har i sydöstra Ukraina grävt ner sig i sju år och i övrigt aktivt förberett försvar av resten av landet sedan minst i våras när Kreml började stationera ut trupp runt landets gränser.

Frågan som kvarstår är om Ukraina kan segra operativt och strategiskt också, och inte bara på taktisk nivå. Det handlar om uthållighet, krig är ett maraton och inte en sprint. Putin har omgiven av lismande sykofanter uppenbarligen gjort en felbedömning, för blodbadet på Hostomel var knappast en del av planen.

KOMMENTAR: För att kommentera Kyjivs Spöke, så visar de ukrainask Mig-29:orna och Su-25:orna att Kremls påståenden om att man slagit ut Ukrainas luftförsvar var lika trovärdigt som att man tidigare påstått att man inte alls tänkte anfalla Ukraina. Att skjuta bort fasta radarinstallationer och sätta en robot i ett kontor på varenda flygbas, och en i startbanan är inte att skjuta bort luftförsvaret.

Däremot ska man förstås ta Kyjivs Spöke med en rejäl nypa salt. Det blir dock en bra rubrik som alla reagerar på och det står uppges, inte att det faktiskt är så. Snarare har allmänheten nog klumpat ihop vad man sett de ukrainska Mig-29:orna skjuta ner över Kyjiv, vilket påstås varit två ryska Su-35, en Su-27, en Mig-29M och två Su-25.

Snarare bör man nog prata om Kyjivs Spöken och klumpa ihop de nedskjutna planen och helikoptrarna på samtliga Mig-29:ors piloter.

Inget stridsflygplan är bättre än sin pilot. Det sker konstiga saker i krig, den långa svansen av outliers gör att det uppstår hjältar som verkar göra osannolika saker. Och sakerna är osannolika. Men om du har 400 000 man i strid, så kommer några av dem rent statistiskt klara av osannolika saker. En film på ett av Kyjivs Spöken finns här. En filmsekvens nedan med påstått en ukrainsk Mig-29 och en rysk Su-27 i kurvstrid över Kyjiv på mycket låg höjd.

Siffrorna för de ryska förlusterna kommer från det ukrainska försvaret själva. Detta är också källan till den utmärkta Wikipediaartikeln om kriget.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta att sju flygplan och sex helikoptrar skjutits ner – sådant är enkelt att dokumentera. Det samma gäller 30+ stridsvagnar och 130 pansarfordon. Begreppet förluster inkluderar skadade och tillfångatagna och UAWire uppger att 450 ryska soldater och officerare har dödats, av 800 förluster. Det är inte en orimlig siffra när man betänker att 30+ stridsvagnar har tre besättningsmän vardera och när man får en ammunitionsbrand som skickar iväg tornet 40 meter så finns det inga överlevande i stridsvagnen. Ett stridsfordon kan ha 10-12 ombord. Alla fordonsförluster innebär dock inte att alla ombord skadas eller dödas, men siffrorna är rimliga i förhållande till antalet utslagna fordon.

Ingen sida rapporterar särskilt mycket om de egna förlusterna, vilket är normalt. Medgivanden finns, t ex medger Ukraina att ett transportflygplan sköts ner och fem ombordvarande dödades. 18 ukrainska civila ska dödats och 100 000 ska än så länge flytt. Ukrainas president anger totalt att man fått 137 dödade och 316 skadade. Han framträder nu i stridsskjorta.

Vad gäller flyktingar så förbjuder undantagstillstånden ukrainska män i åldern 18 – 60 att lämna landet. De ska vara kvar för att kunna mobiliseras.

Befrielsen av Hostomel var extremt blodig och en köttkvarn för ryska VDV. Det tog tio timmar och den operativa reserven i det ukrainska nationalgardet ska ha haft understöd av ukrainskt Su-25 attackflyg och skydd av Mig-29:orna, som ska gått hårt åt helikoptrarna. Själva landsättningen ska ha varit misslyckad, då spetsflyget och luftvärnet tvingade många helikoptrar att vända – man tål helt enkelt inte hur stora förluster som helst. En del soldater från ryska VDV ska kommit undan och flytt till skogs, men de ryska förlusterna ska alltså vara 200 man från ett elitförband. Även ukrainska Spetsnaz ska deltagit i rensningen av flygplatsen som pågick in i mörkret på sena kvällen. Även artilleri ska ha satts in mot flygplatsen. Detta var knappast Putins plan. 18 stycken flygplan med VDV med pansarfordon ska ha lyft för att luftlandsättas, men fick avbryta då flygplatsen inte längre var säker. Planen var nog annars att man den vägen snabbt skulle ta sig in i ett Kyjiv där sykofanterna lovat Putin att ukrainarna skulle gett sig utan strid när de blivit rädda för ryssens styrka. Det är för många referenser till detta stycke, så jag prioriterar inte att länka.

