tisdag, maj 06, 2008

Mer från Hamas-mötet i Köpenhamn

Nyheten om att 5.000 Hamas-anhängare
bekräftats och kompletterats av vännerna
**
Det stora mötets officiella namn var
Den 6. Europæiske
Palæstinensers Konference,
men den tycks uppträda under en mängd
andra namn som t ex Al-Awda eller
’60 Years: And the Return is Nearer’.
Däremot nämns naturligtvis inte de
verkliga arrangörerna Muslimska
Brödraskapet och dess väpnade gren
Hamas någonstans...
**
Officiell arrangör i Danmark var imam
Radwan Mansour från Århus
och talesman för konferensen var
Rabih Azad-Ahmad,
kommunpolitiker för borgerliga (!)
Radikale Venstre ,också han
i det hårt drabbade Århus ....
**
Öppningstalet hölls av Pernille Frahm
från kommunistiska SF. Bland inbjudna
talare fanns flera andra kommunister.
Fathi El-Abed ,tidigare talesman för
Demokratiske Muslimer kastade nu
masken och uppträdde som
den islamist han hela tiden varit....
**
Den framstående experten på islamism
och terrorism Douglas Farah konstaterar
att flera ledande personer från Muslimska
Brödraskapet var med i Köpenhamn.
Om den organisation som var medarrangör
The Palestinian Return Centre berättar han:
"The Palestinian Return Centre in London,
characterized by sources in London
as close to Hamas, has Trustees that
have also been on the board of the Muslim
Association of Britain, one of the Muslim
Brotherhood organizations in the U.K.
The Centre itself has been widely
promoted by the U.K Brotherhood.
CAIR, in turn, had its origins in the
Hamas support infrastructure in the U.S."
***
Snaphanens rubrik förtjänar att minnas:
Mens Danmark sov:
Ekstremister holder topmøde i København,
uantastede, ubemærket, uden protester