onsdag, september 14, 2011

Terroristerna häktade för förberedelse till mord

Tre av de fyra Al-Shabaabterroristerna
Abdi Weli Mohamud, Abdi Aziz Mahamud,
och Salar Sami Mahmood har idag
häktats för förberedelse till mord. 
Den fjärde, Mohamud Adel Kulan
 släpptes vid fyratiden.
Häktningsförhandlingen skedde bakom
lykta dörrar och tog ovanligt lång tid.
Efter sex timmar var fortfarande bara
tre misstänkta avverkade.
Informationen från åklagaren är lika med
noll, men det kan antas att det var Lars Vilks
som skulle mördas....
**
De misstänktas advokater ansåg att förberedelse
till mord är ett "bagatellbrott". Visserligen är det
säkert så i shariadomstolarnas värld, men sharia
är ännu inte gällande lag i Sverige....