torsdag, augusti 04, 2011

Spricker snart rebellfiktionen i Libyen ?

De libyska rebeller som under namnet
TNC finansieras och omhuldas av USA
och EU lyckas undvika allför kritisk medie-
granskning. Plötsligt beslöt hela Väster-
landet att erkänna rörelsen som "det
libyska folkets representanter". För
vissa framstod det som besynnerligt
när TNC inte ens kunde presentera en
lista på sin "regering". Efter viss möda
visade de upp 13 personer, medan 22
forfarande är okända....
**
En fransk delegation, med f d politiker
och underrättelsemän, har gjort den
enda kritiska granskningen hittills av
de s k rebellerna:
[...] Their report, published by two French-based
thinktanks, claims the rebel Transitional National
Council (TNC) wants to impose Islamic sharia
law and that the uprising is motivated by regional
resentment and vindictiveness.
While condemning Moamer Kadhafi’s regime, the
group says that “true democrats” are a minority in
the TNC, which has been recognised by France
and a number of other countries.
The democrats are working alongside monarchists,
radical Islamists and Kadhafi regime defectors, like
the council’s chairman Mustafa Abdul Jalil, a former
justice minister who twice confirmed the death
sentences passed on five Bulgarian nurses and a
Palestinian doctor for allegedly deliberately infecting
400 children with HIV. And, the observers point out,
only 13 of the 31 TNC members’ names have been
made public, with representatives of the west of the
country, most of which is under Kadhafi’s control,
kept secret for “debatable” reasons.
The movement is “an armed uprising of the east of
the country … which tries to present itself as part of
the Arab ‘spring’, with which it has nothing in common”,
their report says. The report seems most concerned
at the threat of establishing a base for Islamists in the
region. Article I of the CNT’s National Charter states
that sharia should be the basis of the country’s laws
and the report claims that the Libyan Islamic
Combatant Group and Al-Qaeda both claim to have
fought against Kadhafi’s forces during the uprising."
**
**
I korthet konstaterar rapporten att "rebellerna"
utgör en blandad kompott. Monarkister, islamister
av flera typer, liberaler, avhoppare från Khaddafis
regim och stamkrigare från anti-Khaddafibygder.....
Bland de militära enheterna utgör islamisterna en
betydande grupp.
**
I rebellernas provisoriska författning heter det:
"Dess religion är islam och sharias principer
grunden för dess rättigheter."
**
Nyligen mördades den f d inrikesministern
general Abdel Fatah Yunis som hoppat av
till rebellerna och utnämnts till militär befäl-
havare. Han mördades av en av de islamist-
iska smågrupper som ingår i rebellernas
"armé". Eventuellt ingick mordet i ett kupp-
försök mot TNC-ledningen.
**