onsdag, september 30, 2009

Arabisk mobb angriper turister på Tempelberget

I samband med Yom Kippurhelgen har arabiska terror-
organisationer uppmanat till våld mot judar över hela
Israel.
turister av en stor arabisk mobb som trodde turisterna
var israeler. Araberna kastade sten och hotade med mera
våld. Först sedan polisen satt in tårgas kunde man lugna
mobben.
Vid en tidpunkt övervägde polisen att evakuera böne-
platsen vid HaKotel (Västra Muren) p g a risken för
stenkastning och brandbomber från Tempelberget,
vilket dock aldrig behövde göras.
**
PLO uppmanade till mera våld, varefter oroligheterna
spred sig i Gamla Staden och på olika håll utanför. I
Mei Shiloach (Silwan) attackerades judiska bostäder
med brandbomber.
Även i stadsdelen Isawiya i norra Jerusalem angrep
araberna med över 20 brandbomber och omfattande
stenkastning.
Arton poliser skadades på Tempelberget och sex i
Isawiya.
**
Samtidigt som judar över hela världen högtidlighöll
Yom Kippur (Försoningsdagen) firade de arabiska
Kravallerna var även denna gången noggrant planerade
av PLO, vars "informationsministerium" uppmanade
till mera våld.
**
I Hebron skadades en judisk kvinna på väg att be vid
Patriarkernas Grav av stenkastning och från Gaza
avlossades tre missiler och ett antal pansarskott mot Israel.