lördag, september 24, 2011

Konvertiterna från Solingen planerade självmordsdåd

De båda islamistiska konvertiterna
Robert Baum (23) och Christian
David Emde (28) från Solingen
stora mängder terrorismrelaterat 
material. De var då på väg mot London.
Nu avslöjar en tysk utredare att de
klippt alla band med Tyskland: sålt
sitt bohag och sagt upp lägenheterna.
**
Deras avsikt var att begå ett själv-
mordsdåd i London eller eventuellt ta
flyget från Heathrow till någon annan
lämplig attentatsplats. 
De tänkte inte återvända
levande till Tyskland....
I deras material fanns både bomb-
handböcker och ritningar till en "mord-
bil" med monterade knivklingor runt
hela bilen. Om en sådan körs in i folk-
samlingar eller på trottoarer kan mängder
av otroende dödas på en gång....
**
Även om männen konverterade till
salafism för bara några år sedan
övervakad av författningsskyddet.
Det var också de som reagerade
när terroristerna förberedde resan
genom att raka av sig skäggen och
byta ut salafistsärkarna mot vanliga
kläder.
Konvertiterna anses tillhöra Pierre
Vogels salafistiska nätverk Inbjudan
till Paradiset, som i dag har över
5.000 medlemmar.... Det är den
snabbast växande anti-demokratiska
organisationen i Tyskland.