lördag, november 10, 2012

100.000 danskar fördrivs från sina hem - varje år

Danmark har i år trettiotre stycken
tal "ghetton" eller "no-go-områden".
Det är stadsdelar som Vollsmose,
Gellerup och Blågården, där
islamisering och kriminalitet i prak-
tiken gjort det omöjligt för vanliga
danskar att bo.
Nu har försäkringsbranschens organi-
Den visar att över hundratusen
danskar byter bostad varje år på
grund av otrygghet.
Drygt 90 % av dessa uppger av de själva
utsatts för inbrott, rån eller vandalisering
före flyttningen. Över 30 % av de flyttande
har utsatts för hot och många anger
"allmänt obehag" över t ex knarkhandel
och upplopp i området.
Undersökningen går försiktigtvis inte in
islamisering som orsak till flyttning...
Antalet "särskilt utsatta områden" är
konstant ökande, så det lär nog bli
mycket flyttande även i fortsättningen.
När känner sig de svenska försäkrings-
bolagen manade att göra en liknande
undersökning...?