torsdag, september 24, 2009

Kol Nidrei

Kol Nidrei är en arameisk bön som reciteras på kvällen
före Yom Kippur (Försoningsdagen).
***
Filmen Der Vilner Shtot Khazn (Stadskantorn i Vilna)
från 1939 anses vara en av yiddishfilmens mästerverk med
den store sångaren Moishe Oysher i huvudrollen.
***
Kantorn frestas och faller för den världsliga musikens
möjligheter och flyttar till Warszawa, där han gör en
strålande karriär som operasångare..
Först sedan sonen dött återvänder han till sitt ursprung
i Vilna sjuk och bruten. Dit anländer han kvällen före
Yom Kippur och sjunger en sista gång Kol Nidrei i
synagogan - och dör....