måndag, februari 14, 2022

Lägesrapport MÅNDAG

Lägesrapport måndag: Försäkringar påstås sluta gälla för flygbolag över Ukraina – Ryssland svarar inte på frågor om övningar enligt OSSE:s Wiendokument – Kanada fryser utbildningsinsatsen Unifier

Det fortsätter vara oroväckande tyst kring utvecklingen runt Ukraina. Spridda rykten och mediauppgifter gör gällande att försäkringar för flygbolag har eller ska sluta gälla över Ukraina, men frågan är vad som är desinformation eller inte med syfte att skada ukrainsk ekonomi. Ryssland har brutit mot OSSE:s Wiendokument och inte svarat på frågor Ukraina ställt om Kremls militära övningar inom tidskravet 48 timmar. Kanada fryser utbildningsinsatsen Operation Unifier där svenska militära utbildare ingår.

Ett scenarioalternativ för krigsplan, där Kreml ignorerar Charkiv och går rakt på Kyjiv, samt försöker stänga gränserna mot Polen och Rumänien, men i övrigt främst försöker utöka ockupationszonen i sydöstra Ukraina.

Kom ihåg att allt agerande, alla uttalanden och alla utspel från Kreml kan vara och bör ses som en kombination av en påverkansoperation, desinformation och vilseledning (maskirovka). Det är inte ens säkert att man avser att anfalla Ukraina och styrkeförhållandena är sådana att man knappast kan vänta sig ett kort krig, än mindre en snabb seger då Ukraina haft nästan ett år på sig att förbereda sig. Eventuellt bluffar Kreml och lajvar bara krigsförberedelser och kan alltid hävda att “vi bara övade” och avbryta det hela.

Uppgifter från flera håll, inklusive i media gör gällande att flygbolagens försäkringsbolag slutat täcka flyg över landet. Det ska också innebära att ukrainska flygbolag som inte äger sina flygplan, utan leasar dessa fått krav på sig från leasingfirmorna att lämna tillbaka planen omgående.

Dock flyger det fortfarande civilt flyg över Ukraina, t ex Ryan Air, Austrian Air, Lauda, Wizz Air, Skyup, Pegasus, Ukraine Interational mfl, vilket får bloggen att misstänka att det kan pågå en påverkansoperation här i syfte att skrämmas och skada Ukrainas ekonomi. På den internationella flygplatsen i Kyjivs, Boryspils, hemsida står det scheduled på i princip samtliga flighter vilket också talar emot att försäkringar upphört gälla. Till och med israeliska El Al flyger fortfarande på Kyjiv. En enda flight är cancelled och det är ett plan från och tillbaka till Qatar och Doha. Dock går en senare flight från och till Doha, så det är sannolikt bara ett problem med ett enskilt flygplan.

Påstådda uppgifter finns också om att ukrainska oligarker ska ha flytt landet i privatflyg, men även det kan vara desinformation. Annan faktisk desinformation skulle vara att parlamentariker har flytt landet och att man överväger undantagstillstånd, men så ska inte vara fallet.

Har väldigt svårt att tro att världens snålaste och otrevligaste flygbolag Ryan Air flyger oförsäkrade över Ukraina

Kremls påverkansoperationer och desinformation ser alltså ut att eskalera mot Ukraina, kombinerat med att man ökar pressen genom allt aggressivare militärt uppträdande.

Ryssland och Kreml har nu brutit på svar och vitt mot OSSE:s Wiendokument, genom att på 48 timmar inte svara på Ukrainas frågor om de ryska övningarna vid landets gräns. Ett Kreml som viftat högt och lågt om att inget land får utöka sin säkerhet på bekostnad av andra vägrar alltså följa ingångna avtal för avspänning och fred. Ingen är förstås förvånad.

Kanada avbryter Operation Unifier där Försvarsmakten ingår och flyttar sin personal till Polen enligt mediauppgifter. Bloggen har sökt Försvarsmakten för en kommentar kring vad som gäller svensk personal, men på grund av säkerhetssituationen är det rimligt att inte få ett svar på den frågan.

Den alltid eminente Jägarchefen har publicerat sin analys av situationen och två av de tre grova generaliseringarna av scenarion är att vi inte står för ett väpnat angrepp, vilket är i linje kring den här bloggens funderingar på sistone. Jägarchefen skriver:

Således kan det något förenklat skrivas att det kan finnas tre olika anledningar till den militära styrkeuppbyggnaden längs Ukrainas gräns. Den första utgör en förberedelse inför ett stundande väpnat angrepp. Den andra utgör påverkan med militära maktmedel gentemot Ukraina för att uppnå strategiska målsättningar utan ett väpnat angrepp och avslutningsvis den tredje anledningen kan vara att uppnå andra strategiska målsättningar i en för Ryssland gynnsam riktning där den militära styrkeuppbyggnaden utgör katalysatorn för detta.

Jägarchefen konstaterar att det dock inte går att säga vilket av dessa tre fall som vi faktiskt står inför och det ingår i rysk vilseledning, maskirovka.

