söndag, april 11, 2010

Kommunister kuppar fram Israelbojkott i KF Väst


De Israelhatande kommunisterna i ISM
och Kommunistiska Partiet (f d KPMLr)
på lördagen. Där drev man igenom ett beslut
om bojkott av israeliska varor.
På stämman deltog en knapp promille av KF
Västs 350.000 medlemmar....
Kommunisterna har sedan en tid arbetat
intensivt för att rekrytera aktivister till kuppen.
Det var ISM som fungerade som hjärnan bakom
kuppen, medan Kommunistiska Partiet visade
att de fortfarande kan mobilisera sina aktivister
och använda Proletären som agitationsinsrtument.
Konsumentföreningens styrelse avstyrkte de tre
anti-israeliska motionerna till stämman, men har
uppenbarligen inte lyckats mobilisera de vanliga
KF-medlemmarna till en motattack mot
extremisterna.
Som vanligt finns det bara
ett effektivt motmedel:
HANDLA ISRAELISKT !
***