torsdag, september 03, 2009

"Det jäser lite grann....."

Nya bilbränder i Malmö och Lund, däremot
en lugn natt i Göteborg och Uppsala.
De unga jihadisterna behöver väl vila upp
sig emellanåt.....
**
Jan Rume berättar att 2008 brann 3.376
bilar i Sverige.
Det får naturligtvis konsekvenser:
”Enligt försäkringsbolaget If, som har en
tredjedel av personbilsmarknaden.
Bolaget betalar inte längre ut kontant
ersättning till kunder som drabbas av
bilbränder, om skadan godkänns får
kunden en ny bil i stället.”
***
En nästan visionär artikel i
Sydsvenskan 2005.....
***
Läs mera om jihad i Europas storstäder:
Intifadan skadar 14 poliser/dag - i Frankrike
***