onsdag, augusti 10, 2011

Al-Shabaab "ett direkt hot mot Västerlandet"

Den amerikanska kongressens utskott
för Hemlandets Säkerhet har hållit ett
**
Man konstaterar bl a att över 40 somalier
med amerikanska pass och 20 med kana-
densiska återvänt till Somalia för att starta
jihad mot regimen. Uppskattningsvis 15
"amerikaner" har dödats under terror-
uppdrag.
“Al-Shabaab's recruiting success in the West
is unrivalled”, said committee chairman Peter
King, R-N.Y.
"Not al-Qaeda, nor any of its other affiliates,
have come close to drawing so many Muslim-
Americans and Westerners to jihad."
**
**
Det finns mycket lite information från den
stora somaliska diasporan i Europa.
Från bl a Norge och Danmark vet vi att
al-Shabaab har ett starkt grepp om gruppen.
Enligt danska Justitieministeriet finns det
Det används till att tvinga fram bidrag till
terrorismen och rekrytera ungdomar till terror-
armén. SÄPO beräknar att minst 30 somalier
från Sverige slåss i Al-Shabaab.
Den ende journalist som regelbundet bevakar
somalisk islamism är Gudmundson.
***
*
*
*
*