måndag, februari 28, 2022

MÅNDAGENS INVASIONSRAPPORT

 


 

Även idag: Wilderängs utmärkta lägesrapport nedan.

Se hans täta uppdateringar under dagen HÄR

 

Den ryska cyberkrigföringen slår hårt mot alla pro-ukrainska sidor. Men dessa var i varje fall operativa idag kl 07

Radio Free Europe  EuroMaidan Press  UKRINFORM 

Kyiv Independent  Kyiv Post  LIGA.net 

***********

UPPDATERAS: Fortsatt mycket hårda strider – runt 70 ryska bataljonsstridsgrupper ur stridbart skick eller utplånade sedan anfallets start

De extremt hårda striderna i Ukraina fortsätter, men det verkar inte som att Ryska federationens har gjort några större framgångar under natten. Kyjiv, Charkiv och Mariupol håller fortfarande ut, men det har varit klent med information denna natt. En analys ger vid handen att av de cirka 120 – 130 bataljonsstridsgrupper som Ryssland samlade ihop vid gränsen har runt 70 satts ur stridbart skick eller helt utplånats på skytte- och pansarförband, utifrån förlusterna av ryska pansarfordon. Detta utan söndagens förluster.

Pansarskott 86, även känt som AT-4, som Sverige nu levererar 5 000 till Ukraina som militärt stöd

Analysen att runt 50 bataljonsstridsgrupper (BTG) satts ur spel baserar sig på att en BTG har 40 pansarfordon på sina manöverkompanier, dvs de som strider direkt med fienden. Det kan handla om tre kompanier med stridsfordon av t ex typen BMP, BMD fl eller pansarterrängbilar av t ex typen BTR, samt ett kompani med tio stridsvagnar.

Till och med lördag (se igår 12:23) var förlusterna av ryska stridsvagnar och andra pansarfordon en summa av 852 stycken. Om samtliga dessa vore förluster från samma bataljonsstridsgrupper har 21 bataljonsstridsgrupper utplånats helt. Om förlusterna per bataljonsstridsgrupp i snitt varit 30% vilket bör knäcka BTG:ns stridsförmåga totalt har runt 70 bataljonsstridsgrupper av de ursprunliga cirka 120 – 130 nu satts ur stridsbart skick.

En stridande enhet kan inte fortsätta slåss när den tagit tillräckligt med förluster. Befälsstrukturen bryter samman, motivationen går i botten och den psykologiska chocken av att se var tredje kamrat dödad slår ut stridsviljan. Man brukar iofs tala om att detta sker redan vid 10%.

Räknar vi med 125 BTG från början hade Ryssland 5 000 stridsvagnar och pansarfordon på manöverkompanierna . av en slump lika många pansarskott som Sverige nu ger Ukraina. Av dessa 5 000 fordon har nu 17% gått förlorade. Funktionsförbanden som t ex artilleri är här fortfarande oskadade och kanske fortfarande kan användas om befälsstrukturen klarar av det.

Alla BTG har inte satts in i strid, och om man räknar med att hälften har gjort det och fått trettioprocentiga förluster landar man också i samma härad, t ex 50% av 130 eller 65 bataljonsstridsgrupper.

Att Putin börjar vifta med kärnvapen är alltså inte så överraskande – hans armé har malts ner till skrot. Skrotpriset är tydligen runt 2:50 SEK per kilo. Här finns en film på en ukrainsk bonde som bogserar bort krigsbyte i form av en MTLB-pansarbandvagn. Den väger 12 ton, och betingar alltså som skrot ett värde på 30 000:- SEK vilket är en ENORM summa pengar för en ukrainare. Förenklat kan du tänka på det som en faktor 10x i inkomst kontra Sverige. Sedan kanske priset på skrot faller framöver när dammet lagt sig, då det finns rätt gott om det för Ukraina att exportera.

Det är inte heller så förvånande ur detta perspektiv att Ryssland fortsätter anfalla in i Kyjiv och Charkiv med lätta förband. Där striderna varit hårdast finns det nog inte mycket pansar kvar att anfalla med.

Siffrorna ovan gör inget anspråk på att vara exakt korrekta, utan ska ses som en approximation för att få förståelse för hur allvarlig metalltuggen och köttkvarnen varit för de ryska styrkorna. Vill du läsa på om hur BTG ser ut finns en artikel hos Popular Mechanics eller lite mer avancerat en rapport från amerikanska försvarets Fort Benning om hur de ska nedkämpas.


