fredag, maj 09, 2008

Islam i statistiken

Den artikel i mitt arkiv som söks och
läses oftast är
Den ger ju inte något uttömmande
svar på frågeställningen, så därför
försöker jag snappa upp nya pussel-
bitar då och då.
***
Den danske psykologen Nicolai Sennels
skrev nyligen en krönika i Snaphanen
med rubriken
Ur den saxar jag:
Muslimer i resten af verden
Islam er verdens hurtigst voksende religion.
Dette skyldes primært, at muslimer ganske enkelt
får flere børn end andre folkeslag. Der findes i
dag omkring 1.4 milliarder muslimer i verden,
hvilket svarer til ca. 25 procent af verdens
samlede befolkning. Der findes i dag 57
muslimske lande i verden. De ligger primært i
det nordlige Afrika, Mellemøsten og i Asien.
Det største muslimske land i verden er
Indonesien med 237 millioner indbyggere.
**
Ifølge det tyske Central Institute’s Islam
Archives bor der i dag mere end 53 millioner
muslimer i Europa. 16 millioner af disse muslimer
bor i vores EU-lande. Selvom kun 3 procent
af Tyrkiets landmasse ligger på det europæiske
kontinent, så er landet ifølge en del af vores
EU-politikere europæisk, men de 72 millioner
muslimske tyrkere er altså ikke talt med i
denne statistik. Hvis EU-politikerne får
deres vilje og dermed indlemmer Tyrkiet
i EU, vil antallet af muslimer i EU blive
næsten femdoblet. Hvis problemerne med
muslimerne dermed også femdobles, vil
Europas kultur, som bringer frihed, uddannelse
og velfærd til millioner af mænd og kvinder
– uden overdrivelse – være historie.
**
Flere store byer i Europa har nu
mere end 25 procent muslimer.
Malmø har rekorden med 35 procent
muslimske indbyggere.
Et andet eksempel er Berlin, som grundet
det store antal tyrkiske indbyggere
i dag er den tredje største tyrkiske by
efter Ankara og Istanbul.
Muslimsk indvandring står for 85
procent af befolkningsvæksten i Europa.
Desuden føder muslimske europæere
tre gange så mange børn som de ikke-muslimske.
I modsætning til de øvrige europæere,
så føder muslimerne i Europa så mange børn,
at det øger befolkningstallet.
**
Bare som anekdote kan det nævnes, at
der på top-3 listen over mest populære
navne til nyfødte drenge i Malmø i 2007
er to muslimske navne.
Listen ser således ud:
1) Elias (svensk),
2) Mohammed (muslimsk) og
3) Yosef (muslimsk).
Det mest populære pigenavn i Malmø i 2007 var
Zahra (arabisk stavemåde).
**