torsdag, september 10, 2009

Folkomröstning om mullornas stormoské i Köpenhamn ?


Nu kräver Dansk Folkeparti folkomröstning om
de iranska mullornas kontroversiella stormoské
i centrala Köpenhamn.
***
- Stormoskéer är långt mera än bara en tillfällig
mötesplats för troende muslimer, säger DF i ett
uttalande. Erfarenheten visar att många av
moskéerna snabbt blir centrum för religiös
fanatism och terrorsympatisörer.
Stormoskéer i Danmark kommer otvivelaktigt
att förstärka de extremistiska strömningarna
i den muslimska miljön - och om integrationen
ska lyckas är det raka motsatsen vi behöver.
Därför ska vi naturligtvis förhindra att stor-
moskéer etableras i Danmark.
***
Läs hela DF:s uttalande, som bl a ger en fyllig
bakgrund om iranska och saudiska
byggplaner i Danmark.
***
Lone Nørgaard behandlar argumenten för
och mot en stormoské i en krönika i Kristeligt
***
Läs också
****