måndag, april 13, 2020

Muslimska Brödraskapet - nu även på SIPRI

Medan världen är upptagen av Coronapandemin
äter sig Muslimska Brödraskapet allt djupare in i den svenska utrikes- och biståndspolitiken.
Och ingen tycks reagera....

En ny artikel från ledarsidorna.se :


Muslimska brödraskapets nätverks- och biståndsorganisationer når en allt mer etablerad position inom den svenska utrikespolitiska sfären. Som medarrangör med Sida och det svenska fredsforskningsinstitutet SIPRI tar de allt större plats i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken.

Den 28 november 2019 arrangerade Sida ett frukostseminarium tillsammans med SIPRI och Islamic Relief om kopplingen mellan fredsskapande arbete och humanitärt bistånd. Seminariets tema var ”Implementation of the Humanitarian, Development, Peacebuilding Nexus”.

Islamic Relief är klassade som terroristorganisation av bland annat Förenade Arabemiraten, UAE, och Israel. Flertalet av dess ledande företrädare har återkommande givit uttryck för antisemitiska åsikter och värderingar. De internationella bankerna UBS of Switzerland och HSBC, Storbritannien har stängt av organisationens konton efter att ha avslöjat finansiering av terrororganisationen Hamas.

Islamic Relief representerades av Dr Paul Quinn och Dr Sylvia Brown som bland annat lyfte fram Islamic Reliefs verksamhet i Filippinerna. Brown pekade på Islamic Reliefs arbete med inkludering av barn och kvinnor som baseras på Koranen.

Islamic Relief är en av Muslimska brödraskapets två biståndsorganisationer, vid sidan av Muslim Aid. Bägge finns representerade i Sverige. I ledningen för Islamic Relief återfinns Islamiska Förbundet i Sveriges ordförande och tidigare förbundsrektor Omar Mustafa. Mustafa har tidigare representerat Sverige som deltagare i en handelsdelegation till Azerbadjan. I Muslim Aids ledning återfinns tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan (MP).

En aktiv medlem i Muslim Aid Sverige har tidigare dömts, för terrorfinansiering, till sex månaders fängelse. Domen överklagades till Högsta domstolen men vann laga kraft hösten 2019.
Svenska Islamic Relief är för närvarande aktuella med ett samarbete med Svenska Kyrkan vilket Ledarsidorna.se tidigare rapporterat om.

Att Islamic Relief Filippinerna lyfts fram är inte ointressant. För US Department of Treasary, det amerikanska finansdepartementet som ansvarar för USA:s förteckning över terroristkopplade organisationer, är Islamic Relief en gammal bekantskap. 2006 fördes Islamic Relief Philippines upp på USA:s sanktionslista för terrororganisationer, i enlighet med USA:s presidents ”Executive Order 13224”, efter att ha blivit ertappade med att förmedla ekonomiska medel till två av al Qaida kopplade organisationer, Abu Sayyaf Group (ASG) och Jemaah Islamiyah (JI). 

Det var inte heller första gången som Islamic Reliefs filippinska organisation var aktuell. Mahmud Abd Al-Jalil Afif, som tidigare tjänstgjort som direktör för organisationen i Filippinerna och vidarebefordrat medel till ASG och JI, var inblandad i mordet på Fader Salvatore Carzeda 1992.
Först 2016 avfördes Islamic Relief Philippines från listan. Kvar på den amerikanska spärrlistan (2020-04-12) står dock den amerikanska samt den afrikanska organisationen.

Muslimska brödraskapet i Sverige har ändrat sin taktik för att nå inflytande och följer en internationell trend. De har sedan en tid tonat ner sin närvaro i de politiska partierna och arbetar mer genom civilsamhällesorganisationerna i allmänhet och biståndsorganisationerna i synnerhet. En trend som finns även internationellt vilket även den ansedda amerikanska tankesmedjan Middle Eastern Forum uppmärksammat.

Detta skifte har skett av flera skäl, inte minst på grund av sekretess- och finansiella skäl. Dels kan Brödraskapet åtnjuta visst skydd av utrikessekretess genom att gå in under biståndsparaplyet som inte sällan omfattar även UD:s, dels är de finansiella resurserna avsevärt större än det som bland annat Folkbildningsrådet kan erbjuda och kontrollen är både svårare och mindre.

Men skiftet i taktik beror även på att Muslimska brödraskapet nu nått en sådan position i det fria väst att de inte längre står helt i beroendeställning till de politiska partierna. Genom att arbeta medvetet genom biståndet har de kunnat etablera närvaro inte bara på det svenska utrikesdepartementet utan även börjat arbeta sig in i mellanstatliga organisationer som SIPRI och FN.


SIPRI Stockholm International Peace Research Institute 
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) eller Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) är ett internationellt forskningsinstitut baserat i Stockholm som tillhandahåller data, analys och rekommendationer om väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll. Forskningen baseras på öppna källor och riktar sig till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten.
Ordförande för SIPRI är för närvarande den tidigare utrikesministern och ordföranden för FN:s generalförsamling Jan Eliasson.

SIPRI har även varit av intresse för forna Sovjetunione vilket Bo Theutenberg åskådliggjort i sina Dagböcker från UD. Ett provkapitel om just SIPRI kan läsas här.