Lägeskarta. Källa: Wikipedia Licens: CC-BY-SA

Kyjiv är alltså inte omringat och Charkiv håller fortfarande, liksom Sumy och Mariupol. Däremot rycker Putins trupper fram österifrån i riktning mot Kyjiv, men är långt ifrån framme. En nackdel på frontlinjen från Sumy är att detta sker parallellt med de stora floderna, till skillnad mot i norr där Chernihiv fortfarande håller och floderna hindrar fri framryckning. Inga ytterligare genombrott eller framsteg har skett i sydöstra Ukraina längs den gamla stilleståndslinjen och de mycket hårt befästa ukrainska stridslinjerna.

Däremot rycker Ryssland fram mot ryggen av Mariupol. Det finns obekräftade uppgifter om att det även skett landstigningar med marininfanteriet väster om Mariupol, men jag inväntar filmer på det innan det är bekräftat.

Även Kherson och Mykolaiv håller ut, fast Kherson verkar inringat.

När Karl XII karoliner ryckte fram genom Ryssland för att till slut slå läger och belägra Poltava tillsammans med ukrainarna, så försvann många karoliner om natten eller när de gick ut i skogen för att ta hand om sitt avträde. Detta kom att kallas att de blev tagna av Pelle i träsket. Ryska partisaner lurpassade hela tiden på svenskarna och plockade dem så fort en svensk var ensam. Taktiken lever kvar meddelas via ukrainska specialförband (jag har tappat bort länken) som skriver i en publik postning riktad till de fortfarande överlevande ryska soldaterna att ukrainsa specialförband älskar natten och kommer plocka dig när du går ut i skogen för att skita.

Samma plats, annan nationalitet, samma taktik, och nu är det ryssarnas tur att få träffa Pelle i träsket.

Nu följer löpande uppdateringar. Slava Ukraini! Heroiam slava!

08:07 Nya ryska förlustsiffror rapporteras av Ukrainska försvaret. 5 300 soldater och officerare dödade, 29 flygplan, 29 helikoptrar, 191 stridsvagnar, 816 övriga pansarfordon, 74 haubitsar, 291 lastbilar. Exakt antal dödade återkommer man med, och siffran är alltså avrundad. Förmodligen kommer den totala sammanräkningen lämnas till Röda korset, inklusive namn på de man kunnat identifiera. Notera att alla kroppar inte hamnar i ukrainska händer, så siffrorna kan vara högre, särskilt hos de bakre linjerna.

Det betyder att siffran om 70 utslagna bataljonsstridsgrupper redan är inaktuell. Om det vore hela stridsgrupper är 25 ny helt utplånade på sina manöverkompanier och om det är trettioprocentiga förluster har 83 stridsgrupper slagits ut.

Takten i de ryska förlusterna minskar, vilket kanske kan förklara att det verkar varit lite lugnare i natt – det finns helt enkelt inte så mycket rysk trupp kvar att anfalla med. Igår var antalet dödade 4 300, eller nästan 1 500 om dagen. Nu maldes 1 000 ryska soldater och officerare ner till solrosgödsel senaste dygnet. Kraften i den ryska offensiven börjar mattas av.

08:40 Ukrainska anhöriga tar farväl till de som går ut i krig som krigsfrivilliga. Sverige har också begreppet krigsfrivilliga och man kan i Sverige anmäla sig till Försvarsmakten i händelse av krig för att frivilligt mönstras in i försvaret. Försvarsmakten ska sedan tidigare dragit igång ett projekt för att planera för detta – som man ser i Ukraina gäller det att ha vapen och ammunition på lager och en struktur för att bilda lokalförsvarsförband, med en skyttegrupp i varenda vägkorsning, som kan konsekvensutsätta ryska Spetsnaz.

08:54 EU ser ut att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet som sätter Dublinförordningen om flyktingmottagning åt sidan. Det betyder att alla EU-medlemsländer åläggs att ta emot flyktingarna från Ukraina, och inte att de ska tas om hand i första ankomstland. Än så länge ska 300 000 människor flytt från Ukraina till EU sedan Putins förnyade anfall började i torsdags.

Själva direktivtexten finns att läsa här.

09:08 Ukrainska civila konfronterar framryckande rysk stridsvagn genom att gå man ur huse och blockera vägen med sina kroppar. Uppe till höger står molotovcocktails redo. Storkukslugn. Man kan bara beundra modet och försvarsviljan.

