onsdag, september 07, 2011

Så ser den typiske salafisten ut....

Författningsskyddet i delstaten Nord-Rhein
Westfalen har analyserat en stor grupp
salafistiska islamister för att kunna teckna
en bild av den "typiske salafisten" i dagens
Tyskland. NRW:s huvudstad Köln är tillsammans
med Berlin salafismens centralorter idag. 
**
Han är en tysk man (d v s konvertit) mellan
20 och 30. Han har en stökig bakgrund från
en splittrad familj. 60 % är tidigare straffade
och har ofta varit medlemmar i kriminella gäng.
En stor grupp är arbetslösa eller lever på olika
bidrag. Mycket få har någon utbildning.
Man ägnar dagarna åt att läsa koranen,
missionera eller träna kampsport.
Han är oftast omvänd i en källarmoské av
hatpredikanter som Pierre Vogel eller Sven
Lau. Salafisterna är löst organiserade kring
Ofta kände konvertiten sig tidigare övergiven
av samhället. I den islamistiska sekten får han
enkla tydliga svar på alla frågor och dessutom
ett manligt kamratskap som liknar kampsports-
klubben eller fängelset. 
**
Många av männen uppger sig vara
Säkerhetspolisen kommenterar:
"Salafismen är jihadismens grogrund".
**
Det största nätverket, Pierre Vogels
Inbjudan till Paradiset, anses ha över