onsdag, augusti 08, 2018

Hur Muslimska Brödraskapet köpte sig inflytande i Sverige


Petterssons blogg skrev redan inför förra valet om hur
Muslimska Brödraskapet köpte sig politiskt inflytande
från den svenska socialdemokratin.
Makt mot garanterade röster....

Väl värd och läsa och minnas så här en
månad före nästa val:


SOCIALDEMOKRATER & ISLAM. – Petterssons blogg har i många
år kritiserat islam och de krafter som tillåter islam att breda
ut sig i Sverige. Socialdemokraterna har i en skriven överens-
kommelse lovat Sveriges muslimska råd, SMR, att få in
muslimer på riksdagslistor, landstingslistor och
kommunala fullmäktigelistor som vi publicerat flera
gånger tidigare men gärna påminner om. 


I det  skriftliga dokumentet finns också specificerat vilka politiska frågor
som S-föreningen Tro och solidaritet ska hjälpa SMR att få igenom
– bland annat lagstiftade:

* muslimska helgdagar
* arbeta för att det ska bli lättare att
hålla fredagsbön på arbetsplatserna
* statlig imamutbildning.
Medlemmar i socialdemokratin är där för att de är socialdemokrater.
Då kan man inte ha en politisk utgångspunkt som är religiöst
avsnävad. Man kan inte var islamist och socialdemokrat, precis
som man inte kan vara kristdemokrat och socialdemokrat, sade
Peter Weiderud, ordförande i Tro och Solidaritet, företrädare till
Ulf Bjereld då.

Men det finns en överenskommelse mellan Tro och solidaritet
och Sveriges muslimska råd, SMR, som skrevs redan 1999.

I dokumentet framgår det tydligt att Tro och Solidaritet ska hjälpa

Sveriges muslimska råd att få inflytande över svensk politik.
Man anger ett detaljerat mål för hur många listor
över förtroendevalda Socialdemokrater som ska
innehålla muslimer.

I överenskommelsen står det: 

”Under kommande mandatperiod ska muslimers
delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att:
2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda

finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor,
5 lands tingslistor och på riksdagslistorna i minst
fem län.”

De bägge parterna skriver också i dokumentet att man ska
”aktivt föra fram muslimer för uppdrag i styrelser
och nämnder”.

En av de värsta islamkramarna är Ulf Bjereld (S), ordförande i
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.Socialdemokrater för tro och solidaritet hette
tidigare ”Broderskapsrörelsen kristna social-
demokrater”,
namnbytet öppnade upp för fler trosinriktningar.
Ni får själva gissa vilken/vilka.

– När Broderskapsrörelsen grundades förekom inte
muslimer i den svenska religionsstatistiken, men successivt
har vårt land blivit mer likt världen i stort. Det finns 200 000
muslimer i Sverige, fastslog förbundsordförande Peter Weiderud,
företrädare till Ulf Bjereld.
Märkligt nog har det inte varit aktuellt med namnbyte
tidigare trots att judarna funnits längre än
socialdemokraterna i Sverige.
Nåväl, det har säkert inget med att muslimer till 70 %

röstar på S och att elaka tungor påstår att mussarna
har svårt att skilja på socialdemokrat och socialbidrag.

Ännu mycket värre var att det i den kristna jämlikhets-
paragrafen i Broderskapsrörelsen stod det att


”Vi strävar efter en värld […] utan ojämlikhet på grund
av kön eller sexuell läggning”, men i det muslimska
manifestet är ”sexuell läggning” borttaget.

Vi måste ge muslimerna tid säger Socialdemokrater för tro och

solidaritet. Likadant låter det från många håll om runt om i världen,
vi måste ge islamisterna tid i Egypten, Tunisien, Iran, Jemen osv.
1400 år är tydligen inte tillräckligt.
....

En socialdemokrat, eller rättare sagt före detta socialdemokrat är
den före detta riksdagsledamoten Carina Hägg (S),
från Värnamo, hon har varnat för islamisternas inflytande
i Sverige i flera år. – De finns i alla partier, på
universiteten, studieförbunden och i kyrkan. Det är en
liten grupp av islamister som vill bygga ett kalifat i

förorterna,  säger hon.
Carina Hägg fick betala ett högt pris när hon varnade för
att extremister hade letat sig in i Socialdemokraterna.


Hon var öppet kritisk till att Omar Mustafa i Islamiska Förbundet

valts in i partistyrelsen hos Socialdemokraterna.
Han hade, enligt Hägg, bjudit in antisemiter och homofober
till konferenser.

Det ledde till att hon blev utsparkad från riksdagslistan av sitt
parti i länet inför valet 2014. Carina Hägg hade suttit
i riksdagen sedan 1995, men till slut valde hon själv att
lämna politiken.
Numera driver Carina Hägg en tankesmedja ihop med terrorist-
forskaren Magnus Norell och kulturskribenten Johan Lundberg.
De jobbar bland annat med ämnen som rör politisk islam, eller
islamism.
Carina Hägg menar att det är en grupp av islamister med koppling
till Muslimska brödraskapet som försöker få inflytande i Sverige
via politiken.
– Jag känner igen de här personerna och organisationerna,
jag har mött flera av dem. Muslimska brödraskapet är
en centralstyrd rörelse med samma strategi i hela
världen, man är där makten är, förklarar hon.
– Den svenska grenen av Muslimska brödraskapet
har hög status i Europa. I Sverige söker man sig
till föreningsliv och politiska partier för att bygga
nätverk och få inflytande. Det är en liten grupp
som fått ett stort utrymme.

I Sverige kan man nu sett att islamistiska krafter kräver separata
badtider för män och kvinnor i simhallar. Och att muslimska kvinnor
knappt kan röra sig utomhus i vissa förorter om de inte döljer
håret, enligt Carina Hägg.

– Muslimska brödraskapets mål i Sverige är att jobba långsiktigt
för att införa kalifat och sharialagar i förorterna. Men redan nu
väljer de ut vissa ideologiska frågor som de vet att de
kan driva i Sverige, som separata badtider, menar
Carina Hägg.

Läs mer på VN.se och om Carina Hägg tidigare på bloggen HÄR.
För att det är inlägger inte ska bli tjockt som en bok får den
intresserade följa länkarna:
Läs mer om Sveriges Muslimska råd på bloggen…
Om Muslimska brödraskapet på bloggen…
Och kanske det mest intressanta ett samarbetsavtal
från 1999 mellan Socialdemokraterna och Sveriges
Muslimska råd.
Läs  
Sveriges Kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen
och Sveriges muslimska råd. Rapport 4/99.

****

Ja, och hur avtalet har tillämpats i praktiken kan