I natt utfördes flygbombningar av Kyjiv. Minst ett ryskt bombplan blev nedskjutet över staden och delar ska kraschat in i bland annat ett bostadsområde där räddningstjänsten fick släcka bränder i lägenheter. Film på nedskjutningen nedan och eldklotet i större detalj här.

Rysk stridsmoral kan diskuteras. Det finns filmer från ukrainska försvaret på krigsfångar, som därmed inte kommer länkas här. Ett fall handlar om en hel spaningspluton som gav sig, då de inte trodde de skulle hamna i strid. Plutonchefen framträder sårad med blodiga kläder och omplåstrad arm. Andra filmer visar värnpliktiga unga ryska soldater. En rysk soldatmoder hemma i Moderlandet ska uppgett att hennes son precis kallades in till sin värnpliktsutbildning i höstas, och skickades direkt till förbandet som var framgrupperat till Ukraina utan att ens fått sin grundutbildning.

Ukrainare står på kö för att få vapen och anslutas till territorialförbanden. Det inkluderar personer från de 1.5 miljoner veteranerna från de senaste åtta årens krig. Ger sig Ryssland in i försvarade städer blir det snabbt otrevligt.

Livekommentaren till filmen på en Ka-52 som sköts ner över vatten igår när de som filmade såg att piloten dalade ner i fallskärm var “ska vi dränka idioten”. Det var en kvinna som sade. Huruvida piloten sedan dränktes av lokalbefolkningen eller räddades framgår ej.

Lägesbild nu på morgonen. Källa från Wikipedia. Licens CC-BY-SA.

Källa: Wikipedia. Licens CC-BY-SA

Ryssland har gjort stora framgångar i södra Ukraina upp från Krim, ironiskt nog där man hade som minst styrkor redo – en armékår istället för en armé. Kanske underskattade Ukraina behovet av försvar. Eller så är det en fälla, där Ukraina tänker anfalla ner med sin operativa reserv och skära av styrkorna från Krim.

I de sedan tidigare ockuperade sydöstra Ukraina har stilleståndslinjen hållit, trots massiva ryska anfall. Ukraina har grävt ner sig i sju år, och det kommer ta tid att slå den försvarslinjen, om man inte kan falla den i ryggen via ett genombrott norröver.

Igår kväll gick Ryssland in över gränsen vid Chornobyl, och ska ha tagit kärnkraftverket. Det finns fortfarande reaktorer i bruk på den beryktade anläggningen. Strålningsnivåerna i terräng är inte farliga, annat än på vissa enskilda platser, så länge man inte tänker bo där ett helt liv. Däremot kan striderna riva upp radioaktivt nedfall som har satt sig i marken, så bli inte förvånade om vindarna kommer föra med sig förhöjd bakgrundsstrålning hela vägen till Sverige.

Därmed var sammanfattningen och lägesbilden klar. Nedan kommer kontinuerliga uppdateringar följa under dagen.

08:23 Storbritanniens skattning av ryska dödade är mer än 450 personer. I linje med siffrorna ovan.

08:25 Obekräftade uppgifter (inga foton) gör gällande att mindre ryska enheter har nått utkanten av Kyjiv.

08:26 Ukraina ska ha beskjutit en rysk flygbas utanför Rostov med sina Tochka-U semiballistiska robotar. Ukraina slår alltså nu tillbaka mot ryska baser på ryskt territorium, vilket man har rätt till enligt folkrätten när man är angripen själv. Uppenbarligen klarar inte ryskt modernt långräckviddigt luftvärn som S-400 ens av att ens skjuta ner sovjetiska Tochka-robotar från 80-talet. Geolokalisering här.

08:28 Det fattiga grannlandet Moldavien tar sitt ansvar enligt FN-stadgan och har förberett flyktingläger för ukrainarna. 4 000 ska ha flytt till landet igår.