Kom för övrigt ihåg att tydligen är det olagligt att i diktaturen Ryssland sprida filmer och foton på truppförflyttningar, men ändå publiceras mängder av dessa till synes utan minsta konsekvensutsättning av de som postar. Det kan i själva verket handla om avsedda publiceringar med syfte att med militära medel via oro och fruktan uppnå politiska mål utan att avfyra ett enda skott.

Min egen analys landar allt mer i att Kreml svårligen kan genomföra ett snabbt krig och knappast kan räkna med en snabb seger. Det talar mot ett anfall, men Kreml verkar ha tappat det sista sunda förnuftet man hade, så de kan få feeling och tuppjuck och anfalla ändå.

Styrkeförhållandena är helt enkelt inte på Kremls sida. Sedan den ryska militära uppbyggnaden började i våras har naturligtvis Ukraina gjort motsvarande på sin sida. Även om man kommer tappa terräng, så räkna med att varenda bro är förberedd för sprängning och det är gott om flodövergångar som måste klaras av. Ukraina har också ett starkt luftvärn inklusive S-300, BUK, Tor mfl ryska kvalificerade luftvärnssystem, som sannolikt är utgrupperat och måste nedkämpas innan Ryssland ens kan försöka skaffa luftherravälde. Ukraina kan i sin tur slå tillbaka och exempelvis Kertsjbron till Krim kan nog rätt snabbt råka ut för en olycka som stänger av halvön. På egen mark finns garanterat varenda punkt kanaliserande terräng färdiginmätt för ukrainskt artilleri och åtminstone i sydöstra Ukraina har man rimligtvis även minerat alla flaskhalsar, om inte hela fronten. Andra försvarslinjer är rimligtvis också förberedda, både fysiskt och via t ex inmätningar för artilleri mm.

Om förlustsiffrorna blir lika stora i förhållande till truppstyrkorna, som i Nagorno-Karabachkriget 2020, kan vi på en månad prata om upp till 80 000 döda. Det handlar dödade per månad motsvarande halva första världskriget. Eller om man så vill – väldigt blodigt. När Kreml samtidigt inte når militära mål, utan kör fast mot ukrainskt motstånd och leran och tiotusentals unga ryska män återvänder hem i kistor så riskerar i sin tur regimen i Kreml att få … problem på hemmaplan. Frågan är om ens Putin klarar av att sitta kvar eller om han kommer bäras ut på tjära och fjädrar om han inte snabbt får cancer och hoppar ut genom ett fönster på översta våningen i presidentpalatset.

Om han i det läget inte störtas av folket, så kanske av hans oligarker när massiva sanktioner slår mot dem personligen. Eller rent av militären. Eller så får man ett ryskt inbördeskrig på händerna samtidigt.

Vad är den ekonomiska vinsten för mångmiljardären Putin och hans oligarker med att starta ett mycket blodigt och segdraget massivt krig mot broderlandet Ukraina? Dock ska man inte förvänta sig någon som helst rationalitet bakom Kremls beslut och inte tro att man kan förstå hur de tänker.

Kreml behöver kanske tre gånger så stora styrkor som man har på plats nu för en snabb seger. Så kanske lämnar man bara all utrustning, likt man gjorde i våras, och återkommer senare med ytterligare dubblingar av frampositionerad utrustning och förband.

“Ryssland är ett fredsälskande land och som vi sagt hela tiden övade vi bara på att försvara oss mot en Natoagression” – teoretiskt utspel från Kreml när man åker hem.

Eller så vet Kreml något vi inte vet? Kanske avser man att sätta in taktiska kärnvapen för att de-eskalera konflikten och få Ukraina att kapitulera? Eller så tänker man bara genomföra ett begränsat angrepp i sydöstra Ukraina och all övrig trupp är bara för att binda upp det ukrainska försvaret runt Kyjiv istället för nere vid Donetsk och Lugansk?

Allt jag kan säga är jag vet inte. Det kanske är psykologisk förnekelse, men kanske minskar risken för ett nytt anfall i kriget som pågått sedan 2014 för varje dag som Kreml inte inleder anfallet? Och har man ens fått tillstånd från Beijing att inleda ett anfall innan OS är över? Och tar man hänsyn till vädret? Packar man ihop och återkommer nästa vinter om det fortsätter regna eller kör man ändå?

Kom också ihåg att detta inte är ett brädspel, utan det är riktiga människor som ska utföra anfallet. Hur motiverade är de ryska soldaterna i att dö för Putin och hur har den ryska propagandan lyckats? Ukrainarna är motiverade och redo att dö för den nation som den ryska invasionen 2014 har skapat. Motsatsen gäller inte nödvändigtvis.Idag är det inte bara kontraktniki som sätts in likt 2014 – 2015, utan man har även mobiliserat den värnpliktiga ofrivilliga reserven.

Allt vi kan vara säkra på är förändring. Men all förändring är inte till det bättre.