fredag, augusti 06, 2010

Reepaluskandalen får vetenskaplig analys

Forskaren Mikael Tossavainen vid
det ansedda Stephen Roth Institute
for the Study of Contemporary
Antisemitism har analyserat hela
härvan kring den växande anti-
semitismen i Malmö och Ilmar
Reepalus huvudlösa uttalanden.
**
Rapporten The Reepalu Affair as
a Paradigm of Swedish Leftwing
Antisemitism kan laddas ned här.
**
I en recension på ledarsidan i SvD skrev
Per Gudmundson igår:
Tossavainen identifierar tre av Reepalus
tankefigurer – att jämställa sionism med
antisemitism, att göra judar kollektivt
ansvariga för Israels handlingar, samt
att antyda att en israelisk lobby styr
medierna – som klart förankrade i en
antisemitisk tradition.
**
Vidare menar Tossavainen att denna
tradition förvaltas av en vänster som
i sitt motstånd mot Israels politik inte
förmår göra upp med det unkna tanke-
godset.
Ju längre ut till vänster, desto värre är
det, men liknande argumentation smyger
sig inte sällan in i den bredare vänstern.
Detta betyder dock inte att Reepalu är

antisemit, ett uttryck man ska vara
försiktig med för att inte urholka dess
betydelse.
**
”Det är inte avsikten här att påstå att
Ilmar Reepalu anser att judar är illojala
mot Sverige eller att det finns en judisk
konspiration med syfte att ta över världen.
Hans uttalanden kan dock tydligt länkas
till dessa tankefigurer, eftersom de är en
del av samma underströmmar av tro och
myt som omger judar.
Med andra ord, Ilmar Reepalu är måhända
inte antisemit, men han använde sig helt
klart av antisemitiskt språk”, skriver
Tossavainen.
Risken med det språket är att man kan råka

bereda väg för utstuderat antisemitiska
handlingar. Som sprängladdningar utanför
synagogan.
***
Läs också
"Ord kan också döda...."
*
"Judehatet i Malmö
hotar demokratin"
*
Expressen förfasas över Malmös
antisemitism och varbölden