söndag, september 20, 2009

Mullornas undergrävande arbete i Sverige


Som jag tidigare berättat pågår en kraftig
islamistisk offensiv från mullornas Iran
mot hela Europa. Frågan aktualiserades
när danskarna avslöjade att den nya
stormoskén och det islamiska centrat i
Köpenhamn styrs av Pasdaran, revolutions-
gardet i Tehran.


**
Mullornas framskjutna bas har länge varit
Islamisches Zentrum Hamburg där president
Khatami var mulla redan på 70-talet. På IZH
förvaras idag en viktig relik, ett brev från
Khomeini till Khatami där han betonar att moskérna
runt om i Europa har en central roll i spridandet av
islamism.

Ur en tysk rapport från 2004:
"Germany is the center for Iranian activities in
Europe.The religious and political propaganda
activity of Iranian Islamists in the West helps the
regime's primary aim of exporting its revolution
to countries with Muslim majorities by recruiting
Muslims of many nationalities to their cause.
All official Iranian facilities abroad-- embassies,
consulates, trade offices, culture centers, airline
offices, media organizations,and even state
companies--must support the government's
religious and political propaganda.
Only those persons who unconditionally accept
these tasks can serve as employees of such
institutions. After Ayatollah Khomeini assumed
power, the Islamic Center Hamburg (Islamisches
Zentrum Hamburg--IZH) played an exceptional
role as Iran's ideological center for the
dissemination of Iranian-type Islamism among
Muslims living in Western Europe.”
***
Pasdaran har idag en ideologisk avdelning som
dels kontrollerar de 68 Imam-Ali-centern över
hela världen, dels förser dem med imamer.
Imam Khademi i Köpenhamn har tjänstgjort på
denna avdelning.
Organisationen för Kultur och Kommunikation (OKK)
och Ahlul-Baitstiftelsen, som båda direkt styrs av
presidentens kansli spelar en central roll i arbetet.
I Stockholm representeras OKK av kulturattachen,
för närvarande Javad Mohammadi, doktorand vid
Stockholms Universitet. En av hans medhjälpare är
Mulla Hassani.
Den viktiga Ahlul-Beitstiftelsen representeras Sverige
av Mulla Mohsen Vaezi med Mulla Taii som
medhjälpare.
***
Ambassaden i Stockholm driver idag en intensiv kampanj
för att nå både shia- och sunnimuslimer.
Störst framgångar har man bland shia som libaneser (Hizballah)
och nyanlända irakier. Ansvarig för det arbetet är främst Mulla
Husseini vid Imam Alimoskéen i Stockholm.
Sunnimuslimerna bearbetas bl a via olika salafistiska grupper,
som "mjukas upp" med frikostiga bidrag. Ansvarig för detta är
Mulla Vaezi, som ständigt reser runt till moskéerna i Stockholm,
Malmö och Göteborg. Det är intressant att konstatera hur de
extrema sunnigruppernas hårda kritik mot shia dämpats de
senaste åren. Ett genombrott för Tehran blev Hizballahs
stora politiska framgångar i samband med Libanonkriget
2006. För första gången fick de iranska mullorna kontrollen
över en numerärt stor organisation med starkt stöd bland
muslimerna i Sverige.
***