onsdag, september 16, 2009

Varför älskar ingen Herr Omar ?

Mohamed Omar, mediernas favoritislamist och mannen
som ska "förnya" den nationalsocialistiska rörelsen i
Sverige, anordnar Al Qudsdagen i Stockholm på söndag.
Ett unik tillfälle för nazister och islamister att förbrödras
kring sin stora gemensamma fråga - judehatet.
**
I april prisade en av extremvänsternas
bloggare Omar i närmast förälskade ordalag:
"Jag tycker att Omar har gjort ett fantastiskt jobb:
Han fick belysa det som många av oss har varit
misstänksamma på under lång tid.
Sen vill jag påpeka att Omar är en man som
fortfarande lider av ”Gaza-chock” liksom
miljontals muslimer världen över, jag med.
Det tar tid att man återhämtar sig.
Ni måste förstå att Omar är en konstnärlig
själ, en mycket nyfiken människa som gillar
att analysera saker ur olika perspektiv.
Det är en poet som plötsligt har klivit in i den
politiska debatten och det är självklart att
det kan hända ibland, under första steg,
att man halkar på bananskal genom att tänka
högt och skriftligt med rena känslor, utan att
gå på djupet.Omar är i gång att upptäcka den
politiska världen och att kristallisera sina åsikter.
Han ska krypa, gå och halka precis som
alla andra som börjar närma sig till den
här riktningen."
(Det naziislamisten gör är alltså att "tänka
högt och skriftligt med rena känslor")
***
Idag låter det annorlunda.
Nu vill inte kommunisterna i PGS (Palestina-
grupperna) vara med i Omars demonstration.
Ja, värre än så: de antyder alltmera öppet att
Herr Omar säkert är köpt av judarna, kanske
rentav Mossadagent....
Det förs en förvirrad interndebatt inom
extremvänstern kring hur man ska ställa sig till Omar.
Stalinister som Jinge och gruppen kring "Forum för Frihet"
blir alltmera illa till mods när de känner att de egentligen är
meningsfränder till naziislamisterna..... Nu försöker de frysa
ut honom, men med den tydliga uppbackning han får från
Hizballah och iranska ambassaden lär det bli svårt i längden.
De svenska stalinisterna är en åldrande grupp som snart får
demonstrera med rollatorer.
Det är islamisterna som kan mobilisera ungdomar och stora
mängder demonstranter. Här pågår en kamp där islamisterna
i längden kommer att segra över gamla stalinister som PGS
& Co. Vad tror man sig ha att erbjuda de militanta
islamistgängen i kravallstadsdelarna ?
En uttjänt ideologi som marxismen ?
Man såg hur det gick när AFA skulle
göra ett segertåg genom Rosengård
och snöpligt fick spö och kördes ut av
islamistgängen....
**
Däremot är det säkert en öppen fråga
vilken islamistisk gruppering som segrar.
Jag är inte övertygad om att Mohamed Omars
shiitiska naziislamism har så stor chans mot de
salafistiska och wahhabitiska "massorna".....
***
Se också vilka som ingår i Omars
Al Qudskommitté:
Anders Püschel, antisionistisk aktivist
Lars Adelskogh, författare
Fahad Fadhel, Svenska Islamiska Unionen
Firooz Aghdam, Muslimska kommittén för mänskliga rättigheter
Lasse Wilhelmson, skriftställare och debattör
Leif Erlingsson, skriftställare
Mohamed Omar, författare
Syed Jarrar Jaffrey, Al-Mahdi ungdomsförening
Muhammed Moubadder, Al-Hadi ungdomsförening
**
I korthet är det några Iranstyrda organisationer
och en samling antisemitiska kufar, en del
med vänsterbakgrund.