08:39 Ukrainsk civilbefolkning slangar diesel från en övergiven rysk BTR utanför Charkiv. Det är ett stridsledningsfordon för övrigt, så det är en kompani- eller bataljonsledning som övergivit fordonet och flytt.

08:52 Film på två ryska BM-21 salvpjäser utanför Charkiv. Eller före detta. Särskilt den ena, som verkar drabbats av väldigt dålig stämning, antagligen när dess paket av robotar haft frågor. Ukraina håller fortfarande fronten i utkanten av Charkiv, trots att man är anfallna av första gardespansararmén, Kremls slagkraftigaste förband.

09:30 Slaget om Kyjiv har av allt att döma inletts.

Det finns filmer med ljudet av skottlossning från finkalibrig eld, dvs handeldvapen. Det finns fler filmer, men alltid med finkalibrig eld, så det verkar än så länge främst handla om avsutten strid man mot man. Vilket också betyder att Kyjiv försvaras. En icke geolokaliserad film visar ett påstått ryskt stridsfordon, men det kan vara ukrainskt så jag lägger inte ut.

Vad som är säkert är att Ukrainas försvarsdepartement har gått ut med uppmaningen att alla civilpersoner med drönare ska kontakta försvaret och använda dessa – antingen genom att ge bort dem, eller själv ansluta sig som drönarpilot – för att hjälpa försvaret av huvudstaden. Med antagligen tusentals drönare skulle varenda skyttegrupp kunna ha möjligheten att titta runt kvarteret och hela tiden lokalisera angriparen. Man uppmanar också invånarna att göra Molotovcocktails – brandbomber där man fyller en flaska med brandfarlig vätska och en trasa för att antända. Dessa kan användas mot pansarfordon, särskilt om luckor är öppna eller mot luftintagen för motorerna.

Ukraina förbereder sig för stadsstrid. Det är tveksamt om Ryssland med sitt fokus på pansar och relativt sett lite skyttesoldater kan vänta sig några snabba framgångar. Kyjiv delas också av Dnepr och bara för att man nått den västra sidan har man inte nått centrum där ledningen av landet sitter.

A river runs through it

Därtill är huvudstaden bara en symbol. Den lagstiftande makten är inte en funktion av en byggnad och vem som kontrollerar den byggnaden – det är en funktion av de folkvalda parlamentarikerna och de kan sitta någon annanstans. Samma är det med presidentpalatset – presidenten avgår inte bara för att man tagit hans residens eller för den delen hans kontor. Han avgår om han röstas bort i ett legitimt presidentval eller avsätts av det legitima parlamentet.

09:45 Omfattande civila protester mot kriget i diktaturens Ryssland

Det är viktigt att uppmärksamma att kriget inte alls har fullt stöd av ryssarna. Ryssar gick ut på gatorna i både Moskva och Piter igår kväll och protesterade, väl medvetna om att de kommer bli gripna på grund av demonstrationsförbudet. Det samma gällde över hela landet. Tusentals ska ha gripits runt om i landet och riskerar nu fängelse för att använt den i Ryssland olagliga yttrandefriheten. Det finns förvisso yttrandefrihet i grundlagen, men de facto anses den olaglig i tillämpning och praktik, om man nu inte har en väldigt stor plånbok.

Sådana här protester kräver civilkurage, långt större än att protestera mot något i Sverige vilket är riskfritt så länge man inte ägnar sig åt våldsamt upplopp.

Tidningen Novaja Gazeta riskerar att hela redaktionen faller ut från höga fönster eller får sina underkläder tvättade av FSB efter att på en svart framsidan fördömt kriget och skrivit på både ryska och ukrainska på sidan att tidningen “anser att kriget är galenskap och inte ser det ukrainska folket som en fiende och inte det ukrainska språket som ett fiendespråk”.

Nedan skanderar ryssar “nej till krig” i Moskva och här finns en film från demonstrationerna i Piter, inklusive hur de ryska polisen eller inrikestrupperna iklädda svarta balaklavor våldsamt griper demonstranter framför kamerorna, helt utan att bry sig om att de filmas. Allt medan de ryska talkörerna fortsätter skandera “nej till krig!”

Alla ryssar är dock inte klarsynta, och många har gått på åtta års konstant propaganda från regimkontrollerad media.