fredag, maj 16, 2008

Författningsskyddet: "Islamismen största hotet"

Årets rapport från tyska Bundesverfassungsschutz
har äntligen publicerats. Det är verkligen inte så många
statliga rapporter som inväntas med spänning, men här är
det lysande undantaget. 291 sidor fakta.
**
Inte oväntat konstaterar man även i år att islamismen
utgör det stora hotet mot Tysklands författning och
tyskarnas säkerhet.
**
Som vanligt har man exakta siffror på hur många
organisationer och personer som hotar säkerheten:

Islamistiska organisationer och personer som
utgör hot mot Tysklands författning

1. arabiska 15 org 3.390 pers

2. turkiska 5 org 27.920 pers

3. iranska 3 org 150 pers

4. övriga 7 org 1.710 pers
====== ========
30 org 33.170 pers
Samtidigt erkänner man för första gången att
man inte har några verkliga tal på de nyaste
och mest expansiva organisationerna.
De bäst kartlagda och övervakade torde samtidigt
vara de minst våldsbenägna....Det stora Milli
Görüs-nätverket kan t ex inte knytas till något
våldsdåd i Tyskland i år heller.
**
Liksom kollegor i de flesta europeiska
säkerhetstjänster ser även den
tyska säkerhetstjänsten de s k
homegrown-jihadisterna som det
allvarligaste hotet. De ganska lösa
nätverken av konvertiter och andra-
generationsinvandrare har fångats av
Al Qaedas ideologi, ofta utbildats en
kort tid i Pakistan, men arbetar sedan
helt på egen hand utan någon central
styrning. Vi har sett exempel i Danmark,
Storbritannien, Spanien, Tyskland m fl.