onsdag, juli 13, 2011

Reepalu: Vadå islamistisk antisemitism ?

vad den galopperande islamistiska 
antisemitismen betyder för
internationell badwill, förlorade
arbetstillfällen, minskad turism,
allmän vantrivsel och ökad
utflyttning från staden....
Det är ju tyvärr ett förfall
som är alltför välbekant för
oss Malmöbor. 
**
Att Ilmar Reepalu ännu en gång 
hävdar att det inte finns några
problem med islamistisk anti-
semitism förvånar inte. Hans
**
Lite mer överraskande är att
några företrädare för judiska för-
samlingen försöker bagatellisera
problemen.
"Malmös judiska församlings ordförande
Fred Kahn och kommunstyrelsens ord-
förande Ilmar Reepalu tycker att
Wiesenthal centrets bojkott mot
Malmö är överdriven...
Jag tycker att stämningen mellan judiska
församlingen och politikerna har blivit
betydligt bättre. Det är en process.
Det går inte snabbt, men det går framåt,
säger Fred Kahn." (TT)

Lever de i samma stad som sina
medlemmar ?
**
Reepalu ser uppenbarligen som sin
största framgång i förra valrörelsen
skapandet av det s k Dialogforum.
Då lyckades han sysselsätta sina
kritiker med att prata, prata och
åter prata....
Den märkliga idéen att judar, kristna
och moderata muslimer kan minska
antisemitism och hatbrott genom att
prata bort problemen tystade i varje
fall deras kritik mot dem som har det
verkliga ansvaret för tillståndet i Malmö.
Judar kan säkert föra gemytliga samtal
med ledningen för överste Khaddaffis
moské. De är ungefär lika hatade av
salafister och andra islamister....
**
Men Reepalu lyckades ännu en gång.
Ingen i Dialogforum så mycket som
andades kritik mot socialdemokraternas
samarbete med Hamas. Ingen kritiserade
kommunledningens hysteriska antiisraeliska
utfall. Ingen tycks ha ställt frågan varför
Kan det ha samband med att stadens makt-
havare tydligt visat att de accepterat att
långt in i den stora muslimska majoriteten ? 
Det är Hamas, Hizbollahs och Brödraskapets
spökröst som hörs även i s k moderata
sammanhang.