söndag, februari 13, 2022

Lägesrapport helgen före invasionen

Lägesrapport söndag – frambasering av allt fler ryska förband mot Ukraina – pansar, attackhelikoptrar, robotsystem – Västs ambassader sätter upp tillfälligt i Lviv – Sverige i Washington för överläggningar

 

Nedan följer söndagens säkerhetspolitiska rapport, som präglas av en viss ödesmättad tystnad. Förhoppningsvis bara för att det är helg. Ryska svartahavsflottan har lämnat hamn med trettio fartyg inklusive landstigningsfartyg. Ryssland frambaserar allt fler förband till inom någon mil från Ukrainas gräns, t ex första gardespansararmén, attackhelikoptrar och Iskanderrobotsystem. Flera av Västs ambassader har sätter upp tillfälliga beskickningar i Lviv nära Polens gräns, bland annat Nederländerna, USA och Kanada. Väst har också slutat med bemannad flygspaning över Ukraina, och använder nu bara drönare. USA drar tillbaka sina militära instruktörer från Ukraina och även OSSE drar tillbaka de flesta av sina observatörer från frontlinjen i sydöstra Ukraina och lämnar landet. Ukraina stänger gränsen för ryska män, som inte längre får komma in i landet. Och Sveriges statssekreterare Karin Wallensteen är i USA på uppdrag av Sveriges statsminister för att diskutera det säkerhetspolitiska läget med president Bidens nationella säkerhetsrådgivare mfl personer i den amerikanska regeringen.

Ryska KA 52-attackhelikoptrar

Sveriges statssekreterare Wallensteen är alltså i Washington för att diskutera det säkerhetspolitiska läget med USA:s regering och bland annat den nationella säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan, samt med FN:s undergeneralsekreterare och olika tankesmedjor samt kongressledamöter. Resan sker på uppdrag av Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) uppger regeringen på hemsidan.

Wallensteen reser tillbaka i morgon.

Bidenadministrationen har lärt sig av Obamas misstag och delar nu underrättelser med Ukraina. Man kände tydligen till de ryska förberedelserna för invasionen av Krim och sydöstra Ukraina, men varnade inte. Denna gång verkar man dela i princip alla underrättelser med landet, och får även flyga med drönare som Global Hawk och bemannat spaningsflyg över Ukraina.

Dock upphörde igår alla bemannade spanings flygningar med amerikanskt och brittiskt spaningsflyg över Ukraina.Istället flögs enbart drönare som Global Hawk. Mellan raderna kan man läsa in att krigsrisken nu är så stor att man inte vill riskera att få amerikanska och brittiska förluster om man befinner sig över landet när striderna inleds. I övrigt flyger inte särskilt mycket civilt flyg över landet heller längre även om det fortfarande sker t ex för flighter till och från landet.

Ett flertal transportflygplan från flygbolag som amerikanska staten brukar använda har flugit fram och tillbaka från Ukrainas huvudstad Kyjiv. Bedömningen är att det handlar om att flyga ut känslig utrustning och dokumentation från den amerikanska ambassaden som nu överges.

Ukraina har stängt gränsen för ryska medborgare, som nu bara får komma in i landet för begravningar av närstående givet intyg. Detta ska gälla så länge de vitryska och ryska övningarna pågår, vilka bedöms vara den tidsrymd som ett anfall mot landet sannolikt kommer. Antagligen vill man hindra att civilklädda specialförbandsoperatörer tar sig in i landet innan anfallet inleds.

Banderoller för amerikanska ambassaden

Åtminstone USA, Kanada och Nederländerna har upprättat tillfälliga ambassader i Lviv i västra Ukraina. Man har flyttat en del personal och funktioner till tillfälliga lokaler i staden, som ligger några mil från gränsen mot Polen, samt på behörigt avstånd från Vitryssland. Ryssland har luftlandsättningsförband framgrupperade i Vitryssland nära gränsen till västra Ukraina. Elitförbandet kan tänkas användas för att slå rakt söderut och stänga gränsen mot Polen, samtidigt som motsvarande sker mot Rumänien genom en landstigning från Svarta havet. Därmed kapas Ukraina landvägen från Väst, då utrymmet mellan består av det av Ryssland ockuperade Transnistrien i Moldavien.

Dock är det tveksamt om de ryska trupperna i västra Vitryssland är tillräckligt starka för att göra en sådan manöver och allt sådant är förstås spekulation.

USA flyttar ut sina militära instruktörer ur Ukraina och den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE evakuerar även en stor del av sina observatörer som har övervakat frontlinjen i sydöstra Ukraina. Det kan och bör tolkas som att man gör bedömningen att faran för personalens liv har blivit för hög inför ett sannolikt anfall.

Den ryska Svarta havsmarinen har lämnat Sevastopol med trettio fartyg, inklusive landstigningsfartygen. Förmodat ska det handla om de övningar där man spärrat av Ukraina sjövägen via NOTAM-varningar (eng Notice to Airmen and Mariners). Risken finns förstås att övningarna går över i en landstigning, t ex för att spärra av Ukraina mot Rumänien och koppla Transnistrien till Svarta havet.

Kreml frambaserar allt mer tunga förband till vad som kan vara utgångsgrupperingar bara någon mil från Ukrainas gräns. Utanför Belgorod norr om Ukrainas näst största stad Charkiv handlar det t ex om första gardespansararmén, som är Rysslands kraftfullaste shockförband avsett för att snabbt penetrera på djupet av motståndarens linjer. Stora ansamlingar av helikopterförband har observerats i luften och har sedan grupperats fältmässigt på fält inom någon mil från gränsen. Även Iskanderrobotsystem i stor mängd och med robotar för omladdning har grupperat bara några mil från gränsen, precis bortom artilleriavstånd. Om avsikten är att öppna eld med robotsystemen så når man grupperade vid grnsen från Vitryssland ner till Svarta havet i princip hela Ukraina med Iskanderrobotarna. Inga platser och tänkbara mål kan således anses vara säkra, utan kan med bara någon minuts förvarning alltså bekämpas.

Ska man summera så drar det allt mer ihop sig för ett anfall, om nu inte Kreml bara är väldigt skickliga i att med vilseledning (maskirovka) och påverkansoperationer lajva krigsförberedelser.

Ukrainaska officerare som observatörer på övningen Bison Counter 2016

Ukrainas arméchef gjorde ett uttalande:

“Jag är redo att ta emot fienderna, inte med blommor, utan med Stingerrobotar, Javelinrobotar och pansarvärndsroboten NLAW. Välkommen till helvetet!”

Beskedet är att Ukraina har moderna vapensystem redo att ta emot ryssarna.

Bloomberg streamade en demonstration i Ukraina där talkörerna kallade Putin för en kuk. Begreppet Putin huylo har blivit i det närmaste ideomatiskt i Ukraina. Se t ex en mariachi-version från 2014.