söndag, juni 08, 2008

Muslimska strukturer i Malmö - vägen till islamism ?

De två föregående artiklarna om det
muslimska Malmö har bl a försökt
sprida ljus över frågeställningarna:
**
I dem kunde vi konstatera att ca 30 % av Malmös
befolkning idag är muslimer och att Malmö
sannolikt är Europas muslimtätaste storstad....
(30 % av 280.800 blir 84.240 personer)
**
Idag går vi vidare och tittar på de muslimska
strukturer som byggts upp i staden:
**
HUR MÅNGA AKTIVT TROENDE MUSLIMER ?
Frågan om hur många av dessa 84.000 som
är aktivt troende har hittills inte fått något
vettigt svar. En siffra som ofta dyker upp är
5 % (vilket skulle betyda ca 4.200 personer).
Jag har försökt spåra dess källa.
Den tycks ha nämnts vid ett seminarium på
Malmö Högskola 2006 utan varje källhänvisning,
och plötsligt accepterats av alla som ett faktum.
Den har fått ett eget liv och citeras i EUMAP och
statliga utredningar...
Det är möjligt dess ursprung är statistik från SST
(d v s den statliga myndigheten för utbetalande
av bidrag till religionssamfund). Då bör man
observera att Jägersro-moskén inte söker SST-
bidrag, utan det är bara ett fåtal av Malmös
källarmoskéer som är medlemmar i statsbidrags-
berättigade organisationer.
Således torde man kunna säga:
5 % av Malmö muslimer erhåller statsbidrag för
sin religionsutövning.
Däremot vet vi fortfarande lika lite om det totala
antalet aktivt troende.
Alla indikationer tyder på att det senaste årtiondets
invandrare är betydligt mera troende (och för den
delen islamistiskt influerade) än tidigare ankomna
muslimer.
**
DE MUSLIMSKA FÖRSAMLINGARNA
Som jag tidigare nämnde är SST bara intresserade
av statsbidragsberättigade församlingar. Övriga finns
inte registrerade någonstans.
Sydsvenskan gjorde 2006 ett ambitiöst försök att bl a
kartlägga det muslimska Malmö. Man fann då 12 för-
samlingar. Jag har kompletterat den efter bästa förmåga.
Sannolikt finns det i varje fall ytterligare 4-5 mycket
små källarmoskéer eller bönerum i Malmö.
**
 • Malmö Islamic Center (Jägersromoskéen)— den största moskén i Malmö. Uppger sig ha 50-70.000 medlemmar.
 • Abu Bakr As-Sideeq-moskén (Islamiska Kulturföreningen) — salafistisk källarmoské med drygt 500-1.000 medlemmar. Kopplingar till Bellevue-moskén i Göteborg och Islamisk Trossamfund i Köpenhamn.
 • Afghanska kulturföreningen (Afghan cultural organisation) — 4-500 medl. Visst Taliban-inflytande.
 • Al-Nour islamiska församlingar (Al-Nour Islamic congregation) — källarmoské med förskola.
 • Bosnjakiska islamiska församlingen (Bosnian Islamic congregation) —grundad 1994, ca 2.000 medl. (ansluten till Sveriges Muslimska Råd); moderat
 • Malmö islamiska församling (Malmö Islamic community) — gr 1993,
  (tillhör Sveriges Muslimska Råd) — “ortodox”
 • Hilal-moskén (Hilal mosque) — turkisk källarmoské
 • Imam al-Sadeq-församlingen (Imam al-Sadeq congregation) —shia, huvudsakligen från Libanon, ca 200 medl (associerad med Svenska Shiasamfundet); kontrolleras av iranska ambassaden
 • Imam Husseins moské (Imam Hussein mosque) shia, huvudsakligen från Irak, ca 200 medl. (associerad med Svenska Shiasamfundet);
 • Islamiska föreningen i Malmö (Islamic congregation in Malmö) — källarmoské
 • Islamiska kulturcenter i Malmö (Islamic Cultural centre in Malmö);
 • Islamska kulturhuset — källarmoské i Rosengård (tillhör Sveriges
  Muslimska Råd); Muslimska Brödraskapet närstående
 • Islams Ahmadiyya Djamaat (Islamic Ahmadiyya Djamaat) — huvudsakligen pakistansk, ca 200 medl , moderat
 • Muslimska församlingen (Muslim congregation) — församling tillhörig turkiska religionsministeriet Diyanet Vakfi, ca 1.300 medl, moderat
 • Milli Görüs Teskilatlari - islamistisk turkisk församling, några hundra medl

**

SHARIADOMSTOLEN I ROSENGÅRD

Sedan snart tio år finns Sveriges enda Shariadomstol
i Rosengård.
Domstolen, med det anspråksfulla namnet
Högsta Rådet för Muslimer i Skandinavien,
dömer bara i familjemål.

Ordförande är imamen och moderate kommun-
politikern Adly Abu Hajar, som bröt med Islamic
Center för några år sedan.

När domstolens existens blev känd 2002
kritiserades den från många håll, alltifrån arabiska
kvinnoföreningar till en del journalister.

Sydsvenskans krönikör Mikael Bergstrand
konstaterade:

" I Sverige råder svensk lag.Det gäller alla människor
som bor här, oavsett bakgrund.

Ändå finns det tillfällen då kulturkrockar visar
att denna grundläggande självklarhet ställs på
svåra prov."

Sedan blev det tyst. Jag kan inte finna en enda artikel
om frågan de senaste åren. I utlandet diskuteras det....

****