09:11 KOMMENTAR OM KÄRNVAPEN

Det är tydligt att Putins kärnvapenhot var ett mycket lyckat psykologiskt vapen för Kreml – det finns nu horder av okunniga nyttiga idioter som går Putins ärenden och sprider desinformation och överdrifter om kärnvapen. Dessa går inte att resonera med, det går inte att förklara de faktiska och riktiga effekterna av kärnvapen. Vad de gör är att de aktivt sprider panik bland andra okunniga utan kunskaper eller utbildning.

Kort sagt ett genidrag av Putin. Kärnvapen är också framför allt ett psykologiskt vapen, vilket detta visar. Och det fungerar.

Kärnvapen är hemska, men dess förmågor, antal, styrkor och effekter ska inte överdrivas. Detta visar också hur viktigt det är med kunskaper och att kunskap minskar oro. Om Myndigheten för psykologiskt försvar ska göra något aktivt just nu, så är det att sprida kunskaper om kärnvapen.

09:28 Någon har gjort en översättning av VDV-sången med undertexter. Tragiskt förstås, men när man inte längre kan skratta åt något är det riktigt illa.

09:31 Så här såg det ut när Putin höll sitt tevetal igår. Han vågar fortfarande inte komma inom knivavstånd från sina närmaste makthavare – här försvarsministern och chefen för generalstaben.

09:59 Foton från igår på övergivna oskadade fullt fungerande ryska stridsvagnar av typen T-80. Detta är intressant, då det tyder på att stridsvagnsbesättningarna helt enkelt lämnat fordonen och flytt. Vi pratar om deserteringar. Enligt uppgifter ska fordonen sedan tagits i bruk av ukraina istället – Ukraina har också T-80 om än få, fordonet har rent av också tillverkats specifikt i Charkiv.Totalt handlar det om hela fyra stridsvagnar på fotona.

Då det handlar om den ryska första gardespansararmén talar detta för att det är på nordvästra fronten, Charkiv och upp mot Sumy, där den armégrupperingen var utgångsgrupperad inför angreppet. Det är Rysslands tyngsta chockförband och just T-80 är ett av fordonen som utmärker dem.

10:06 Ukrainas delegation har nu anlänt till vitryska gränsen för de förutsättningslösa förhandlingarna med Ryssland. Det uppges dock att Putin bara skickat smådjur till förhandlingarna och att detta bara är ett spel för galleriet. Att Kreml dock inte ställt några krav innan förhandlingarna är dock intressant och kan ses som att det inte går något vidare för Putin. Han behöver en reträttväg, en dörr han kan gå ut genom utan att förlora i prestige.

10:22 KOMMENTAR OM KÄRNVAPEN

Skrev följande på Twitter. Återger det här.

Folk frågar om bra referenser för artiklar om kärnvapen. Mitt svar är vet inte. Jag har typ åtta års research från dussintals källor, men det finns få populärvetenskapliga som inte är skrivna av den så kallade fredsrörelsen vars mål är att sprida fruktan och således väljer de värsta tolkningarna av allt. T ex drar de fram Tsar Bomba – som aldrig blev ett vapensystem – och implicerar att alla kärnvapen idag är sådana.
Vad jag har är många års bakgrund, men det är svårt att förmedla enkelt. Komplexa frågor har inga enkla oneliners.
Jag är utbildad CBRN-expert på kompaninivå i Försvarsmakten. Jag har indikerat och sanerat skarpa C-stridsmedel – bla sarin, lewistit (snabbverkande senapsgas) och VX. Jag har indikerat riktiga radioaktiva isotoper av kärnvapenklass.
Jag har under 2011 – 2018 läst på massor om kärnvapen då jag hade med dem i minst fem av mina böcker (Midsommargryning, Stjärndamm, Höstsol, Höstregn, Redovisningsavdelning Marviken), men det är alltså gjort som en del av min profession författare.
Jag kan inte med enkla oneliners förmedla några svar på dessa komplexa frågor.
Men det går alltid att med en oneliner gå Putins ärenden och sprida panik.
Tack för ordet.

10:52 Beskjutning av bostadsområden i Charkiv med ryskt raketartilleri. Ett artillerisystem som man lite raljant sätter in mot en ruta på kartan och som saknar större precision. Detta är vad ukrainarna har att oroa sig över, i verkligeheten idag, inte kärnvapen.

 

Uppdateras löpande under dagen !  

Se länk överst !