lördag, september 17, 2011

Två somaliska islamister häktade för terrorbrott i Finland

Centralkriminalpolisen har inlett en 
förundersökning i ett fall där man 
misstänker finansiering av och 
värvning till terrorism i Finland. 
I samband med förundersökningen 
greps två personer den 7 september. 
Nyheten intresserar också i utlandet.
**
De gripna är nu häktade. Efter gripandena 
gjordes husrannsakningar på flera håll i 
huvudstadsregionen, i vilka man också 
beslagtog bevismaterial.
Förundersökningen föregicks av en 
lång underrättelsefas som Skyddspolisen 
ansvarade för. Utredningen av fallet 
flyttades till Centralkriminalpolisen i maj 2011.
Gripandena och husrannsakningarna gjordes 
i samarbete med Skyddspolisen och för-
undersökningen av fallet ska fortsätta i 
intensivt samarbete mellan Central-
kriminalpolisen och Skyddspolisen.
**
Skyddspolisen har redan under ett 
antal år undersökt personer som 
misstänks ha kopplingar till terrorism,
men det här är den första terrorism-
brottsundersökningen i Finland.
Det är också första gången som någon
misstänks för terrorismbrott. Det handlar 
om så allvarliga brottsmisstankar, att man 
redan utnämnt två åklagare från riks-
åklagarämbetet. Åtal bör väckas senast 
i mitten av december.
Det maximala straffet för de undersökta 
terrorismbrotten är åtta år fängelse.
***
Kommentar: även om det är de första
åtalen för terrorbrott i Finland, så
har landet varit inblandat i islamistiska
terroraktiviteter förrut. Flera imamer 
som tjänstgjort i landet har dömts för
terrorverksamhet i Storbritannien...

Läs
*

Från Skyddspolisens presskonferens

Redan 2009 började polisen bevaka de
två personer som nu häktats misstänkta
för att förbereda terrorism.
Den ena är kvinna, den andra man.
Bägge har sina rötter i Somalia, uppger
Ilta-Sanomat.