torsdag, juli 21, 2011

Antalet konvertiter ökar. Varför blir så många terrorister ?

En färsk undersökning i Storbritannien tyder på
att över 100.000 kristna konverterat till islam
i landet.
The report estimated around 5,200 men and women have
adopted Islam over the past 12 months, including 1,400 in
London. Nearly two-thirds were women, more than 70
per cent were white and the average age at conversion
was 27.
Den genomsnittliga konvertiten är en 27-årig
kvinna som byter religion för att få gifta
sig med en muslim. Det tycks också vara
den vanligaste orsaken i exempelvis Sverige.
Bland de brittiska konvertiterna pekar man på
ett antal välkända terrorister:
Converts who have turned to terror include Nicky Reilly,
who tried to blow up a restaurant in Bristol with a nail
bomb, shoe bomber Richard Reid and July 7 bomber
Germaine Lindsay.

**
I Tyskland uppskattar man antalet konvertiter
till 25.000, en betydande andel tycks ha värvats
av salafisterna.
Polisen har dessutom gjort en intressant
observation som jag skrev om våren 2010:
Tyska Bundeskriminalamt (BKA) varnar
i en konfidentiell analys för det ökande
antalet extremister bland tyskar som
konverterat till islam, rapporterar Focus.
Polisen bedömer elva konvertiter som
"farliga" och ytterligare 26 (däribland
tre kvinnor) som "relevanta",d v s värda
övervakning/utredning. Alla är i ålders-
gruppen 20-42 år och misstänks för att
planera terroristaktiviteter i Tyskland.
Det pågår en så omfattande trafik av
islamister till Pakistan och Afghanistan
att talibanerna etablerat en "tysk by"
i Waziristan.....
som dödades av pakistanska polisen förra
våren.
**
Den största tillväxten av konvertiter
tycks för tillfället ske i de amerikanska

De amerikanska myndigheterna konstaterade
islam i fängelset. Bland afro-amerikaner är
det t o m VAR TREDJE....
De flesta islamistiska terrorister i USA är s k
"homegrown", med ingen eller liten an-
knytning till kända terroristgrupper:
Just nu pågår rättegångar mot bl a Carlos Bledsoe,
LaRose (alias Jihad Jane).
**
Den fråga man ställer sig är naturligtvis:
Hur kan det ur en numerärt så liten grupp
som konvertiterna uppstå så många
terrorister ?
En viktig roll spelar de imamer eller frilansande
predikanter som värvar och konverterar de
nya muslimerna.
I Tyskland är det främst salafistiska predikanter
I de amerikanska fängelserna har fängelse-
imamerna oftare kopplingar till islamistiska
läror, typ salafism eller wahhabism, än övriga
imamer. Så tycks det också vara i Norden.
i Odense med terrorkopplingar....
**
Till slut situationen i Sverige:
Med tanke på att vi inte ens vet antalet muslimer
i Sverige så är det knappast överraskande att även
antalet konvertiter är okänt.
Personer med viss insyn i den världen anger antalet
till några hundra om året och då i huvudsak kvinnor
som konverterar för att kunna gifta sig.
Anne Sofie Roald berättar:
I en större studie om konversion som jag gjorde i slutet av
1990-talet och på början av 2000-talet hittade jag att det var
mycket vanligt bland konvertiter i början av konversions-
processen att bli mer katolsk än påven, alltså mer islamiska
än muslimerna själva. Många drabbas av det som i muslimska
kretsar kallas "konvertitis", en "sjukdom" där konvertiten i loppet
 av kort tid går in i en total "arabisk kulturell kontext"; kryddrar
sitt språk med arabiska glosor, sluter att äta allt som det kan
finnas minsta misstanka om innehåller svin i olika skepnader,
så som olika e-nummer, ändrar totalt klädesstil, osv.
I den danska undersökningen om ansiktsslöja som nyligen blev
offentliggjort kom det t.ex. fram att ett stort antal av de kvinnor
som hade valt att täcka ansiktet var danska konvertiter till islam.
Mest känd bland konvertiterna är förmodligen Ralf
Lennart Wadman, alias "Abu Usama El Swede",
med kopplingar till de mest extrema salafisterna.
Den ende konvertit i Sverige som dömts för terror-
brott är Andreas Fahlén från Al-Mujahedonligan,
som dömdes till 2 års fängelse 2006.
***
Läs mera:
De olika sekterna satsar stora resurser på att locka
nya anhängare. Med hemsidor som konvertitguiden
eller konvertitakuten bearbetas svaga själar....
**