torsdag, december 23, 2010

Här utbildas morgondagens shariadomare....

Antalet shariadomstolar ökar snabbt i hela
Västeuropa.
det fanns 85 stycken. Samtidigt beslöt
regeringen att legalisera dem och ge deras
domar full rättsverkan gentemot brittiska
myndigheter.
Idag räknar man med att det finns minst
300 shariadomstolar. Antalet växer för
varje vecka.
**
I Malmö (Rosengård) arbetar en sharia-
domstol sedan länge. Den försäkrar att
**
I Danmark avslöjades i samband med
debatten om de s k muslimska ghettona
att shariadomstolar verkar sedan länge.
I slumområden som Vollsmose, Gjellerup
och Nörrebro är det i praktiken islamistiska
imamers shariadomstolar som sköter "rätt-
skipningen".
**
Både från Holland och Belgien finns det upp-
gifter som tyder på att där existerar sharia-
domstolar, även om myndigheterna officiellt
förnekar det.
**
**
Organization of the Islamic Conference (OIC),
med idag 56 stater som medlemmar, har beslutat
Med en sådan kan en muslim i exempelvis
Sverige som beslutar lämna islam gripas och
bestraffas enligt sharia ( d v s avrättas) i varje
muslimsk stat...
****
Här är ett reportage om utbildningen av
morgondagens shariadomare i Storbritannien.
Unga män som är tillräckligt fanatiska och trångsynta
utbildas av advokaten Anjem Choudary till domare.
Som sådana kommer de att bestämma över liv och
död för landets muslimer....

*****
Läs också
*